Κέντρο βοήθειας

Ασφάλεια

Στο NetBet παίρνουμε πολύ σοβαρά την προστασία και την ασφάλεια και εφαρμόζουμε τις πιο ολοκληρωμένες διαδικασίες για να εξασφαλίζουμε πάντα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Έτσι μπορείτε πάντα να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τραπεζική σας κάρτα ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο πληρωμής στην ιστοσελίδα μας με απόλυτη σιγουριά.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από το NetBet αποθηκεύονται σε υπερ-ασφαλείς διακομιστές, προστατεύονται από τις πιο πρόσφατες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας και ενημερώνονται από τους ειδικούς ασφαλείας μας. Το NetBet είναι αδειοδοτημένος διαχειριστής και αυτό σημαίνει ότι ελέγχεται διαρκώς, από διαφορετικές αρχές, μέσω ελέγχων που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την ασφάλεια της επιχείρησής μας, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων των παικτών μας, καθώς και τη δέσμευσή μας με υπεύθυνες πρακτικές.

Όπως εξηγείται στους Όρους και Συνθήκες μας, το NetBet θα χρησιμοποιεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των παικτών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Ωστόσο, σημειώστε ότι η ασφάλεια του Ονόματος Σύνδεσης και του Κωδικού Πρόσβασης καθώς και όλων των ενεργειών που πραγματοποιούνται μέσω πρόσβασης στην Υπηρεσία με χρήση Ονόματος Σύνδεσης και Κωδικού Πρόσβασης είναι δική σας ευθύνη. Μην μοιράζεστε αυτές τις πληροφορίες με κανέναν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Για λόγους ασφαλείας, πέντε συνεχείς λανθασμένες καταχωρήσεις ενός συνδυασμού Ονόματος Σύνδεσης και Κωδικού Πρόσβασης θα κλειδώσουν προσωρινά τον λογαριασμό σας. Στη συνέχεια, θα σας ζητηθεί να προσκομίσετε ένα επίσημο έγγραφο ταυτότητας που φέρει φωτογραφία (αντίγραφο ταυτότητας ή άδειας οδήγησης) πριν να ενεργοποιηθεί ξανά ο λογαριασμός σας.

Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία ή ανησυχία σχετικά με την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων σας και τη δραστηριότητα παίκτη, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την ομάδα Υποστήριξης Πελατών μας.