Κέντρο βοήθειας


Όλα όσα χρειάζεστε για την ταυτοποίηση του Λογαριασμού σας!


Σύμφωνα με την Απόφαση 554/5/15.04.2021 της Ε.Ε.Ε.Π. (ΦΕΚ Β/1633/21.04.2021) υποχρεούμαστε να επαληθεύσουμε τα προσωπικά στοιχεία του λογαριασμού σας ώστε να διασφαλίσετε ότι ο λογαριασμός σας θα παραμείνει ενεργός και θα συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του.

Η ταυτοποίηση μπορεί να γίνει σε τρία πολύ απλά βήματα:
Βήμα 1ο: Συνδεθείτε στο Λογαριασμό σας και επιλέξτε το όνομά σας δεξιά της σελίδας
Βήμα 2ο: Επιλέξτε «Ταυτοποίηση Λογαριασμού»
Βήμα 3ο: «Ανεβάστε» τα απαραίτητα έγγραφα

Τι έγγραφα χρειάζεστε:

 • 2 Φωτογραφίες Ταυτότητας (μπροστινή όψη και πίσω όψη) ή 1 φωτογραφία Διαβατηρίου ή Αντίγραφο ψηφιακής Ταυτότητας από το Gov GR Wallet App (περισσότερες πληροφορίες εδώ)

 • Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας με ημερομηνία έκδοσης τουλάχιστον τριών (3) μηνών

  • Αντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος/ νερού/ σταθερής τηλεφωνίας /κινητής τηλεφωνίας/ ίντερνετ/ φυσικού αερίου/ συνδρομητικής τηλεόρασης

  • Ενημέρωση λογαριασμού ή κάρτας από τραπεζικό ίδρυμα την οποία λαμβάνεται μέσω αλληλογραφίας

  • Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας (προηγούμενου έτους), με καλυμμένα τα οικονομικά στοιχεία που δεν αφορούν στην ταυτοποίηση κατοικίας (θα χρειαστει στον παρακάτω σύνδεσμο να επιλέξετε Εκτύπωση Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου, εδώ

  • Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη που μπορεί να εκδοθεί εδώ

  • Άδεια διαμονής σε ισχύ όπου να αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας,

  • Ε1 Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (συμπ. Αριθμού Καταχώρησης του E1),

  • Βεβαίωση ΟΑΕΔ με ημερομηνία έκδοσης εντός των τελευταίων 3 μηνών,

  • Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ.

Τα έγγραφα θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα, με ορατές και τις τέσσερις (4) γωνίες του εγγράφου (φωτογραφία ολόκληρου του εγγράφου). Φωτοτυπίες, σκαναρισμένα έγγραφα δε γίνονται δεκτά.

Ενδέχεται να σας ζητήσουμε ταυτοποίηση με τη μέθοδο του “photo holding ID” (δηλαδή για παράδειγμα φωτογραφία του πελάτη με την ταυτότητα του δίπλα στο πρόσωπό του).

Μέσα Πληρωμής

Ενδέχεται, ανάλογα με το μέσο πληρωμής που χρησιμοποιείται να σας ζητηθούν τα κάτωθι έγγραφα:

Για κατάθεση μέσω κάρτας: Φωτογραφία της κάρτας σας (2 όψεις). Θα πρέπει να διακρίνονται μόνο τα 6 πρώτα και 4 τελευταία ψηφία του αριθμού της κάρτας, καθώς και το όνομα κατόχου και η ημερομηνία λήξης. Οφείλετε να καλύψετε τον τριψήφιο κωδικό ασφαλείας CVV στην πίσω όψη.

Για κατάθεση μέσω e-Banking: Αντίγραφο του βιβλιαρίου τραπέζης ή τραπεζικό έγγραφο ή screenshot όπου θα φαίνονται το ΙΒΑΝ, το BIC/SWIFT και το όνομα του κατόχου του λογαριασμού.

Για κατάθεση μέσω e-Wallet (Skrill, Neteller, Vivawallet, etc.): Screenshot όπου θα πρέπει να φαίνονται ο κάτοχος καθώς και τα αναγνωριστικά στοιχεία του λογαριασμού (wallet id, email, etc.).

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα λάβετε ενημερωτικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.