Κέντρο βοήθειας

Εισαγωγή

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς. Η NetBet έχει εφαρμόσει όλα τα εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κατάχρησης, απώλειας ή καταστροφής.

Η παρούσα Ενημέρωση έχει ως στόχο να σας πληροφορήσει για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, τους τρίτους με τους οποίους μοιραζόμαστε τα δεδομένα αυτά, καθώς και τα δικαιώματα που διαθέτετε.

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την Ενημέρωσή μας και να μάθετε πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η NetBet σέβεται το απόρρητό σας και διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Ειδικότερα, διασφαλίζουμε ότι συμμορφωνόμαστε με τη Νομοθεσίας προστασίας των προσωπικών δεδομένων:

i. Τον νόμο της Μάλτας περί προστασίας δεδομένων (κεφάλαιο 586 των νόμων της Μάλτας) και κάθε σχετική επικουρική νομοθεσία,

ii. Τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ (εφεξής "ΓΚΠΔ") και

iii. Οποιαδήποτε ειδική νομοθεσία ή μέσο προστασίας δεδομένων στην ελληνική επικράτεια, όπως μπορεί να ισχύει λόγω εγχώριου ή μη πεδίου εφαρμογής.

Με την αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας στοιχεία από την NetBet. Επιπλέον, είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίζετε ότι οι πληροφορίες που μας παρέχετε εσείς διατηρούνται ακριβείς και ενημερωμένες.

  1.     Ποιοι είμαστε

Οι αναφορές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου σε "NetBet", "εμείς", "εμάς" ή "μας" αφορούν την NetBet Enterprises Limited C 39044, Ewropa Business Centre, Level 3, Suite 704, Office A, Dun Karm Street, Birkirkara, BKR 9034, Malta. Η NetBet Enterprises Limited έχει λάβει άδεια και εποπτεύεται από την Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) βάσει τους τύπους αδείας Τύπου 1: HGC-024-LH και Τύπου 2: HGC - 025–LH με έκδοση την 22α Ιουνίου 2021 και ισχύ έως και την 22α Ιουνίου 2028.

Η NetBet, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των πληροφοριών σας.

  2.     Στοιχεία επικοινωνίας

Για γενικές ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης πελατών μας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ζωντανής συνομιλίας.

Για πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τις προσωπικές σας πληροφορίες ή τον τρόπο με τον οποίο τις χρησιμοποιούμε, ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση [email protected].

Μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων σας στην ενότητα "Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα" παρακάτω.

  3.     Πληροφορίες που συλλέγουμε

Οι προσωπικές πληροφορίες ("Προσωπικά Δεδομένα") που συλλέγουμε για εσάς περιλαμβάνουν:

  Δεδομένα εγγραφής και επικοινωνίας, δηλαδή πληροφορίες που μας παρέχετε κατά τη διαδικασία εγγραφής λογαριασμού για οποιοδήποτε από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ("Υπηρεσίες") ή/και όταν ανοίγετε το Λογαριασμό μέλους σας σε εμάς (σύμφωνα με την Σύμβαση Προσχώρησης της NetBet), συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, του επωνύμου, του ονόματος χρήστη ή παρόμοιου αναγνωριστικού, της ημερομηνίας γέννησης, του φύλου, του δικαιώματος επιλογής για μάρκετινγκ, της δικαιοδοσίας και οποιωνδήποτε πρόσθετων πληροφοριών που υποβάλλετε μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών μας, για παράδειγμα σε φόρουμ, δωμάτια συνομιλίας, τμήματα σχολίων ή σε απάντηση σε κουίζ και ερωτηματολόγια. Τα δεδομένα επικοινωνίας περιλαμβάνουν τη μόνιμη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τους αριθμούς τηλεφώνου.
  Δεδομένα ταυτοποίησης και επαλήθευσης (δεδομένα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/δεοντολογική επιμέλεια/KYC) που περιλαμβάνουν τη μόνιμη διεύθυνσή σας και το σχετικό αποδεικτικό (π.χ. λογαριασμός κοινής ωφέλειας ή άλλο έγγραφο που αποδεικνύει τη διεύθυνσή σας), την εθνικότητα, τα στοιχεία απασχόλησης (π.χ. περιγραφή επαγγέλματος, αριθμός επαγγελματικού τηλεφώνου, όνομα και διεύθυνση εργοδότη), πληροφορίες για πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο και πληροφορίες για επικεφαλής διεθνούς οργανισμού, πληροφορίες ανοικτής πηγής, πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση (π.χ. τραπεζική δήλωση, πηγή εισοδήματος και πηγή πλούτου, φορολογικές πληροφορίες), αριθμός ταυτότητας που έχει εκδοθεί από κυβερνητική αρχή, έγγραφα KYC (π.χ. δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο), χώρα διαμονής, τόπος γέννησης και υπηκοότητα.
  Δεδομένα Υπεύθυνου Στοιχηματισμού (RG), συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, του επωνύμου, του ταχυδρομικού κώδικα, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του αριθμού τηλεφώνου, της χώρας, της ημερομηνίας γέννησης, του ισχύοντος στην επικράτεια αριθμού κοινωνικής ασφάλισης όπου επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο, των εγκεκριμένων συναλλαγών (καταθέσεις και αναλήψεις), των απορριπτόμενων συναλλαγών (καταθέσεις και αναλήψεις), των δεδομένων ταυτοποίησης και επαλήθευσης, δεδομένα αυτοαποκλεισμού, διάρκεια συνεδρίας παίκτη, λόγος άρνησης συναλλαγών, χρήση από τον πελάτη των επιτόπιων εργαλείων (υπενθυμίσεις συνεδρίας, περίοδος αποχής, αυτοαποκλεισμός, όρια καταθέσεων/παιγνίων/ζημιών και κλείσιμο λογαριασμών), συμπλήρωση επιτόπιου ερωτηματολογίου "δίκαιου παιχνιδιού", όριο συνεδρίας, όριο ζημιών, όριο πονταρίσματος, όριο καταθέσεων, έλεγχος πραγματικότητας
  Τα Δεδομένα αυτοαποκλεισμού περιλαμβάνουν δεδομένα που αφορούν εσάς και τον αυτοαποκλεισμό σας, όπως τα Δεδομένα εγγραφής και επικοινωνίας σας και πληροφορίες για τον αυτοαποκλεισμό σας, όπως ο λόγος, η έναρξη και η ημερομηνία, η χρήση των εργαλείων αυτοαποκλεισμού.
  Δεδομένα Συναλλαγών, τα οποία αφορούν τις λεπτομέρειες των συναλλαγών που πραγματοποιείτε μαζί μας, όπως πληρωμές, αναλήψεις και στοιχήματα.
  Δεδομένα επικοινωνίας και αλληλογραφίας που αφορούν λεπτομέρειες σχετικά με τη συμμετοχή σας σε έρευνες ή προωθητικές ενέργειες και την επικοινωνία σας μέσω των Υπηρεσιών μας, τις αλληλεπιδράσεις σας με την ομάδα υποστήριξης πελατών μας (π.χ. chat, τηλεφωνήματα, e-mail), συμπεριλαμβανομένων των καναλιών μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την ανταπόκρισή σας σε εκστρατείες μάρκετινγκ, από εμάς ή από τρίτους, π.χ. όταν ανοίγετε/κλικάρετε σε τέτοια e-mail.
  Δεδομένα συσκευής από τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών. Για παράδειγμα, πληροφορίες δικτύου κινητής τηλεφωνίας, δεδομένα τοποθεσίας, διεύθυνση IP, τύπος προγράμματος περιήγησης, μοντέλο συσκευής, λειτουργικό σύστημα και έκδοση, λογισμικό και μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής, σελίδες που επισκεφτήκατε, περιεχόμενο που είδατε, σύνδεσμοι και κουμπιά που κάνατε κλικ, διευθύνσεις URL που επισκεφτήκατε πριν και μετά τη χρήση των Υπηρεσιών μας. Μπορείτε να βρείτε την ενότητα "Πολιτική cookie" παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.

Η NetBet διασφαλίζει ότι δεν συλλέγονται και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων για εσάς. Στις ειδικές κατηγορίες δεδομένων περιλαμβάνονται δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. Ωστόσο, σημειώστε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για σκοπούς Υπεύθυνου Στοιχηματισμού, ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις όπου μπορεί να επιλέξετε οικειοθελώς να μας παράσχετε δεδομένα που θα αφορούν την υγεία σας. Αν και παρέχονται από εσάς, θα διασφαλίσουμε ότι τα ευαίσθητα δεδομένα χρησιμοποιούνται από εμάς μόνο για τη συγκεκριμένη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που ορίζονται από το νόμο.

  4.     Πληροφορίες που λαμβάνονται από τρίτους

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από τρίτους, όπως οι συνεργάτες μας, οι πάροχοι υπηρεσιών και οι δημόσια διαθέσιμοι ιστότοποι, προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις.

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε υπηρεσίες που προσφέρονται από έμπιστους τρίτους για την επεξεργασία των πληροφοριών σας. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την υποστήριξη πελατών, την τεχνολογία πληροφοριών, τις πληρωμές, τις πωλήσεις, το μάρκετινγκ, την ανάλυση δεδομένων, την έρευνα και τις δημοσκοπήσεις. Ενδέχεται να μοιραστούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς με τα εν λόγω τρίτα μέρη, όπως είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των υπηρεσιών τους προς εμάς. Αυτό περιλαμβάνει την κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, ανάλογα με τη μέθοδο πληρωμής που έχετε επιλέξει, με σκοπό τη διευκόλυνση καταθέσεων και αναλήψεων.

Για τις νομικές υποχρεώσεις μας σχετικά με τη συμμόρφωση AML/CFT/KYC, ενδέχεται να λάβουμε δεδομένα από τρίτους παρόχους. Επιπλέον, ενδέχεται να διεξάγουμε έρευνες στις πληροφορίες του ιστορικού σας, οι οποίες επεξεργάζονται από δημόσια διαθέσιμες ή ανοικτές πηγές, όπως ενδεικτικά, μέσω αναζητήσεων στο Google, σε όλες τις υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn, καθώς και σε άλλες υπηρεσίες/ιστοσελίδες.

  5.     Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς για να παρέχουμε, να διατηρούμε, να προστατεύουμε και να βελτιώνουμε τις Υπηρεσίες μας, να αναπτύσσουμε νέες και να προστατεύουμε τη NetBet και εσάς. Χρησιμοποιούμε επίσης αυτές τις πληροφορίες για να σας προσφέρουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο, όπως η αποστολή πιο σχετικών διαφημιστικών προσφορών.

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας με τους ακόλουθους τρόπους:

  ● Για να δημιουργία, επικύρωση και διαχείριση του λογαριασμού σας
  ● Για την βελτίωση και εκπαίδευση της υπηρεσίας υποστήριξης πελατών
  ● Για επαλήθευση της ταυτότητάς σας
  ● Για επεξεργασία πληροφοριών πληρωμής
  ● Για κοινοποίηση πληροφοριών λογαριασμού και υπηρεσιών
  ● Για να είμαστε βέβαιοι ότι χρησιμοποιείτε την έκδοση της NetBet που αντιστοιχεί στην τοποθεσία σας
  ● Για να επαληθεύσουμε την ηλικία σας και την ακρίβεια των στοιχείων εγγραφής σας
  ● Για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπο, προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά σας. Αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας για την παροχή ή την παρουσίαση σχετικού περιεχομένου στους πελάτες μας.
  ● Για την προώθηση μάρκετινγκ και εκδηλώσεων (εκτός εάν αποφασίσετε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σε αυτό, κάτι που μπορείτε να κάνετε μέσω του λογαριασμού σας. Θα πρέπει να επιτρέψετε έως και 24 ώρες για την πλήρη επεξεργασία τυχόν αλλαγών που κάνετε στις προτιμήσεις σας για μάρκετινγκ).
  ● Για να αξιολογούμε και να διαχειριζόμαστε τυχόν κινδύνους που μπορεί να θέτετε στην επιχείρησή μας
  ● Για την έρευνα και τη διάγνωση των εσωτερικών προβλημάτων του συστήματός μας, την ανάπτυξη και τη βελτίωση των ιστοτόπων μας και των λειτουργιών τους.
  ● Για να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας μέσω των δωματίων συνομιλίας, των μηνυμάτων και των φόρουμ της κοινότητας. Ορισμένες από τις Υπηρεσίες μας τα παρέχουν αυτά για σκοπούς συνεργασίας, σύνδεσης με συναδέλφους, παιχνιδιών και ανταλλαγής πληροφοριών NetBet. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που παρέχετε στην κοινότητα, τα προφίλ εκδηλώσεων και τα φόρουμ για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Αυτές οι υπηρεσίες ενδέχεται να έχουν τους δικούς τους Όρους Χρήσης και, κατά περίπτωση, τις δικές τους δηλώσεις απορρήτου.
  ● Για την τήρηση των υποχρεώσεων αδειοδότησης και των νομικών υποχρεώσεων, όπως ο υπεύθυνος στοιχηματισμός, η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η επαλήθευση της ηλικίας, η πρόληψη απάτης και η διασφάλιση της ακεραιότητας των αθλητικών εκδηλώσεων.
  ● Για την εγγραφή παικτών στο πρόγραμμα επιβράβευσης
  ● Για την κατηγοριοποίηση των πελατών για σκοπούς μάρκετινγκ και για σκοπούς υπεύθυνου στοιχηματισμού.
  ● Ενδέχεται να μας ζητηθεί να χρησιμοποιήσουμε και να διατηρήσουμε προσωπικές πληροφορίες για την πρόληψη απωλειών και για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας ή της περιουσίας μας ή άλλων προσώπων σύμφωνα με τα νόμιμα συμφέροντά μας.

Σημειώστε ότι, εκτός εάν μας δώσετε την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή σας ή/και δεν επιλέξετε να μην λαμβάνετε επικοινωνίες μάρκετινγκ, θα επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ, όπως κρίνουμε απαραίτητο για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων μας για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας. Ενδέχεται να δημοσιεύσουμε τα ψευδώνυμα των παικτών ή/και τα ονόματα συνομιλίας, καθώς και τυχόν κέρδη και βραβεία που έχουν ληφθεί, σύμφωνα με τα νόμιμα συμφέροντά μας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι θα σας παρέχουμε τη δυνατότητα να εξαιρεθείτε πριν δημοσιεύσουμε αυτές τις πληροφορίες.

  6.     Νομική βάση διαχείρισης

Το νομικό πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων υποχρεώνουν την NetBet να έχει έναν νόμιμο λόγο, που αναφέρεται ως "νομική βάση", για να δικαιολογήσει τη διεξαγωγή μιας δραστηριότητας διαχείρισης. Η NetBet καθορίζει την κατάλληλη νομική βάση πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε δραστηριότητας διαχείρισης.

Για τις δραστηριότητες μάρκετινγκ της NetBet, θα βασιστούμε στη ρητή συγκατάθεσή σας, η οποία λαμβάνεται κατά τη διαδικασία εγγραφής. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επιλέξετε να μην λαμβάνετε μάρκετινγκ και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, οπότε θα σταματήσουμε να σας στέλνουμε διαφημιστικό υλικό. Σημειώστε ότι, παρόλο που έχετε επιλέξει να μην λαμβάνετε μηνύματα μάρκετινγκ, ενδέχεται να σας στέλνουμε μηνύματα υπηρεσιών που είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των εκστρατειών μάρκετινγκ ενδέχεται να αναλύσουμε και να δημιουργήσουμε ομάδες πελατών μας. Η NetBet διασφαλίζει ότι αυτές οι ομάδες επεξεργάζονται και δημιουργούνται χειροκίνητα με σκοπό την προσφορά των πιο σχετικών και κατάλληλων προωθήσεων, μπόνους και μηνυμάτων. Αυτή η κατηγοριοποίηση δεν γίνεται αυτόματα και περιλαμβάνει πάντα ανθρώπινη παρέμβαση.

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις δραστηριότητες διαχείρισης που πραγματοποιεί η NetBet και την αντίστοιχη νομική βάση στην οποία στηριζόμαστε:

Σκοποί 
Χρησιμοποιηθέντα δεδομένα 
Νομική βάση 
Για να σας εγγράψουμε ως νέο παίκτη στη NetBet και να σας παρέχουμε πρόσβαση στα παιχνίδια μας  
● Δεδομένα εγγραφής και επικοινωνίας 
Εκτέλεση σύμβασης 
Επεξεργασία και διαχείριση των συναλλαγών μέσω των συνεργατών μας για τις υπηρεσίες πληρωμών ("PSP") 
● Δεδομένα συναλλαγών 
Εκτέλεση σύμβασης 
Διαδικασίες "Γνωρίζουμε τον πελάτη μας" (Know Your Customer) 
● Δεδομένα ταυτοποίησης και επαλήθευσης
● Δεδομένα συσκευής
● Δεδομένα εγγραφής και επικοινωνίας  
Έννομη υποχρέωση 
Για να διασφαλίσουμε ότι συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις μας για Υπεύθυνο Στοιχηματισμό 
● Δεδομένα υπεύθυνων τυχερών παιχνιδιών,
● Δεδομένα συναλλαγής,
● Δεδομένα ταυτοποίησης και επαλήθευσης
● Δεδομένα συσκευής  
Έννομη υποχρέωση 
Διαχείριση της σχέσης μας μαζί σας και εξασφάλιση επαρκούς εμπειρίας πελάτη 
● Δεδομένα εγγραφής και επικοινωνίας
● Δεδομένα συναλλαγών
● Δεδομένα αλληλογραφίας  
Εκτέλεση σύμβασης 
Εξασφαλίζουμε ότι οι παίκτες μας έχουν τη δυνατότητα να αποκλείονται μόνοι τους από τα παιχνίδια στον ιστότοπό μας. 
● Δεδομένα αυτοαποκλεισμού
● Δεδομένα συσκευής 
Έννομη υποχρέωση 
Άμεσο μάρκετινγκ (E-mail, Push Notifications, κινητό, ταχυδρομείο) 
● Δεδομένα εγγραφής και επικοινωνίας
● Δεδομένα συσκευής  
Συναίνεση (opt-in) 
Να διερευνήσουμε οποιαδήποτε ύποπτη συμπεριφορά, προκειμένου να προστατευτούμε από τυχόν κινδύνους, όπως η απάτη. 
● Δεδομένα εγγραφής και επικοινωνίας
● Δεδομένα συναλλαγών
● Δεδομένα συσκευής a 
Έννομο συμφέρον 
VIP εμπειρία, προσφέροντας μια μοναδική και εξατομικευμένη εμπειρία. Δημιουργία προφίλ για τους σκοπούς της προσφοράς αυτής της εξατομικευμένης υπηρεσίας 
● Δεδομένα εγγραφής και επικοινωνίας
● Δεδομένα συναλλαγών  
Έννομο συμφέρον 
Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
● Δεδομένα εγγραφής και επικοινωνίας
● Δεδομένα συναλλαγών
● Δεδομένα ταυτοποίησης και επαλήθευσης  
Έννομη υποχρέωση 
Κατηγοριοποίηση πελατών για σκοπούς μάρκετινγκ 
● Δεδομένα εγγραφής και επικοινωνίας
● Δεδομένα συναλλαγών
● Δεδομένα συσκευής  
Έννομο συμφέρον 
Εμπορική επιχειρηματική ανάλυση, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της εμπειρίας των πελατών μας και των επιχειρηματικών μας προσφορών 
● Δεδομένα εγγραφής και επικοινωνίας
● Δεδομένα συναλλαγών
● Δεδομένα συσκευής  
Έννομο συμφέρον
Εκτέλεση σύμβασης  
  7.     Μεταφορά δεδομένων εκτός ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος)

Θα διαβιβάσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα εκτός του ΕΟΧ μόνο όταν:

- Έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας, ή

- είναι απαραίτητο για εμάς να δημιουργήσουμε ή να εκπληρώσουμε μια σύμβαση που έχετε συνάψει μαζί μας, ή

- για την συμμόρφωση με νομικό καθήκον ή υποχρέωση.


Εάν διαβιβάσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα εκτός του ΕΟΧ, θα προβούμε σε αξιολόγηση κινδύνου και θα διασφαλίσουμε ότι εφαρμόζονται τα απαραίτητα μέτρα και εγγυήσεις προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας θα έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας με αυτό που θα είχαν εντός του ΕΟΧ, βασιζόμενοι σε ένα από τα ακόλουθα:

- Η χώρα που λαμβάνει τα Προσωπικά σας Δεδομένα έχει κριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων με τον ΕΟΧ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ (*insert link* https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en).

- Θα χρησιμοποιούμε τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή της ΕΕ στις συμβάσεις μας, οι οποίες υποχρεώνουν τον παραλήπτη να προστατεύει τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τα ίδια πρότυπα που θα ίσχυαν εντός του ΕΟΧ.

  8.     Τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων

Θα σας ενημερώσουμε εάν επιλέξετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, όπως:

- Ανάκληση της συγκατάθεσής σας που είχε χορηγηθεί προηγουμένως, ωστόσο, αυτό δεν θα ακυρώσει τις διαδικασίες που είχαν προηγουμένως συναινέσει.

- Υποβολή καταγγελίας σε οποιαδήποτε αρμόδια εποπτική αρχή

- Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε ή επεξεργαζόμαστε

- Τη διόρθωση τυχόν εσφαλμένων ή παρωχημένων Προσωπικών Δεδομένων

- Τη διαγραφή οποιωνδήποτε Προσωπικών Δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, όταν δεν υπάρχει επιτακτικός λόγος για τη συνέχιση της επεξεργασίας τους

- Περιορισμός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις

- Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, που σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να παρέχουμε σε εσάς ή σε μια άλλη εταιρεία που θα υποδείξετε ορισμένα από τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

- Το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων όταν την κάνουμε για τα δικά μας νόμιμα συμφέροντα, αν και ενδέχεται να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας όταν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι ή σε σχέση με τυχόν νομικές αξιώσεις.

- Το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται εξ ολοκλήρου με αυτοματοποιημένη διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να ζητήσετε τη συμμετοχή ενός προσώπου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

  9.     Με ποιον μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε υπηρεσίες που προσφέρονται από έμπιστους τρίτους για την επεξεργασία των πληροφοριών σας. Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την υποστήριξη πελατών, την τεχνολογία πληροφοριών, τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ("PSP"), τις πωλήσεις, τους παρόχους παιχνιδιών, το μάρκετινγκ, την ανάλυση δεδομένων, τους παρόχους υπηρεσιών cloud, την έρευνα και τις δημοσκοπήσεις. Σημειώστε ότι θα μοιραζόμαστε δεδομένα με τους συνεργάτες και τους υπεύθυνους επεξεργασίας μας, ωστόσο όταν το κάνουμε αυτό, θα διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν οι απαραίτητες συμβατικές ρυθμίσεις με τους παρόχους μας ή/και ότι υπάρχει η κατάλληλη νομική βάση πριν από την κοινοποίηση οποιωνδήποτε δεδομένων. Ενδέχεται επίσης να είμαστε υποχρεωμένοι να βοηθήσουμε τους παρόχους μας με την ανταλλαγή εγγράφων KYC ή/και πληροφοριών προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις δικές τους νομικές υποχρεώσεις. Πριν από την κοινοποίηση οποιωνδήποτε δεδομένων με τους PSP, θα διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν όλες οι κατάλληλες διασφαλίσεις.

Ενδέχεται επίσης να μοιραστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία με τους ακόλουθους οργανισμούς για να συμμορφωθούμε με τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις:

  ● Υπηρεσίες επιβολής του νόμου, ρυθμιστικές και άλλες αρχές
  ● Οργανισμοί αναφοράς πιστώσεων
  ● Οργανισμοί πρόληψης της απάτης
  ● Οργανισμοί επαλήθευσης ταυτότητας
  ● Αθλητικά διοικητικά όργανα
  ● Οργανισμοί που σας συστήνουν σε εμάς
  ● Τρίτα μέρη με τα οποία μας ζητάτε (ή μας επιτρέπετε) να μοιραστούμε τα δεδομένα σας
  10.     Περίοδος διατήρησης

Θα διασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα προστατεύονται και χρησιμοποιούνται μόνο για εύλογους ή δικαιολογημένους σκοπούς.

Σημειώστε ότι θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα παραμένετε πελάτης μας.

Εάν σταματήσετε να είστε πελάτης μας, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για το ελάχιστο χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση οποιουδήποτε σκοπού που ορίζεται στην παρούσα πολιτική και οποιωνδήποτε σχετικών νομικών ή κανονιστικών υποχρεώσεων. Προσδιορίζουμε αν τα δεδομένα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα ή όχι, εντοπίζοντας αν υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία της ΕΕ ή εθνική νομοθεσία, όπως, ενδεικτικά, απαιτήσεις αδειοδότησης, φορολογικές απαιτήσεις, παραγραφή ή άλλη τέτοια νομοθεσία.

Γενικά, θα διατηρούμε τα δεδομένα σας για διάστημα όχι μεγαλύτερο των 10 ετών από τη στιγμή που θα κλείσετε το λογαριασμό σας.. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται επίσης να μας ζητηθεί να διατηρήσουμε δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν βρίσκεστε υπό έρευνα από αρμόδια Αρχή ή όπου υπάρχει νομική διαμάχη, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου πρέπει να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας.

Σημειώστε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να απαιτείται να διατηρούμε τις πληροφορίες σας επ' αόριστον (για παράδειγμα, στο πλαίσιο των διαδικασιών μας για τον υπεύθυνο στοιχηματισμό και τον αυτοαποκλεισμό). Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι το απόρρητο των πληροφοριών διατηρείται για όλη την περίοδο διατήρησης.

  11.     Ασφάλεια

Αντιλαμβανόμαστε ότι η διαδικτυακή ασφάλεια και η προστασία των δεδομένων είναι ένας τομέας ζωτικής σημασίας για όλους τους πελάτες μας, γι' αυτό είναι σημαντικό για εμάς να έχετε εμπιστοσύνη στην ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων πριν από την εγγραφή σας σε έναν λογαριασμό. Δεσμευόμαστε να εφαρμόζουμε μέτρα ασφαλείας για την προστασία των πληροφοριών σας από την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων και για την αποτροπή τυχαίας ή παράνομης επεξεργασίας, αποκάλυψης, καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης και ζημίας. Οι τεχνολογικές λύσεις ασφαλείας μας είναι ισχυρές και διέπονται από ένα ώριμο πλαίσιο.

Η προσέγγισή μας επικεντρώνεται στην πρόληψη των κινδύνων. Προκειμένου να βοηθήσουμε σε αυτό, υιοθετούμε ισχυρές διαδικασίες και τεχνολογίες για να μειώσουμε τον αντίκτυπο οποιωνδήποτε πιθανών περιστατικών. Καθώς η ασφάλεια ορισμένων επικοινωνιών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την πλήρη ασφάλεια των πληροφοριών που αποκαλύπτετε χρησιμοποιώντας τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο. Αποδέχεστε τις επιπτώσεις της χρήσης του διαδικτύου στην ασφάλεια του διαδικτύου και ο Όμιλος NetBet δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άμεσες, επακόλουθες, τυχαίες, έμμεσες ή τιμωρητικές απώλειες ή ζημίες που προκύπτουν από ένα τέτοιο περιστατικό.

  12.     Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου μας

Ενδέχεται να ενημερώνουμε την παρούσα πολιτική από καιρό σε καιρό, γι' αυτό παρακαλούμε να την επανεξετάζετε συχνά. Εάν γίνουν οποιεσδήποτε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες να σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ανακοινώσεων στον ιστότοπό μας ή σε άλλα συμφωνημένα κανάλια επικοινωνίας. Θα σας γνωστοποιούμε τις αλλαγές εκ των προτέρων, δίνοντάς σας το κατάλληλο χρονικό διάστημα για να εξετάσετε και να κατανοήσετε τις αλλαγές πριν αυτές τεθούν σε ισχύ.

Δεν θα επιβάλλουμε ουσιαστικές αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας. Εάν δεν αποδεχτείτε τις αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ή εάν δεν αποδεχτείτε τις αλλαγές εγκαίρως, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε ορισμένα ή όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.

  13.     Πολιτική Cookie

Τα cookies είναι αρχεία κειμένου αποτελούμενα από γράμματα και αριθμούς που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Τα cookies συλλέγουν ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, προκειμένου να βελτιωθεί η διαδικτυακή σας εμπειρία. Τα cookies μας επιτρέπουν επίσης να σας αναγνωρίσουμε, ώστε να μπορούμε να προσαρμόσουμε το περιεχόμενό μας σε εσάς. Η NetBet χρησιμοποιεί τόσο cookies πρώτου μέρους όσο και cookies τρίτου μέρους και, ως εκ τούτου, αποθηκεύονται και οι δύο τύποι cookies όταν έχετε πρόσβαση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Χρησιμοποιούμε διάφορα είδη cookies:

Απολύτως απαραίτητα: αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπού μας. Σας επιτρέπουν να συνδεθείτε, να περιηγηθείτε και να δείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς. Επιπλέον, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφάλειας και ακεραιότητας. Σημειώστε ότι αυτού του είδους τα cookies τοποθετούνται στη συσκευή σας ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις σας.

Λειτουργικότητας: αυτά τα cookies αποθηκεύουν τις επιλογές που κάνετε και λειτουργούν κυρίως για να βελτιώσουμε και να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας.

Επίδοσης/Αναλυτικά: Αυτοί οι τύποι cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και αλληλεπιδράτε με τις υπηρεσίες μας και μας βοηθούν να βελτιώσουμε την απόδοση του ιστότοπού μας. Σημειώστε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις αυτά τα cookies συλλέγουν τις πληροφορίες με συγκεντρωτικό τρόπο και χωρίς να σας προσδιορίζουν συγκεκριμένα.

Μάρκετινγκ τρίτου μέρους/Στόχευση: Τα cookies αυτά μας επιτρέπουν να παρέχουμε διαφημίσεις και περιεχόμενο που είναι συναφή και προσαρμοσμένα σε εσάς. Ενδέχεται επίσης να περιορίσουν τον αριθμό των φορών που βλέπετε μια συγκεκριμένη διαφήμιση, μετρώντας την αποτελεσματικότητα μιας διαφημιστικής εκστρατείας. Χρησιμοποιούμε cookies που τοποθετούνται από τρίτους (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, διαφημιστικών δικτύων και παρόχων εξωτερικών υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες ανάλυσης διαδικτυακής κίνησης). Εάν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, θα εξακολουθείτε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, αλλά οι διαφημίσεις δεν θα είναι προσαρμοσμένες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας.

Παραδείγματα αυτού του τύπου cookies είναι:

- Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του προγράμματος περιήγησής σας για τη στόχευση του περιεχομένου του ιστότοπου και των διαφημίσεων

- Παροχή περιεχομένου και επικοινωνιών μάρκετινγκ προσαρμοσμένων στα ενδιαφέροντά σας

- Εκτέλεση αναπροσαρμογής αναζήτησης, η οποία βάσει των δραστηριοτήτων περιήγησής σας επιτρέπει την προβολή των διαφημίσεών μας σε ιστότοπους τρίτων.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies ανά πάσα στιγμή, κάνοντας κλικ στο μενού "επιλογές" ή "προτιμήσεις" του προγράμματος περιήγησής σας ή χρησιμοποιώντας την επιλογή "Βοήθεια" του προγράμματος περιήγησής σας για περισσότερες λεπτομέρειες. Σημειώστε ότι όταν μπλοκάρετε ή διαγράφετε τα cookies, ορισμένες από τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες του ιστότοπου ενδέχεται να μην λειτουργούν όπως προβλέπεται.