Κέντρο βοήθειας


Ορισμός Στοιχήματος

Ένα στοίχημα είναι ένα ποσό που παίζεται σχετικά με ένα αποτέλεσμα στο πλαίσιο ενός αθλητικού γεγονότος.

Αν το αποτέλεσμα είναι αυτό που έχει υποβληθεί στο στοίχημα του εν λόγω αθλητικού γεγονότος, τα κέρδη υπολογίζονται με τον πολλαπλασιασμό του ποσού αυτού με τις σταθερές αποδόσεις που προτείνονται στον παίκτη κατά την τοποθέτηση του στοιχήματος. Αν το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό το οποίο έχει υποβληθεί στο στοίχημα του εν λόγω αθλητικού γεγονότος, το στοίχημα θεωρείται χαμένο και δεν υπάρχει κανένα κέρδος.

Ως γενικός κανόνας, ένα στοίχημα δεν μπορεί να τροποποιηθεί, ακυρωθεί ή επιστραφεί μετά την καταχώρισή του. Ο παίκτης, όταν υποβάλει ένα στοίχημα, αναγνωρίζει ότι:

Δεν έχει ενημερωθεί για την έκβαση των γεγονότων που αποτελούν αντικείμενο των στοιχημάτων του όταν το στοίχημα έχει υποβληθεί.

Το στοίχημα δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση, με ένα γεγονός για το οποίο ο παίκτης έχει ενεργό ρόλο για οποιονδήποτε λόγο.

Το στοίχημα δεν σχετίζεται με ένα γεγονός για το οποίο ο παίκτης είναι παρόν στον τόπο διεξαγωγής του γεγονότος.

Μην προσπαθείτε να εκμεταλλευτείτε κάποιο προφανές σφάλμα ποσόστωσης.

Μην προσπαθείτε να εκμεταλλευτείτε ή να δοκιμάσετε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα της πλατφόρμας στοιχηματισμού

Εάν ο παίκτης δεν τηρεί αυτούς τους όρους, το στοίχημά του θα ακυρωθεί.

Απλό στοίχημα

Ένα απλό στοίχημα είναι ένα στοίχημα που βασίζεται σε ένα μόνο αποτέλεσμα.

Πολλαπλό στοίχημα

Ένα πολλαπλό στοίχημα είναι ένα στοίχημα που βασίζεται σε ένα συνδυασμό πολλών εκβάσεων.

Για ένα συνδυαστικό στοίχημα δεν υπάρχει περιθώριο λάθους (όλες οι επιλογές στον συνδυασμό πρέπει να κερδίζουν για να έχει κέρδος ο παίκτης).

Για ένα σύστημα στοιχημάτων (πολλαπλών συνδυασμών), υπάρχουν αρκετοί τύποι παιχνιδιού που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Αυτό είναι ένα στοίχημα στο οποίο ο παίκτης, μέσα από τις επιλογές του, δημιουργεί διάφορους συνδυασμούς στοιχημάτων. Κάθε συνδυασμός είναι ανεξάρτητος και θα έχει κέρδη, αν οι επιλογές του παίκτη που συνθέτει κάθε συνδυασμό κερδίσουν:

Τύπος παιχνιδιού               

Ακριβείς προβλέψεις για νίκη

Αριθμό προβλέψεων

Αριθμό συνδυασμών

Συνολικό στοίχημα (που βασίζεται σε μονάδα στοιχήματος 1 ευρώ)

2/3

2

3

3

3,00 €

2/4

2

4

6

6,00 €

2/5

2

5

10

10,00 €

2/6

2

6

15

15,00 €

3/4

3

4

4

4,00 €

3/5

3

5

10

10,00 €

3/6

3

6

20

20,00 €

4/6

4

6

15

15,00 €

4/5

4

5

5

5,00 €

5/6

5

6

6

6,00 €

Για ένα σύστημα στοιχημάτων, το ποσό των κερδών εξαρτάται από τον αριθμό των επιτυχημένων στοιχημάτων. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ο παίκτης να απαιτήσει ή / και να λάβει το μέγιστο κέρδος που εκτιμάται στο κουπόνι, αν το στοίχημα του συστήματός του έχει 1 ή περισσότερες επιλογές που χάνουν.

Το συνολικό κέρδος ενός συστήματος στοιχημάτων είναι η συσσώρευση των κερδών κάθε νικηφόρου συνδυασμού που το συνιστά. Αυτά τα κέρδη είναι ίσα με το συνολικό μερίδιο του συνδυασμού, πολλαπλασιαζόμενο με το μοναδιαίο ποσό κάθε συνδυασμού.

 

Παράδειγμα 1 - Μπορείτε να επιλέξετε 3 διαφορετικές αποδόσεις, για τις νίκες των Φέντερερ, Ναδάλ και Τζόκοβιτς, σε ένα στοιχηματικό σύστημα 2/3. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί παίζοντες για αυτές τις 3 προβλέψεις, σε συνδυασμούς των 2 στοιχημάτων έκαστος. Στο στοιχηματικό σύστημα 2/3, οι 3 συνδυασμοί θα είναι ως εξής:

Συνδυασμός Α: Νίκη Φέντερερ (1,3), Νίκη Ναδάλ (1,4) Συνδυασμός Β: Νίκη Φέντερερ (1,3), Νίκη Τζόκοβιτς (1,5) Συνδυασμός Γ: Νίκη Ναδάλ (1,4), Νίκη Τζόκοβιτς (1,5)

Τα 5 ευρώ είναι ένα στοίχημα για κάθε συνδυασμό, συνολικά το στοιχηματικό σύστημα θα κοστίζει 15 ευρώ. Σε περίπτωση επιτυχίας των 3 προβλέψεων θα κερδηθούν: Συνδυασμός Α: Νίκη Φέντερερ, Νίκη Ναδάλ = 5 x 1,3 x 1,4 = 9,1 € Συνδυασμός Β: Νίκη Φέντερερ, Νίκη Τζόκοβιτς = 5 x 1,3 x 1,5 = 9.75 € Συνδυασμός Γ: Νίκη Ναδάλ, Νίκη Τζόκοβιτς

= 5 x 1,4 x 1,5 = 10,5 € Ένα

σύνολο 29,35 €

Παράδειγμα 2 - Επιλέγετε 3 διαφορετικές αποδόσεις, για τις νίκες των Φέντερερ, Ναδάλ και Τζόκοβιτς σε ένα στοιχηματικό σύστημα 2/3.

Αυτό σημαίνει ότι παίζονται όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί για αυτές τις 3 πιθανότητες σε συνδυασμούς των 2 στοιχημάτων εκάστη. Στο στοιχηματικό σύστημα 2/3, οι 3 συνδυασμοί θα είναι ως εξής:

Συνδυασμός Α: Νίκη Φέντερερ (1,3), Νίκη Ναδάλ (1,4) Συνδυασμός Β: Νίκη Φέντερερ (1,3), Νίκη Τζόκοβιτς (1,5) Συνδυασμός Γ: Νίκη Ναδάλ (1,4), Νίκη Τζόκοβιτς (1,5)

5 ευρώ είναι το στοίχημα για κάθε συνδυασμό, συνολικά το στοιχηματικό σύστημα θα κοστίζει 15 ευρώ. Σε περίπτωση νίκης των Φέντερερ και Ναδάλ, αλλά με

 

ήττα του Τζόκοβιτς, θα κερδηθούν: Συνδυασμός Α: Νίκη Φέντερερ, Νίκη Ναδάλ = 5 x 1,3 x 1,4 = 9,1 €

Συνδυασμός Β: Νίκη Φέντερερ, Νίκη Τζόκοβιτς = Χαμένος συνδυασμός Συνδυασμός Γ: Νίκη Ναδάλ, Νίκη Τζόκοβιτς = Χαμένος συνδυασμός Συνολικά 9,1 ευρώ

Ζωντανό στοίχημα

Τα ζωντανά στοιχήματα προτείνονται πριν και κατά τη διάρκεια ενός αθλητικού γεγονότος. Το κόστος θα ενημερώνεται συνεχώς ανάλογα με την εξέλιξη του κάθε γεγονότος. Εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά, οι γενικοί κανόνες της των στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης ισχύουν για τα ζωντανά στοιχήματα.

Τα ζωντανά στοιχήματα είναι έγκυρα από τη στιγμή που το αποτέλεσμά τους έχει επίσημα καθοριστεί. Τα στοιχήματα τα αποτελέσματα των οποίων δεν έχουν επισήμως καθοριστεί κατά τον χρόνο της απόσυρσης ή εγκατάλειψη ενός θέματος θεωρούνται άκυρα.

Τα ζωντανά στοιχήματα έχουν την ένδειξη «Live» στο ιστορικό στοιχημάτων του χρήστη. Τα στοιχήματα χωρίς αυτή την ένδειξη είναι πριν τον αγώνα.

Η στοιχηματική εταιρεία είναι ο μόνος φορέας με την αρμοδιότητα να προτείνει ζωντανά στοιχήματα. Σε κάθε περίπτωση, για την απουσία ενός γεγονότος που είναι διαθέσιμο για ζωντανά στοιχήματα και/ή την απόσυρση ενός ζωντανού γεγονότος, πριν ή κατά τη διάρκεια του γεγονότος, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη η στοιχηματική εταιρεία.

 

Όλα τα στοιχήματα που έγιναν/καταχωρήθηκαν πριν τον αγώνα από έναν παίκτη για ένα γεγονός που έχει ήδη ξεκινήσει θα ακυρώνονται.

Όλα τα αθλήματα

Επιβεβαίωση στοιχήματος

Τα στοιχήματα δεν θα είναι έγκυρα εάν δεν υπάρχουν επαρκή χρήματα στο λογαριασμό σας.

Ένα στοίχημα που ζητάτε θα είναι έγκυρο μόνο όταν γίνει αποδεκτό από τους διακομιστές της Vivaro LTD. Κάθε έγκυρο στοίχημα θα λαμβάνει έναν μοναδικό κωδικό/ID συναλλαγής. Η NetBet δεν ευθύνεται για τον διευθέτηση οποιουδήποτε στοιχήματος, το οποίο δεν έχει λάβει μοναδικό κωδικό/ID συναλλαγής. Εάν δεν είστε σίγουροι για την εγκυρότητα ενός στοιχήματος, παρακαλούμε ελέγξτε το ιστορικό του λογαριασμού σας ή επικοινωνήστε μαζί μας.

Σε περίπτωση που προκύψει κάποια διαφορά, εσείς και η NetBet συμφωνείτε ότι η βάση δεδομένων καταγραφής συναλλαγών της Vivaro LTD θα είναι η τελική αρχή σε τέτοια θέματα.Διευθέτηση στοιχημάτων (όλα τα αθλήματα)

Για την διευθέτηση των στοιχημάτων θα χρησιμοποιούνται στατιστικά στοιχεία που παρέχονται από τον επίσημο πάροχο αποτελεσμάτων ή την επίσημη ιστοσελίδα του σχετικού αγώνα ή της διοργάνωσης. Όταν δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία από τον πάροχο επίσημων αποτελεσμάτων ή την επίσημη ιστοσελίδα ή υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ότι ο πάροχος επίσημων αποτελεσμάτων ή η επίσημη ιστοσελίδα είναι εσφαλμένη, θα χρησιμοποιούμε ανεξάρτητα στοιχεία για να υποστηρίξουμε την διευθέτηση των στοιχημάτων.

Ελλείψει συνεπών, ανεξάρτητων στοιχείων ή παρουσία σημαντικών αντικρουόμενων στοιχείων, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά στοιχεία.

Για τις αγορές που έχουν ήδη καθοριστεί, σε περίπτωση πρόωρης εγκατάλειψης, ακύρωσης, αναστολής κ.λπ. τα στοιχήματα που έχουν γίνει δεκτά σε αυτές τις αγορές θα ισχύουν. Για παράδειγμα, εάν ένας ποδοσφαιρικός αγώνας εγκαταλειφθεί και το σκορ είναι 2-1, τα στοιχήματα σε over/under 0,5, 1,5 και 2,5 θα ισχύουν, ενώ όλες οι άλλες επιλογές κηρύσσονται άκυρες/επιστρέφονται.

Αποτέλεσμα και πληρωμή

Όλα τα στοιχήματα και τα πονταρίσματα υπόκεινται στους παρόντες Κανόνες Στοιχημάτων.

Η NetBet διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει μια αγορά και/ή να ακυρώσει οποιοδήποτε στοίχημα/στοιχηματισμό ανά πάσα στιγμή. Όταν μια αγορά ανασταλεί, όλα τα στοιχήματα που έχουν εισαχθεί θα απορρίπτονται. Η NetBet διατηρεί επίσης το δικαίωμα να διακόψει τα στοιχήματα σε οποιαδήποτε αγορά ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Ο υπολογισμός "Πιθανή νίκη" ή "Προς επιστροφή" που διατίθεται στον ιστότοπο είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και όλα τα στοιχήματα θα υπολογίζονται με βάση το ποντάρισμα στις αποδόσεις που έχουν γίνει αποδεκτές. Σε πολλαπλά στοιχήματα με άκυρη επιλογή(ες), ο αριθμός "Πιθανή νίκη" ή "Προς απόδοση" μειώνεται ανάλογα με την αφαίρεση μόνο αυτής της επιλογής.

Σε περίπτωση που ένας πελάτης συμπεριλάβει μια επιλογή που δεν τρέχει ή είναι άκυρη σε ένα πολλαπλό στοίχημα, το στοίχημα θα διακανονιστεί μόνο για τις υπόλοιπες επιλογές.

Τα κέρδη από τα αποτελέσματα των στοιχημάτων προστίθενται στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας. Τυχόν κεφάλαια/κέρδη που πιστώνονται σε λογαριασμό κατά λάθος δεν πρέπει να θεωρούνται διαθέσιμα προς χρήση και η NetBet διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιεσδήποτε συναλλαγές που περιλαμβάνουν τέτοια κεφάλαια ή/και να αποσύρει το σχετικό ποσό από το λογαριασμό σας ή/και να αντιστρέψει τη συναλλαγή, είτε κατά τη στιγμή είτε αργότερα, όταν διαπιστωθεί.

Η NetBet διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει την πληρωμή και να κηρύξει άκυρα τα στοιχήματα σε ένα γεγονός, εάν έχουμε αποδείξεις ότι έχουν συμβεί τα εξής: (1) η ακεραιότητα του γεγονότος έχει αμφισβητηθεί, (2) η τιμή (οι τιμές) έχει (έχουν) χειραγωγηθεί ή (3) έχει λάβει χώρα χειραγώγηση αγώνων. Οι αποδείξεις για τα παραπάνω μπορεί να βασίζονται στο μέγεθος, τον όγκο ή το μοτίβο των στοιχημάτων που έχουν τοποθετηθεί με τη NetBet σε οποιοδήποτε από τα κανάλια στοιχημάτων μας. Η απόφαση που θα δοθεί από το αρμόδιο διοικητικό όργανο του εν λόγω αθλήματος (εάν υπάρχει) θα είναι οριστική. Εάν οποιοσδήποτε πελάτης οφείλει χρήματα στη NetBet για οποιονδήποτε λόγο, η NetBet έχει το δικαίωμα να το λάβει υπόψη της πριν προβεί σε οποιαδήποτε πληρωμή προς τον εν λόγω πελάτη.

Σε περίπτωση που μια σειρά από στοιχήματα τοποθετούνται από μεμονωμένα άτομα ή μια κοινοπραξία με σκοπό την παραποίηση των Κανόνων Στοιχημάτων, η NetBet έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει/σταματήσει την πληρωμή ή τα κέρδη μέχρις ότου η NetBet βεβαιωθεί ότι δεν έχουν παραβιαστεί οι Κανόνες.

Για τις διοργανώσεις στις οποίες δεν έχει δηλωθεί επίσημα "off", ως "off" θα θεωρείται η δηλωθείσα αρχική ώρα έναρξης της διοργάνωσης. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ένα στοίχημα γίνει αποδεκτό μετά την έναρξη ενός γεγονότος ή αγώνα (εκτός από τα στοιχήματα Σε-εξέλιξη/Live που αναφέρονται σαφώς στην ιστοσελίδα), τα στοιχήματα θα ισχύουν εάν το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι γνωστό και εάν κανένας συμμετέχων/ομάδα δεν έχει αποκτήσει οποιοδήποτε ουσιαστικό πλεονέκτημα από αυτό κατά τη στιγμή που τοποθετήθηκε το στοίχημα. Εάν το αποτέλεσμα ενός γεγονότος/αγοράς είναι γνωστό, η NetBet διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει και να επιστρέψει το στοίχημα, είτε κερδίσει είτε χάσει. Οι διαφωνίες σχετικά με τους χρόνους τοποθέτησης στοιχημάτων θα διευθετούνται χρησιμοποιώντας τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών στους διακομιστές μας. Όλες οι ώρες που αναγράφονται στην ιστοσελίδα ή/και αναφέρονται από το προσωπικό της NetBet αφορούν την ώρα Ελλάδος, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

Στοιχήματα εντός παιχνιδιού/ζωντανά - όταν έχουμε βάσιμες υποψίες ότι ένα στοίχημα τοποθετείται αφού είναι γνωστό το αποτέλεσμα ενός γεγονότος/αγοράς ή αφού ο επιλεγμένος συμμετέχων ή η ομάδα έχει αποκτήσει ουσιαστικό πλεονέκτημα (π.χ. σκορ, αποβολή κ.λπ.), η NetBet διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει (ή να επιστρέψει) το στοίχημα, είτε κερδίσει είτε χάσει.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο η NetBet δεν είναι σε θέση να επικυρώσει σωστά το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης αγοράς (π.χ. λόγω απώλειας πληροφοριών), όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν το αποτέλεσμα των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί προηγουμένως.Τα στοιχήματα για αγορές που είναι "All in, run or not" σημαίνουν ότι, γενικά, δεν υπάρχουν επιστροφές χρημάτων για μη συμμετέχοντες, μη συμμετέχοντες ή μη προκρινόμενους.Κανόνες Dead Heat

Εάν δύο ή περισσότερες επιλογές είναι από κοινού νικητές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κανόνες dead heat για την διευθέτηση των στοιχημάτων. Στην πραγματικότητα, όταν έχετε ένα dead heat, ένα μέρος του στοιχήματός σας αντιμετωπίζεται ως νικητής (50%) και ένα μέρος ως ηττημένος (50%). Σε ένα 4-way dead heat, ένα μέρος (25%) θα ήταν νικητής και τρία μέρη (75%) θα ήταν ηττημένοι. Dead heats στοιχήματα μπορούν επίσης να συμβούν όχι μόνο για την πρώτη θέση, έτσι σε μια αγορά με στοιχήματα each way, τότε μπορεί να συμβούν dead heats για τη δεύτερη, την τρίτη κ.λπ. Αυτό μπορεί να είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο σε γεγονότα όπως τα τουρνουά γκολφ, τα οποία θα επηρεάσουν το μέρος της θέσης του στοιχήματος, την πρώτη δεκάδα, την πρώτη εικοσάδα κ.λπ. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο υπολογισμός βασίζεται στον αριθμό των θέσεων που απομένουν διαιρούμενο με τον αριθμό των συμμετεχόντων που συμμετέχουν στο dead heat.

Λάθη και σφάλματα

Ενώ καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή σφαλμάτων ή λαθών, μερικές φορές μπορεί να προκύψουν λόγω ανθρώπινου λάθους ή προβλημάτων του συστήματος. Προφανή σφάλματα, τα οποία αναφέρονται επίσης ως απτά σφάλματα, ή παραλείψεις σε σχέση με την ανακοίνωση, δημοσίευση ή κατάρτιση αγορών, τιμών, handicaps ή αποτελεσμάτων συμβαίνουν μερικές φορές παρά τις προσπάθειές μας να διασφαλίσουμε την απόλυτη ακρίβεια.

Σε περίπτωση που κάνουμε ένα προφανές λάθος, το οποίο συμβαίνει όταν οι αποδόσεις/όροι που προσφέρονται είναι σημαντικά διαφορετικές από αυτές που είναι διαθέσιμες στη γενική αγορά και/ή είναι σαφώς λανθασμένες δεδομένης της πιθανότητας να συμβεί το γεγονός, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

Εάν έχουμε κάνει ένα προφανές λάθος στις αποδόσεις/όρους ενός στοιχήματος που έχει τοποθετηθεί σε μια αγορά Σε-εξέλιξη/Live, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

Εάν έχουμε κάνει ένα προφανές λάθος σε ένα στοίχημα που έχει τοποθετηθεί σε μια αγορά που προσφέρεται πριν από την έναρξη ενός γεγονότος, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενημερώσουμε τους πελάτες πριν από την έναρξη του αγώνα για προφανή σφάλματα στις αγορές, τις τιμές, τα χάντικαπ ή τους όρους, αλλά αυτό μπορεί να μην είναι εφικτό σε όλες τις περιπτώσεις.

Χρησιμοποιούμε διάφορους παρόχους δεδομένων για τη διαμόρφωση των αγορών μας σχετικά με τις διοργανώσεις που καλύπτονται στην ιστοσελίδα και ενδέχεται να προκύψουν κάποια λάθη ή σφάλματα στα ονόματα των ομάδων ή των συμμετεχόντων. Τα στοιχήματα θα ισχύουν, εκτός εάν το λάθος ή το σφάλμα επιφέρει θεμελιώδη διαφορά στη σύνθεση των αγορών (για παράδειγμα, Bristol Rovers αντί Bristol City), οπότε διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιαδήποτε στοιχήματα για το γεγονός.

Λειτουργία Cash Out

Τι είναι το Cash Out;

Το Cash Out σας δίνει περισσότερο έλεγχο στα στοιχήματά σας και σας δίνει την ευκαιρία να πάρετε επιστροφή χρημάτων πριν από τη λήξη ενός γεγονότος, ακόμη και αν το στοίχημά σας χάσει. Μπορείτε να εξαργυρώσετε ένα στοίχημα πλήρως ή εν μέρει. Μπορείτε να επιλέξετε να εξαργυρώσετε το στοίχημά σας ανά πάσα στιγμή και να πάρετε τα πιθανά κέρδη που προσφέρονται. Εάν επιλέξετε να εξαργυρώσετε, το προσφερόμενο ποσό θα διακανονιστεί και το τελικό αποτέλεσμα σχετικά με το στοίχημά σας δεν θα έχει καμία επίπτωση στο ποσό που θα επιστραφεί στον λογαριασμό σας.

Το προσφερόμενο ποσό εξαρτάται από την απόδοση της επιλογής σας και μπορεί να είναι υψηλότερο ή χαμηλότερο από το αρχικό σας ποντάρισμα, επιτρέποντάς σας να εξασφαλίσετε κέρδος ή να ελαχιστοποιήσετε μια πιθανή ζημία.

Πότε είναι διαθέσιμο το Cash Out;

Το Cash Out είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένα γεγονότα, αγώνες και αγορές τόσο πριν από τον αγώνα όσο και Σε-εξέλιξη/Live, σε μεμονωμένα και πολλαπλά στοιχήματα, για μια ποικιλία αθλημάτων, όπως ποδόσφαιρο, τένις και μπάσκετ. Μπορείτε να δείτε το ειδικό λογότυπο ($) στις αγορές κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης στοιχημάτων. Εάν το ($) δεν εμφανίζεται, το Cash Out δεν είναι διαθέσιμο στο συγκεκριμένο άθλημα ή αγορά. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε Cash Out, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να κάνετε κλικ στο κουμπί ($) ή "Cash Out" που βρίσκεται στις λεπτομέρειες του ανοιχτού στοιχήματος ή του ιστορικού στοιχήματος.

Όταν το Cash Out είναι διαθέσιμο πριν από το γεγονός και δεν καλύπτουμε το γεγονός Σε-εξέλιξη/Live, τότε το Cash Out δεν θα είναι διαθέσιμο μόλις ξεκινήσει το γεγονός.

Μπορείτε επίσης να εξαργυρώσετε στο κινητό ή το tablet σας - απλά επιλέξτε τις ενότητες "Ανοιχτά στοιχήματα" ή "Ιστορικό στοιχημάτων" της ενότητας "Ιστορικό" του λογαριασμού σας και επιλέξτε την καρτέλα "Εξαργύρωση" για να δείτε τα επιλέξιμα στοιχήματά σας. Μόλις βρεθείτε εκεί, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί Cash Out κάτω από την επιλογή σας και να επιβεβαιώσετε την απόφασή σας για πρόωρη εξόφληση του στοιχήματος.

Όροι και Προϋποθέσεις

Η λειτουργία Cash Out είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένα αθλήματα, γεγονότα, αγώνες και αγορές τόσο πριν από τον αγώνα όσο και Σε-εξέλιξη/Live, σε μονά και πολλαπλά στοιχήματα, για μια ποικιλία αθλημάτων, όπως ποδόσφαιρο, τένις και μπάσκετ.

Υπάρχει μια χρονική καθυστέρηση στην αποδοχή ενός αιτήματος εξαργύρωσης. Εάν αλλάξει η τιμή ή ανασταλεί η αγορά, τότε το αίτημα ενδέχεται να μην είναι επιτυχές.

Εάν το αίτημα εξαργύρωσης είναι επιτυχές, αυτό θα εμφανιστεί και το στοίχημα θα διακανονιστεί αμέσως, εκτός από την περίπτωση των στοιχημάτων που έχουν εξαργυρωθεί μερικώς. Το πραγματικό τελικό αποτέλεσμα της σχετικής αγοράς δεν θα έχει καμία επίπτωση στο ποσό εξαργύρωσης.

Το ποσό εξαργύρωσης που προσφέρεται ανά πάσα στιγμή είναι το συνολικό ποσό που θα επιστραφεί στο λογαριασμό σας σε περίπτωση επιτυχίας.

Ορισμένες προσφορές της NetBet δεν θα εφαρμοστούν όταν έχει χρησιμοποιηθεί η λειτουργία Cash Out. Μπορείτε να ανατρέξετε στους Όρους και Προϋποθέσεις για κάθε προσφορά για λεπτομέρειες.

Όλα τα Δωρεάν Στοιχήματα δεν είναι διαθέσιμα για εξαργύρωση.  

Οποιαδήποτε στοιχήματα που διακανονίζονται με Cash Out δεν θα προσμετρώνται στην απαίτηση τζίρου οποιασδήποτε προσφοράς. 

Η NetBet δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η λειτουργία Cash Out θα είναι διαθέσιμη στην επιλογή του στοιχήματός σας. Όταν το Cash Out είναι διαθέσιμο πριν από το γεγονός και δεν καλύπτουμε το γεγονός Σε-εξέλιξη/Live, τότε το Cash Out δεν θα είναι διαθέσιμο μόλις ξεκινήσει το γεγονός.

Η NetBet δεν φέρει καμία ευθύνη εάν η λειτουργία Cash Out δεν είναι διαθέσιμη για τεχνικούς λόγους και τα στοιχήματα θα παραμείνουν όπως είχαν τοποθετηθεί αρχικά κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε τέτοιας περιόδου.

Η NetBet διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχτεί ή να απορρίψει οποιοδήποτε στοίχημα/ποντάρισμα που ζητείται για οποιοδήποτε άθλημα, διοργάνωση, αγορά ή τύπο στοιχήματος που περιλαμβάνεται στη λειτουργία Cash Out.

Η NetBet διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να καταργήσει τη λειτουργία Cash Out ανά πάσα στιγμή για οποιοδήποτε γεγονός, αγώνα ή αγορά. Οποιαδήποτε στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί σε τέτοια γεγονότα, αγώνες ή αγορές θα παραμείνουν ως είχαν αρχικά τοποθετηθεί.

Η NetBet διατηρεί το δικαίωμα να αντιστρέψει τον διευθέτηση ενός Cash Out εάν το στοίχημα ή μια αγορά διακανονίζεται κατά λάθος.

 

 

Ατομικοί αθλητικοί κανόνες

 

Αμερικανικό ποδόσφαιρο

Περιλαμβάνει NFL, NCAA College Football, WLAF, UFL, CFL και Arena Football.

 

Εάν αλλάξει ο τόπος διεξαγωγής ενός αγώνα, τα στοιχήματα που έχουν ήδη τοποθετηθεί θα ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι η γηπεδούχος ομάδα εξακολουθεί να ορίζεται ως τέτοια. Εάν η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα για έναν αναφερόμενο αγώνα αντιστραφούν, τότε τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί με βάση την αρχική καταχώριση θα είναι άκυρα.

 

Στις αγορές 2-Way, ισχύουν οι κανόνες Push εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά παρακάτω. Τα πονταρίσματα σε μεμονωμένα στοιχήματα επιστρέφονται, ενώ σε πολλαπλά στοιχήματα/παρολί, η επιλογή αντιμετωπίζεται ως μη επιλαχούσα.

 

Τα στοιχήματα πριν από το παιχνίδι (Γραμμές παιχνιδιού, συμπεριλαμβανομένων των στοιχημάτων δεύτερου ημιχρόνου/4ου δεκαλέπτου) περιλαμβάνουν την παράταση, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

 

Πρέπει να απομένουν 5 λεπτά ή λιγότερα από τον προγραμματισμένο χρόνο του παιχνιδιού για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός εάν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα της αγοράς έχει ήδη καθοριστεί, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

 

Όλες οι αγορές αγώνων NFL και τα στοιχήματα πριν από το παιχνίδι θα διευθετούνται σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του αγώνα στο www.nfl.com που δημοσιεύονται την ημέρα του αγώνα. Μεταγενέστερες τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν την διευθέτηση.

 

Για όλα τα spreads και σύνολα στοιχήματα, ισχύουν οι κανόνες Tie or Push.

 

Πρώτο ημίχρονο/πλήρης χρόνος ή διπλό αποτέλεσμα

Προβλέψτε το αποτέλεσμα στο ημίχρονο και στο τέλος της κανονικής διάρκειας. Το παιχνίδι πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα. Αυτή η αγορά αποκλείει την παράταση για διευθέτηση.

 

Για τα στοιχήματα πριν από το παιχνίδι, το παιχνίδι πρέπει να ολοκληρωθεί για να ενεργοποιηθούν τα στοιχήματα, εκτός εάν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

 

Σύνολα ομάδων, Μονό ή Ζυγό

Το μηδενικό σκορ μιας ομάδας θα μετρήσει ως Ζυγό για σκοπούς διευθέτησης.

 

Πρώτη επιθετική φάση του αγώνα

Αυτή η αγορά καθορίζεται από την πρώτη επιθετική φάση από την έναρξη του αγώνα (εξαιρουμένων των πέναλτι). Σε περίπτωση που το εναρκτήριο λάκτισμα επιστραφεί για touchdown, τότε τα στοιχήματα θα ισχύουν για το επόμενο εναρκτήριο λάκτισμα. Ατελείς ή αναχαιτισμένες πάσες και QB Sacks ή Fumbles θα ισχύουν ως Pass Plays. Ένα fumble κατά την ανταλλαγή με τον RB θα ισχύει ως Run Play.

 

Συνολικές επιθετικές γιάρδες

Η διευθέτηση βασίζεται στις Καθαρές Γυάρδες και για τις δύο ομάδες (περιλαμβάνει τις χαμένες γιάρδες sack).

 

Ομάδα που κερδίζει τις περισσότερες γιάρδες πάσας

Η διευθέτηση βασίζεται στις περισσότερες μικτές γιάρδες.

 

Ομάδα που θα κερδίσει τις περισσότερες Yards Rushing

Η διευθέτηση βασίζεται στις περισσότερες συνολικές γιάρδες Rushing που έχουν κερδηθεί (συμπεριλαμβάνονται οι αρνητικές γιάρδες).

 

Ποινές

Όλες οι αγορές ποινών βασίζονται στην αποδοχή της ποινής. Οι απορριφθείσες ποινές δεν υπολογίζονται.

 

Εμφανίσεις παικτών / επιδόσεις

Τα στοιχήματα παραμένουν ή είναι "ενεργά" εάν ένας παίκτης αγωνίζεται στο 1ο Down. Οι αναμετρήσεις παικτών ισχύουν ή είναι σε "δράση" εάν και οι δύο παίκτες αγωνίζονται στο 1ο Down. Ισχύουν οι κανόνες Push/Tie.

 

Για τις ακόλουθες αγορές, ο παίκτης σας πρέπει να είναι ντυμένος/ενεργός για να ισχύουν τα στοιχήματα (σύμφωνα με το επίσημο βιβλίο αγώνων του NFL):

 

Πρώτος/τελευταίος και οποτεδήποτε σκόρερ Touchdown

Προβλέπει το όνομα του σκόρερ του πρώτου/τελευταίου/οποιαδήποτε στιγμή touchdown στο παιχνίδι ή αν δεν θα σημειωθεί κανένα touchdown. Ένας παίκτης πρέπει να συμμετέχει σε ένα παιχνίδι ή down για να ισχύουν τα στοιχήματα.

 

Στοιχήματα προ-παιχνιδιού που ΕΞΑΙΡΟΥΝ την παράταση

Για τις ακόλουθες αγορές, το παιχνίδι πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν/έχουν δράση τα στοιχήματα:

 

Πρώτο ημίχρονο/πλήρης χρόνος ή διπλό αποτέλεσμα

Προβλέψτε το αποτέλεσμα στο ημίχρονο και στο τέλος της κανονικής διάρκειας.

 

Τα στοιχήματα εντός παιχνιδιού/εντός παιχνιδιού εντός ημιχρόνου/εντός παιχνιδιού εντός τετάρτου περιλαμβάνουν παράταση εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Το παιχνίδι ή το σχετικό τέταρτο/ημίχρονο πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν/έχουν δράση τα στοιχήματα, εκτός εάν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

 

Για σκοπούς διευθέτησης:

Στοιχήματα ημιχρόνου (το δεύτερο ημίχρονο θα περιλαμβάνει τυχόν πόντους που σημειώθηκαν στην παράταση, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Στοιχήματα τετάρτου (το 4ο τέταρτο θα περιλαμβάνει τυχόν πόντους που σημειώθηκαν στην παράταση, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

 

Πρώτο ημίχρονο/πλήρης χρόνος ή διπλό αποτέλεσμα

Εξαιρείται η παράταση εάν έχει παιχτεί.

 

Season Props

Όλα τα στηρίγματα Season Props βασίζονται μόνο στους αγώνες της κανονικής περιόδου. Τα στατιστικά των παικτών ισχύουν ανεξάρτητα από τυχόν ανταλλαγές κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου, αλλά οι παίκτες πρέπει να παίξουν έναν αγώνα κανονικής περιόδου για να ισχύουν τα στοιχήματα.

 

Μελλοντικά/ Στοιχήματα Σεζόν

Τα στοιχήματα Super Bowl winner, Conference Outright και Divisional Outright ισχύουν ανεξάρτητα από τη διάρκεια της σεζόν.

 

Οι νίκες και οι αναμετρήσεις της κανονικής περιόδου του NFL βασίζονται σε ομάδες που έχουν ολοκληρώσει και τα 16 παιχνίδια της κανονικής περιόδου και για το CFL και τα 18 παιχνίδια της κανονικής περιόδου, εκτός εάν τα υπόλοιπα παιχνίδια κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα.

 

Οι νικητές των AFC/NFC Conference καθορίζονται από τις ομάδες που θα προκριθούν στο Super Bowl.

 

Οι νικητές των Divisional του NFL καθορίζονται από τα παιχνίδια που κερδίζονται κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου (ισχύουν οι κανόνες του NFL για το Τάι-μπρέικ).

 

Οι νικητές των Conference Wildcard είναι οι ομάδες που προκρίνονται στην post-season μέσω της επιλογής Wildcard του NFL.

 

Ο νικητής του Conference Number One Seed είναι η ομάδα που έχει οριστεί από το NFL ως η ομάδα που θα έχει το πλεονέκτημα έδρας σε όλη τη διάρκεια των πλέι οφ.

 

Οι νίκες και οι αναμετρήσεις της κανονικής περιόδου NFL/NCAAF βασίζονται στις ομάδες που ολοκληρώνουν τον ελάχιστο αριθμό αγώνων που καθορίζεται.

 

CFL για να φτάσει στο Grey Cup - Η ομάδα που θα φτάσει στον τελικό του Grey Cup θα θεωρείται νικήτρια της αντίστοιχης κατηγορίας.

 

Στοίχημα σε Conference/Division

Οι ομάδες που συμμετέχουν σε τουρνουά outright ομαδοποιούνται σε conferences και divisions. Για παράδειγμα, το NFL ομαδοποιείται σε δύο conferences (American Football Conference και National Football Conference) που το καθένα περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες (North, East, West και South). Προσφέρονται τιμές για κάθε συμμετέχουσα ομάδα που θα κερδίσει την αντίστοιχη division και conference.

 

 

Αυστραλιανό ποδόσφαιρο

Όλες οι αγορές αγώνων θα διακανονίζονται, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Η κανονική διάρκεια πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Εάν η διάρκεια ενός αγώνα αλλάξει από το διοικητικό όργανο πριν από την έναρξη του παιχνιδιού, η αναθεωρημένη διάρκεια του παιχνιδιού θα θεωρείται ως ο επίσημος κανονικός χρόνος του αγώνα και όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν εφόσον ολοκληρωθεί ο νέος κανονικός χρόνος.

 

Στοίχημα αγώνων

Εάν οποιοσδήποτε αγώνας λήξει ισόπαλος/ισοπαλία, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης εάν έχει παιχτεί, τότε το ποντάρισμα θα επιστραφεί, εκτός εάν προσφερθεί τιμή για την ισοπαλία. Τα στοιχήματα θα διευθετούνται μόνο με βάση το επίσημο αποτέλεσμα του AFL.

 

Αγώνες που δεν διεξήχθησαν όπως αναφέρονται στον κατάλογο

Εάν αλλάξει ο τόπος διεξαγωγής ενός αγώνα, τότε τα στοιχήματα που έχουν ήδη τοποθετηθεί θα ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι η γηπεδούχος ομάδα εξακολουθεί να ορίζεται ως τέτοια. Εάν η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα για έναν αναφερόμενο αγώνα αντιστραφούν, τότε τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί με βάση την αρχική καταχώριση θα είναι άκυρα.

 

Στοιχήματα τετάρτου (πριν τον αγώνα και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού)

Για όλα τα στοιχήματα τετάρτου, σε περίπτωση που ένα συγκεκριμένο τέταρτο δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα της αγοράς έχει ήδη καθοριστεί. Εάν ένα παιχνίδι πάει στην παράταση, τότε αυτή θα συμπεριληφθεί για σκοπούς διευθέτησης (θεωρείται συνέχεια του 4ου τετάρτου).

 

Στοιχήματα ημιχρόνου (πριν τον αγώνα και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού)

Για όλα τα στοιχήματα ημιχρόνου, σε περίπτωση που ένα συγκεκριμένο ημίχρονο δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα της αγοράς έχει ήδη καθοριστεί. Εάν ένα παιχνίδι πάει στην παράταση, τότε αυτή θα συμπεριληφθεί για σκοπούς διευθέτησης (θεωρείται συνέχεια του δεύτερου ημιχρόνου).

 

Ημίχρονο/Τελικό ή Διπλό Αποτέλεσμα

Προβλέψτε την έκβαση του συγκεκριμένου αγώνα στο ημίχρονο και στην κανονική διάρκεια, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης, εάν έχει παιχτεί.

 

Ομάδα που θα σκοράρει πρώτη

Η αγορά καλύπτει οποιοδήποτε σκορ (π.χ. Goal/Behind) για σκοπούς διευθέτησης.

 

Ομάδα που θα πετύχει το πρώτο γκολ

Η αγορά καλύπτει μόνο τα Goals για σκοπούς διευθέτησης.

 

Στοιχήματα σεζόν

Με εξαίρεση τον νικητή της Premiership, οι προσφερόμενες εποχικές αγορές της AFL θα είναι μόνο για την κανονική περίοδο και θα βασίζονται στην επίσημη βαθμολογία της AFL.

 

Εάν σε οποιαδήποτε αγορά οι ομάδες ισοβαθμούν, νικήτρια θα ανακηρυχθεί η ομάδα με το καλύτερο ποσοστό (χειρότερο ποσοστό για το Wooden Spoon).

 

Περισσότερες ήττες (κανονική περίοδος)

Διευθετήθηκε για την ομάδα που σημείωσε τις περισσότερες ήττες κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες ομάδες καταγράψουν τον ίδιο αριθμό ηττών, νικήτρια θα αναδειχθεί η ομάδα με τη χειρότερη διαφορά υπέρ και κατά. Η κανονική περίοδος πρέπει να έχει ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα.

 

 

Μπάτμιντον

Το Στοίχημα Τελικού Νικητή είναι ολοκληρωτικό ή όχι.

Κατά περίπτωση, η παρουσίαση στο βάθρο θα καθορίσει την διευθέτηση των στοιχημάτων. Μεταγενέστεροι αποκλεισμοί ή/και προσφυγές δεν επηρεάζουν τα στοιχήματα.

 

Να κερδίσει τον αγώνα

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους κατονομαζόμενους παίκτες ενός αγώνα αλλάξει πριν από την έναρξη του αγώνα, τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα.

 

Σε περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί ή εκτός εάν δεν υπάρχει κανένας πιθανός τρόπος να διεξαχθεί το παιχνίδι ή/και ο αγώνας μέχρι τη φυσική του ολοκλήρωση χωρίς να καθοριστεί ανεπιφύλακτα το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης αγοράς.

 

Για παράδειγμα, ένα παιχνίδι εγκαταλείπεται στο 20-17: τα στοιχήματα στο Over/Under 37,5 Game - Total Points διευθετούνται ως νικητές/χαμένοι αντίστοιχα, καθώς οποιαδήποτε φυσική κατάληξη του παιχνιδιού θα έδινε τουλάχιστον 38 πόντους.

 

Τα στοιχήματα πόντων εντός παιχνιδιού προσφέρονται για να κερδίσει ένας παίκτης τον καθορισμένο πόντο.

Σε περίπτωση που ο πόντος δεν παιχτεί, λόγω του τέλους του παιχνιδιού ή του αγώνα, όλα τα στοιχήματα σε αυτό τον πόντο θα είναι άκυρα. Εάν ο καθορισμένος πόντος κατακυρωθεί ως πόντος πέναλτι, όλα τα στοιχήματα σε αυτόν τον πόντο θα είναι άκυρα.

 

Τρέχων/επόμενος αρχηγός παιχνιδιού μετά

Εάν δεν επιτευχθεί ο αναφερόμενος αριθμός πόντων στο συγκεκριμένο παιχνίδι, τότε η ομάδα/ο παίκτης που κερδίζει το παιχνίδι θα ανακηρυχθεί νικητής.

 

 

Μπάντι

Στοίχημα παιχνιδιού

Εάν αλλάξει ο τόπος διεξαγωγής ενός αγώνα, τα στοιχήματα που έχουν ήδη τοποθετηθεί θα ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι η γηπεδούχος ομάδα εξακολουθεί να ορίζεται ως τέτοια. Εάν η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα για έναν αναφερόμενο αγώνα αντιστραφούν, τότε τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί με βάση την αρχική καταχώριση θα είναι άκυρα.

 

Ένα παιχνίδι πρέπει να ολοκληρωθεί πλήρως για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός εάν h διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

 

Στις αγορές 2-Way, ισχύουν οι κανόνες Tie ή Push, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά παρακάτω. Τα πονταρίσματα σε μονά στοιχήματα επιστρέφονται, ενώ σε πολλαπλά στοιχήματα/παρολί, η επιλογή αντιμετωπίζεται ως μη επιλαχούσα.

 

Στοιχήματα πριν το παιχνίδι

Όλα τα στοιχήματα πριν από το παιχνίδι δεν περιλαμβάνουν την παράταση, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

 

Στοιχήματα εντός παιχνιδιού

Εξαιρούνται οι παρατάσεις εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

 

Να κερδίσει μετά από παράταση/Νικητής πέναλτι

Περιλαμβάνει παρατάσεις / πέναλτι.

 

Εάν ένα παιχνίδι αλλάξει από 2 ημίχρονα των 45 λεπτών σε 3 περιόδους των 30 λεπτών, τότε τα στοιχήματα για το παιχνίδι θα ισχύουν, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

 

Να σηκώσει το τρόπαιο/να προκριθείτε

Περιλαμβάνει παρατάσεις / πέναλτι.

 

Επόμενη Ποινή

Περιλαμβάνει πέναλτι.

 

Στοιχήματα Ημιχρόνου εντός παιχνιδιού

Εξαιρούνται οι παρατάσεις.

 

Το καθορισμένο ημίχρονο πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα ημιχρόνου, εκτός εάν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

 

Για τα στοιχήματα ημιχρόνου, εάν ένα παιχνίδι αλλάξει από 2 ημίχρονα των 45 λεπτών σε 3 ημίχρονα των 30 λεπτών, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 

Στοιχήματα 10 λεπτών εντός παιχνιδιού

Εξαιρούνται οι παρατάσεις.

 

Η καθορισμένη διάρκεια του αγώνα των 10 λεπτών πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός εάν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα της αγοράς έχει ήδη καθοριστεί.

 

Για σκοπούς διευθέτησης, οι ακόλουθες ιστοσελίδες και τα στοιχεία του box score θα χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των χρόνων διευθέτησης: Bandy World Championships www.worldbandy.com

 

 

Μπέιζμπολ

Εάν ένας αγώνας αναβληθεί ή ακυρωθεί πριν από την προβλεπόμενη ώρα έναρξής του, τότε όλα τα στοιχήματα θεωρούνται "χωρίς δράση" και τα στοιχήματα επιστρέφονται/ακυρώνονται.

 

Μπέιζμπολ εκτός MLB (συμπεριλαμβανομένης της Minor League Baseball)

Οι παίκτες δεν αναφέρονται και όλα τα στοιχήματα ισχύουν/είναι σε δράση ανεξάρτητα από το ποιος ρίχνει για κάθε ομάδα. Ισχύει ο "κανόνας των 8½ innings" αν και, σε περίπτωση που ζητηθεί Mercy Rule, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν για το σκορ εκείνη τη στιγμή. Για παιχνίδια 7 innings που διεξάγονται ως μέρος διπλού αγώνα, θα ισχύει ο κανόνας των 6½ innings.

 

Στις αγορές 2-Way Push, ή Tie, ισχύουν οι κανόνες εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά παρακάτω. Τα πονταρίσματα σε μονά στοιχήματα επιστρέφονται, ενώ σε πολλαπλά στοιχήματα/παρολί, η επιλογή αντιμετωπίζεται ως μη επιλαχούσα.

 

Αγώνες που δεν διεξήχθησαν όπως αναφέρονται στον κατάλογο

Εάν αλλάξει ο τόπος διεξαγωγής ενός αγώνα, τότε τα στοιχήματα που έχουν ήδη τοποθετηθεί θα ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι η γηπεδούχος ομάδα εξακολουθεί να ορίζεται ως τέτοια. Εάν η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα για έναν αναφερόμενο αγώνα αντιστραφούν, τότε τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί με βάση την αρχική καταχώριση θα είναι άκυρα.

 

Στοιχήματα/γραμμές πριν από το παιχνίδι

Όλα τα στοιχήματα πριν από το παιχνίδι περιλαμβάνουν επιπλέον innings εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

 

Όπου εφαρμόζεται ο κανόνας Mercy, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν για το σκορ κατά τη δεδομένη στιγμή.

 

3/5/7 Innings Σύνολο

Τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το σκορ μετά από 3/5/7 ολόκληρα innings, εκτός εάν το σύνολο που αναφέρεται έχει ήδη ξεπεράσει το αναφερόμενο σύνολο. Όταν συμβαίνει αυτό, όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως εξής - τα στοιχήματα πάνω από το αναφερόμενο σύνολο θα διευθετούνται ως νικητές, ενώ τα στοιχήματα κάτω από το αναφερόμενο σύνολο θα διευθετούνται ως χαμένοι.

 

3/5/7 Innings Γραμμή

Τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση των πρώτων 3/5/7 innings ενός παιχνιδιού, εκτός εάν η ομάδα που χτυπάει δεύτερη είναι ήδη μπροστά (με οποιαδήποτε γραμμή πόντων) στα μέσα του σχετικού inning ή σκοράρει για να προηγηθεί (με οποιαδήποτε γραμμή πόντων) σε αυτό το inning, οπότε η ομάδα που χτυπάει δεύτερη θα διευθετείτε ως νικήτρια.

 

Props πριν από το παιχνίδι, συμπεριλαμβανομένων των Props παικτών

Όπου εφαρμόζεται ο κανόνας Mercy, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν για το σκορ κατά τη στιγμή.

 

Τα επιπλέον innings μετράνε εκτός αν ορίζεται διαφορετικά

Όλα τα Props του 1ου Innings - το 1ο Inning πρέπει να έχει ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός εάν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

 

Σύνολο παιχνιδιού Μονά/Ζυγά

Εάν το συνδυασμένο σκορ είναι μηδέν, τότε τα στοιχήματα θα υπολογίζονται ως Ζυγά.

 

Σύνολο Ομάδας Μονά/Ζυγά

Εάν το σκορ της ομάδας είναι μηδέν, τότε τα στοιχήματα θα υπολογίζονται ως Ζυγά.

 

Περιθώρια κέρδους

Υπόκειται στον κανόνα των 8 ½ innings. Η διευθέτηση περιλαμβάνει επιπλέον innings για το MLB- για εκτός MLB, όπου ένα παιχνίδι μπορεί να λήξει ισόπαλο, τότε αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη. Εάν ένα παιχνίδι MLB λήξει σε Ισοπαλία όταν το παιχνίδι ακυρωθεί/ανασταλεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 

Προβάδισμα μετά από x Innings

Τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση των πρώτων x innings, εκτός εάν η ομάδα που χτυπάει δεύτερη προηγείται ήδη στα μέσα του σχετικού inning ή σκοράρει για να προηγηθεί στο εν λόγω inning, οπότε η ομάδα που χτυπάει δεύτερη θα διευθετείτε ως νικήτρια.

 

Double Header

Εάν διεξαχθούν δύο αγώνες την ίδια ημέρα με τις ίδιες ομάδες και προσφέρονται αποδόσεις μόνο για έναν αγώνα, το αποτέλεσμα πιστώνεται στον πρώτο αγώνα μέχρι την ώρα έναρξης.

 

Money Line

Υπόκειται στον κανόνα των 4½ innings.

 

Run Line /εναλλακτικό χάντικαπ

Υπόκειται στον κανόνα των 8½ innings.

 

Σύνολο πριν από το παιχνίδι/εναλλακτικά σύνολα

Υπόκειται στον κανόνα των 4 ½ innings, εκτός εάν το σύνολο του παιχνιδιού έχει ήδη ξεπεράσει το όριο (εάν το σύνολο του παιχνιδιού έχει ήδη ξεπεράσει το αναφερόμενο όριο, τότε τα στοιχήματα στο over θα διευθετούνται ως νικητές, ενώ τα στοιχήματα στο under θα διευθετούνται ως ηττημένοι).

 

Σύνολα ομάδας

Υπόκειται στον κανόνα των 4 ½ innings, εκτός εάν το σύνολο της ομάδας έχει ήδη υπερβεί το όριο (εάν το σύνολο της ομάδας έχει ήδη υπερβεί το αναφερόμενο όριο, τότε τα στοιχήματα στο over θα διευθετούνται ως νικητές, ενώ τα στοιχήματα στο under θα διευθετούνται ως χαμένοι).

 

Να πάει σε επιπλέον Innings

Το τέλος του 9ου inning πρέπει να έχει ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα. Εάν το σκορ είναι ισόπαλο μετά από 9 innings, τότε αυτή η αγορά θα διακανονιστεί ως Ναι, ακόμη και αν τα επιπλέον innings δεν παιχτούν λόγω διακοπής/αναβολής του αγώνα.

 

Να κερδίσει το Inning (τρέχον/επόμενο)

Η αρχή και το τέλος του συγκεκριμένου inning πρέπει να ολοκληρωθεί, εκτός εάν η ομάδα που χτυπάει δεύτερη στο συγκεκριμένο inning κερδίζει όταν το παιχνίδι διακόπτεται/αναβάλλεται.

 

Inning Run Line (συμπεριλαμβανομένων των εναλλακτικών)

Η αρχή και το τέλος του συγκεκριμένου Inning πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός εάν η ομάδα που χτυπάει δεύτερη στο συγκεκριμένο Inning έχει ήδη καλύψει τη γραμμή του run και δεν μπορεί να προσπεραστεί.

 

Inning Σύνολο (συμπεριλαμβανομένων των εναλλακτικών)

Το πάνω και το κάτω μέρος των συγκεκριμένων innings πρέπει να ολοκληρωθούν για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός εάν το σύνολο των αναφερομένων έχει ήδη ξεπεράσει το όριο τη στιγμή που το παιχνίδι διακόπτεται/αναβάλλεται.

 

Ένα σκορ στο Inning (τρέχον/επόμενο)

Η κορυφή και η βάση του καθορισμένου inning πρέπει να ολοκληρωθούν, εκτός εάν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

 

Επικεφαλής μετά από 'Χ' Innings

Η αρχή και το τέλος του καθορισμένου inning πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός εάν η ομάδα που χτυπάει δεύτερη προηγείται και δεν μπορεί να ξεπεραστεί τη στιγμή που το παιχνίδι διακόπτεται/αναβάλλεται. Σε περίπτωση εφαρμογής κανόνα επιείκειας, κάθε ημιτελής αγορά για το προβάδισμα των innings θα θεωρείται ότι έχει κερδηθεί από τον νικητή του αγώνα.

 

Αγώνας για τις αγορές/Σύνολο ομάδων/Σύνολο χτυπιμάτων

Ισχύει ο κανόνας των 8½ innings, εκτός εάν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί ή εάν η φυσική ολοκλήρωση του παιχνιδιού θα σήμαινε ότι το αποτέλεσμα των στοιχημάτων θα είχε καθοριστεί. Συγκεκριμένα, για τους αγώνες MLB Spring Training η διευθέτηση θα βασίζεται μόνο σε 9 innings, σε περιπτώσεις που θα μπορούσε να εφαρμοστεί ο κανόνας της φυσικής ολοκλήρωσης.

 

Εάν ένα ισόπαλο παιχνίδι ακυρωθεί ή διακοπεί και η φυσική ολοκλήρωση ενός παιχνιδιού απαιτεί νικητή, τότε τα στοιχήματα στη σχετική Race To quote θα καθίστανται άκυρα. Για παράδειγμα, τα παιχνίδια MLB ακυρώνονται ή διακόπτονται στο 3-3 μετά από 10 innings, όλα τα στοιχήματα στο Race To 4 θα είναι άκυρα. Τα στοιχήματα Race to 5/6/7 θα διευθετούνται ως Κανένα από τα δύο.

 

Περιθώριο Νίκης

Υπόκειται στον κανόνα των 8½ innings. Η διευθέτηση περιλαμβάνει επιπλέον innings για το MLB- για εκτός MLB, όπου ένα παιχνίδι μπορεί να λήξει ισόπαλο, τότε αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη. Εάν ένα παιχνίδι MLB λήξει ισόπαλο όταν το παιχνίδι διακοπεί/ανασταλεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 

Εντός παιχνιδιού

Όπου εφαρμόζεται ο κανόνας Mercy, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν για το σκορ εκείνη τη στιγμή.

 

Ισχύει ο κανόνας Total Runs-8.5 innings

Όλα τα στοιχήματα ισχύουν/είναι σε δράση, ανεξάρτητα από τις αλλαγές στο γήπεδο.

 

Τα επιπλέον innings μετράνε, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

 

"8.5/6.5/4.5" Κανόνες Innings

"Κανόνας 8,5 inning" Run Line στοιχήματα

 

Το παιχνίδι πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον 9 ολόκληρα innings (ή 8½ innings αν η ομάδα που χτυπάει δεύτερη προηγείται) για να ισχύουν τα στοιχήματα. Ωστόσο, σε περίπτωση που ζητηθεί Mercy Rule, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν με βάση το σκορ εκείνης της στιγμής. Σημειώστε ότι τα παιχνίδια που έχουν διακοπεί δεν μεταφέρονται (με εξαίρεση τα παιχνίδια των πλέι οφ του MLB - βλ. συγκεκριμένο κανόνα).

 

"Κανόνας 6,5 innning" Στοιχήματα Run Line (για παιχνίδια 7 innings)

Το παιχνίδι πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον 7 ολόκληρα innings (ή 6½ innings αν η ομάδα που χτυπάει δεύτερη προηγείται) για να ισχύουν τα στοιχήματα. Ωστόσο, σε περίπτωση που ζητηθεί Mercy Rule, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν με βάση το σκορ εκείνης της στιγμής. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι τα παιχνίδια που έχουν διακοπεί δεν μεταφέρονται.

 

"Κανόνας 4,5 inning" Money και Total Line

Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 5 πλήρεις innings, εκτός αν η ομάδα που χτυπάει δεύτερη προηγείται μετά από 4½ innings, για να ισχύουν τα στοιχήματα. Εάν το παιχνίδι ακυρωθεί ή διακοπεί, μετά την επίτευξη αυτού του σημείου του παιχνιδιού, τότε ο νικητής καθορίζεται από το σκορ μετά το τελευταίο πλήρες inning (εκτός εάν η ομάδα που χτυπάει δεύτερη σκοράρει για να ισοφαρίσει ή πάρει το προβάδισμα στο κάτω μισό του inning, οπότε ο νικητής καθορίζεται από το σκορ τη στιγμή που ακυρώνεται το παιχνίδι). Σημειώστε ότι τα παιχνίδια που έχουν διακοπεί δεν μεταφέρονται (με εξαίρεση τα παιχνίδια των πλέι οφ του MLB - βλέπε συγκεκριμένο κανόνα). Ωστόσο, σε περίπτωση που κληθεί ο κανόνας Mercy Rule, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν με βάση το σκορ κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

 

Μελλοντικά Στοιχήματα - Γενικοί κανόνες

 

Στοίχημα Outright, Pennant και Divisional

Όλα τα στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα από τη μετεγκατάσταση ομάδας, την αλλαγή ονόματος ομάδας, τη διάρκεια της σεζόν ή τη μορφή των πλέι οφ με βάση τα επίσημα αποτελέσματα από τον αντίστοιχο φορέα.

 

Νίκες κανονικής περιόδου/Αναμετρήσεις

Η ομάδα πρέπει να συμπληρώσει τουλάχιστον 160 αγώνες κανονικής περιόδου για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός εάν τα υπόλοιπα παιχνίδια κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα.

 

Προσφορές για την κανονική σεζόν

Όλες οι αγορές αναφέρονται σε στατιστικές σεζόν που έχουν συγκεντρωθεί στο MLB και είναι μεταβιβάσιμες μεταξύ American League και National League. Οι στατιστικές που έχουν συγκεντρωθεί σε οποιοδήποτε άλλο πρωτάθλημα δεν υπολογίζονται.

 

Αγορές "Αριθμός Νικών Pitcher"

Αναφέρεται στον αριθμό των νικών που πιστώνονται από τους επίσημους σκόρερ του MLB.

 

Να κερδίσει το Pennant

Η ομάδα που θα προκριθεί στο World Series θα θεωρηθεί νικήτρια του pennant.

 

Στοίχημα Σειράς

Τα στοιχήματα είναι άκυρα εάν δεν συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός παιχνιδιών (σύμφωνα με τους αντίστοιχους οργανισμούς) ή εάν αλλάξει.

 

Στοίχημα Wildcard

Οι ομάδες που θα προκριθούν στα πλέι οφ του MLB μέσω της θέσης wild card θα θεωρηθούν νικητές.

 

 

Μπάσκετ

Στοίχημα παιχνιδιού και Prop

Όλα τα παιχνίδια πρέπει να ξεκινήσουν την προγραμματισμένη ημερομηνία (τοπική ώρα γηπέδου) για να ισχύουν/έχουν δράση τα στοιχήματα. Εάν αλλάξει ο τόπος διεξαγωγής ενός αγώνα, τα στοιχήματα που έχουν ήδη τοποθετηθεί θα ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι η γηπεδούχος ομάδα εξακολουθεί να ορίζεται ως τέτοια. Εάν η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα για έναν αναφερόμενο αγώνα παίξουν το παιχνίδι στην έδρα της φιλοξενούμενης ομάδας, τότε τα στοιχήματα θα ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι η γηπεδούχος ομάδα εξακολουθεί να ορίζεται επίσημα ως τέτοια, διαφορετικά τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 

Πρέπει να απομένουν 5 λεπτά ή λιγότερα από τον προγραμματισμένο χρόνο του παιχνιδιού για να παραμείνουν τα στοιχήματα σε ισχύ/να έχουν δράση, εκτός εάν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα της αγοράς έχει ήδη καθοριστεί.

 

Συγκεκριμένα, για την έκδοση του αθλήματος "3x3 ή Streetball", η διευθέτηση θα βασίζεται στους επίσημους κανόνες του αγώνα (νικήτρια θεωρείται η πρώτη ομάδα που θα πετύχει 21 πόντους ή η ομάδα με το υψηλότερο σκορ στο τέλος της καθορισμένης περιόδου των 10 λεπτών). Η ισοπαλία στην κανονική διάρκεια οδηγεί σε μη χρονομετρημένη παράταση, την οποία κερδίζει η πρώτη ομάδα που θα πετύχει 2 πόντους στην παράταση.

 

Στις αγορές 2-Way, ισχύουν οι κανόνες Push εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά παρακάτω. Τα πονταρίσματα σε μονά στοιχήματα επιστρέφονται/ακυρώνονται, και σε πολλαπλά στοιχήματα/παρολί η επιλογή αντιμετωπίζεται ως μη επιλαχούσα (επιστρέφεται/ακυρώνεται).

 

Εάν υπάρχουν αγορές που προσφέρονται για τον κανονικό χρόνο, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής "Ισοπαλία", τότε οι καθυστερήσεις δεν θα υπολογίζονται.

 

Στοιχήματα πριν από το παιχνίδι, συμπεριλαμβανομένων των Game Props

Όλα τα στοιχήματα πριν από το παιχνίδι περιλαμβάνουν παράταση, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

 

Στατιστικά στοιχεία παικτών/ Αναμετρήσεις /Επιδόσεις

Τα στοιχήματα είναι διαθέσιμα για την απόδοση ενός παίκτη που έχει κατονομαστεί σε διάφορα επιτεύγματα (π.χ. πόντοι, ριμπάουντ, ασίστ, μπλοκ, φάουλ, ελεύθερες βολές κ.λπ.). Ενδέχεται να ισχύουν κανόνες Push.

 

Οι σχετικοί παίκτες πρέπει να είναι ντυμένοι και να παίζουν στο γήπεδο για να ισχύουν/έχουν δράση τα στοιχήματα ή αν ο παίκτης που αναφέρεται δεν συμμετέχει καθόλου στον αγώνα, όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα/επιστρέφονται. Η παράταση μετράει για οποιοδήποτε prop παίκτη, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

 

Οι επιδόσεις μεμονωμένων παικτών αντιστοιχίζονται για στοιχηματικούς σκοπούς σε ένα match-up παικτών. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν χάντικαπ, τα οποία εφαρμόζονται στο πραγματικό σκορ κάθε παίκτη για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος. Ενδέχεται να ισχύουν κανόνες push.

 

Διπλό Double /Τριπλό Double

Διπλό Double, ο παίκτης πρέπει να σημειώσει 10 ή περισσότερα σε δύο από τις ακόλουθες πέντε στατιστικές κατηγορίες: Πόντοι, ριμπάουντ, ασίστ, μπλοκαρισμένα σουτ, κλεψίματα. Τριπλό Double, ο παίκτης πρέπει να σημειώσει 10 ή περισσότερα τριπλά από τις ακόλουθες πέντε στατιστικές κατηγορίες: Πόντους, ριμπάουντ, ασίστ, μπλοκαρισμένα σουτ, κλεψίματα.

 

Τα στοιχήματα εντός παιχνιδιού περιλαμβάνουν παράταση

Εάν ένα παιχνίδι αναβληθεί ή ακυρωθεί μετά την έναρξη, πρέπει να απομένουν 5 λεπτά ή λιγότερο από τον προγραμματισμένο χρόνο του παιχνιδιού για να ισχύουν τα στοιχήματα/να έχουν δράση.

 

Τα στοιχήματα ημιχρόνου εντός παιχνιδιού περιλαμβάνουν παράταση

Το πρώτο ημίχρονο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί για να ισχύουν/έχουν δράση τα στοιχήματα του πρώτου ημιχρόνου. Εάν ένας αγώνας αναβληθεί ή ακυρωθεί μετά την έναρξη, για τα στοιχήματα του αγώνα και του δεύτερου ημιχρόνου πρέπει να απομένουν 5 λεπτά ή λιγότερα για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός εάν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

 

Τα στοιχήματα εντός παιχνιδιού (4ο) τέταρτο περιλαμβάνουν παράταση

Το τέταρτο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί για να ισχύουν/έχουν δράση τα στοιχήματα, εκτός εάν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

 

NBA Futures/Tournament Props

Νίκες κανονικής περιόδου / Αναμετρήσεις - Η ομάδα πρέπει να ολοκληρώσει όλα τα προγραμματισμένα παιχνίδια κανονικής περιόδου για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός εάν τα υπόλοιπα παιχνίδια κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα.

 

Να κερδίσετε την κατηγορία - Ισχύουν οι κανόνες Τάι-μπρέικ του NBA.

Για να κερδίσει τη διοργάνωση - Η ομάδα που θα προκριθεί στους τελικούς του πρωταθλήματος NBA θα θεωρηθεί νικήτρια της διοργάνωσης.

 

Η διευθέτηση όλων των αγορών θα καθορίζεται από τις επίσημες κατατάξεις και τα στατιστικά στοιχεία που παρέχονται από τους φορείς διοργάνωσης (π.χ. NBA, FIBA κ.λπ.).

 

Στοίχημα Outright, Division, Conference και Regional

Όλα τα στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα από τη μετεγκατάσταση ομάδας, την αλλαγή ονόματος ομάδας ή τη διάρκεια της σεζόν.

 

Στοίχημα Σειράς

Τα στοιχήματα διευθετούνται σύμφωνα με το επίσημο αποτέλεσμα.

 

 

Ποδόσφαιρο παραλίας

Όλα τα στοιχήματα υπολογίζονται με βάση 36 λεπτά παιχνιδιού, 3 περιόδους των 12 λεπτών η καθεμία, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

 

Ο πρόσθετος χρόνος και τα πέναλτι λαμβάνονται υπόψη μόνο για τα στοιχήματα χωρίς την ισοπαλία που προσφέρονται στον κανονικό χρόνο παιχνιδιού, την ομάδα που θα προκριθεί, τον νικητή του τουρνουά κ.λπ.

 

Ο αγώνας θα ισχύει αν το παιχνίδι έχει διαρκέσει τουλάχιστον 24 λεπτά. Όλα τα στοιχήματα υπολογίζονται με βάση τα αποτελέσματα σε αυτό το σημείο.

 

 

Μπιτς βόλεϊ

Το Στοίχημα Τελικού νικητή είναι ολοκληρωμένο ή όχι. Κατά περίπτωση, η παρουσίαση στο πόντιουμ θα καθορίσει την διευθέτηση των στοιχημάτων. Μεταγενέστεροι αποκλεισμοί ή/και εφέσεις δεν επηρεάζουν τα στοιχήματα.

 

Εάν αλλάξει ο τόπος διεξαγωγής του αγώνα (του γηπέδου), όλα τα στοιχήματα ισχύουν.

 

Εάν ένας από τους ανακοινωθέντες συμμετέχοντες στο ζευγάρι αντικατασταθεί πριν από την έναρξη του αγώνα, όλα τα στοιχήματα σε αυτόν τον αγώνα επιστρέφονται.

 

Σε περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί, ή εκτός εάν δεν υπάρχει κανένας πιθανός τρόπος το σετ και/ή ο αγώνας να παιχτεί μέχρι τη φυσική του ολοκλήρωση χωρίς να καθοριστεί ανεπιφύλακτα το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης αγοράς.

 

Για παράδειγμα, εάν ένα σετ εγκαταλειφθεί στο 18-17: τα στοιχήματα στο Over/Under 35,5 Set – Σύνολο Πόντων διευθετούνται ως νικητές/χαμένοι αντίστοιχα, καθώς οποιαδήποτε φυσική ολοκλήρωση του σετ θα είχε αποφέρει τουλάχιστον 36 πόντους.

 

Ηγέτης Μετά από το Τρέχον/Επόμενο Σετ Εάν δεν επιτευχθεί ο αναφερόμενος αριθμός πόντων στο συγκεκριμένο σετ, τότε η ομάδα που κερδίζει το σετ θα οριστεί ως νικήτρια.

 

 

Μπόουλς

Mη-συμμέχοντας, κανένα στοίχημα. Το γεγονός πρέπει να ξεκινήσει εντός επτά ημερών από την προγραμματισμένη έναρξη για να ισχύσουν τα στοιχήματα. Οι αγορές Νικητή υπόκεινται στοv κανονισμό 4 (Παρακράτηση).

 

Στοίχημα αγώνα

Ένας αγώνας πρέπει να διεξαχθεί εντός 24 ωρών από την αρχική προγραμματισμένη ώρα έναρξης για να ισχύουν τα στοιχήματα. Εάν ένας αγώνας δεν διεξαχθεί για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. ένας παίκτης αποχωρήσει τραυματισμένος), όλα τα στοιχήματα πριν από τον αγώνα θα είναι άκυρα και τα ποσά θα επιστραφούν. Σε περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τότε νικητής θεωρείται ο παίκτης που θα περάσει στον επόμενο γύρο.

 

 

Πυγμαχία/MMA/UFC

Τα στοιχήματα σε αναβληθείσες αναμετρήσεις θα ισχύουν για 30 ημέρες. Εάν ένας από τους δύο μαχητές αντικατασταθεί από άλλον μαχητή, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα και τα ποσά θα επιστραφούν.

 

Για τους σκοπούς του στοιχήματος, ο αγώνας θεωρείται ότι έχει αρχίσει όταν ακουστεί το καμπανάκι για την έναρξη του πρώτου γύρου.

 

Εάν κάποιος από τους δύο μαχητές δεν απαντήσει στο κουδούνι του επόμενου γύρου, τότε ο αντίπαλός του θα θεωρηθεί ότι κέρδισε στον προηγούμενο γύρο.

 

Σε περίπτωση που ένας αγώνας κηρυχθεί "No Contest", όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα και τα ποσά θα επιστρέφονται, με εξαίρεση τις αγορές όπου το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

 

Money Line/Να κερδίσει τον Αγώνα (2-way)

Σε περίπτωση ισοπαλίας, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα και τα πονταρίσματα θα επιστραφούν, αυτό ισχύει και για έναν αγώνα που λήγει με ισοπαλία πλειοψηφίας. Τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το επίσημο αποτέλεσμα που θα ανακοινώνεται στο ρινγκ. Μεταγενέστερες εφέσεις/τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν την διευθέτηση (εκτός αν η τροποποίηση έγινε λόγω ανθρώπινου λάθους κατά την ανακοίνωση του αποτελέσματος).

 

Όλα τα στοιχήματα θα έχουν δράση/θα ισχύουν ανεξάρτητα από τις αλλαγές στον αριθμό των γύρων που θα διεξαχθούν.

 

Στοίχημα Αγώνα/Μάχης (3-way)

Προσφέρεται η τιμή για μια ισοπαλία. Τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το επίσημο αποτέλεσμα που θα ανακοινωθεί στο ρινγκ. Μεταγενέστερες εφέσεις/τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν την διευθέτηση (εκτός εάν η τροποποίηση έγινε λόγω ανθρώπινου λάθους κατά την ανακοίνωση του αποτελέσματος).

 

Όλα τα στοιχήματα θα έχουν δράση/ θα ισχύουν ανεξάρτητα από τις αλλαγές στον αριθμό των γύρων που θα διεξαχθούν.

 

Αποτέλεσμα μάχης 5-Way / Ακριβής μέθοδος νίκης

Η διευθέτηση θα γίνει με βάση το επίσημο αποτέλεσμα που θα ανακοινωθεί.

 

Ισοπαλία ή Τεχνική Ισοπαλία - Η ισοπαλία είναι ισοπαλία με βαθμολογία. Τεχνική Ισοπαλία είναι αν ο διαιτητής διακόψει τον αγώνα πριν από την έναρξη του 5ου γύρου, για οποιονδήποτε λόγο εκτός από Νοκ-άουτ, Τεχνικό Νοκ-άουτ ή αποκλεισμό.

 

Μεμονωμένος μαχητής Α ή Β με νοκ άουτ ή TKO - Νοκ άουτ (KO) είναι όταν ο πυγμάχος δεν σηκώνεται όρθιος μετά από 10 μετρήσεις. Τεχνικό νοκ άουτ (TKO) είναι ο κανόνας των 3 νοκ ντάουν ή αν ο διαιτητής επέμβει. Οποιαδήποτε αποχώρηση από τη γωνία θεωρείται τεχνικό νοκ άουτ (TKO), εκτός εάν ο αγώνας κριθεί στη συνέχεια από τους βαθμολογητές ή κηρυχθεί ως No Contest.

 

Μεμονωμένος μαχητής Α ή Β με απόφαση

Υπολογίζεται με οποιαδήποτε από τις ακόλουθες τεχνικές αποφάσεις: Τεχνική απόφαση, απόφαση πλειοψηφίας, απόφαση διαχωρισμού ή ομόφωνη απόφαση. Περιλαμβάνει επίσης τον αποκλεισμό.

 

Όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν/έχουν δράση ανεξάρτητα από τις αλλαγές στον αριθμό των γύρων που θα διεξαχθούν.

 

Σύνολο γύρων

Για την πυγμαχία (γύροι 3 λεπτών, για σκοπούς διευθέτησης), όπου αναφέρεται μισός γύρος, τότε 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα του αντίστοιχου γύρου θα καθορίσουν το μισό για τον προσδιορισμό του under ή over.

 

Για το UFC (γύροι 5 λεπτών), όπου αναφέρεται μισός γύρος, τότε 2 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα του αντίστοιχου γύρου θα καθορίσουν το μισό για τον προσδιορισμό του under ή over.

 

Εάν για οποιονδήποτε λόγο αλλάξει ο αριθμός των γύρων σε έναν αγώνα, τότε τα στοιχήματα σε γύρους που έχουν ήδη τοποθετηθεί θα είναι άκυρα και τα πονταρίσματα θα επιστραφούν.

 

Στοίχημα γύρου ή ομάδας γύρων

Εάν για οποιονδήποτε λόγο αλλάξει ο αριθμός των γύρων σε έναν αγώνα, τότε τα στοιχήματα σε γύρους που έχουν ήδη τοποθετηθεί θα είναι άκυρα και τα πονταρίσματα θα επιστραφούν.

 

Για στοιχηματικούς σκοπούς, το στοίχημα σε γύρους ή ομάδες γύρων αφορά τη νίκη ενός μαχητή με KO, TKO ή αποκλεισμό κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου γύρου ή της ομάδας γύρων. Σε περίπτωση Τεχνικής Απόφασης (με χρήση βαθμολογιών) πριν από το τέλος του αγώνα, όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως νίκη με Απόφαση.

 

 

Πυγμαχία (Εντός παιχνιδιού)

Νικητής αγώνα 3-Way

Περιλαμβάνει τιμή για την Ισοπαλία. Τα στοιχήματα επιστρέφονται/ακυρώνονται σε περίπτωση ισοπαλίας.

 

Σύνολο γύρων 2-Way

Χρησιμοποιούνται πλήρη αποσπάσματα γύρου. Ο γύρος στον οποίο τελειώνει ο αγώνας θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διευθέτησης. Σε περίπτωση που ένας μαχητής αποσυρθεί στη γωνία του μεταξύ των γύρων. Για παράδειγμα, ο 6ος και ο 7ος γύρος, θα μετρήσει ως ο 6ος γύρος για σκοπούς διευθέτησης, δηλαδή ο τελευταίος πλήρως ολοκληρωμένος γύρος.

 

Ο Αγώνας να φτάσετε ως το τέλος

Για σκοπούς διευθέτησης, ο επίσημα καθορισμένος αριθμός γύρων πρέπει να ολοκληρωθεί πλήρως για να διευθετηθούν τα στοιχήματα ως Ναι.

 

Αγορές Knockdown (για σκορ/σύνολο/κλπ)

Για σκοπούς διευθέτησης, ως νοκ-ντάουν ορίζεται το νοκ-ντάουν ενός μαχητή ή το υποχρεωτικό μέτρημα 8 (οτιδήποτε θεωρείται ολίσθημα ή άλλο από τον διαιτητή δεν μετράει).

 

MMA/UFC (Εντός παιχνιδιού)

Νικητής αγώνα 3-Way

Περιλαμβάνει τιμή για την Ισοπαλία.

 

Money Line /Νικητής αγώνα 2-Way

Τα στοιχήματα επιστρέφονται/ακυρώνονται σε περίπτωση ισοπαλίας.

 

Σύνολο γύρων 2-Way

Χρησιμοποιούνται πλήρη αποσπάσματα γύρου. Ο γύρος στον οποίο τελειώνει ο αγώνας θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διευθέτησης. Σε περίπτωση που ένας μαχητής αποσυρθεί στην γωνία του μεταξύ των γύρων. Για παράδειγμα, οι γύροι 2 και 3, θα υπολογίζονται ως ο 2ος γύρος για σκοπούς διευθέτησης, δηλαδή ο τελευταίος πλήρως ολοκληρωμένος γύρος.

 

Ο Αγώνας να φτάσετε ως το τέλος

Για σκοπούς διευθέτησης, ο επίσημα καθορισμένος αριθμός γύρων πρέπει να ολοκληρωθεί πλήρως για να διευθετηθούν τα στοιχήματα ως Ναι.

 

Μέθοδος νίκης

Τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το επίσημο αποτέλεσμα αμέσως μετά τον αγώνα μέσω του αρμόδιου φορέα/αθλητικού οργανισμού (π.χ. www.ufc.com).

 

Αγορές Knockdown (για σκορ/σύνολο/κλπ)

Για σκοπούς διευθέτησης, ως νοκ-ντάουν ορίζεται το νοκ-ντάουν ενός μαχητή ή το υποχρεωτικό μέτρημα 8 (οτιδήποτε θεωρείται ολίσθημα ή άλλο από τον διαιτητή δεν μετράει).

 

 

Κρίκετ

Όλοι οι αγώνες

 

Αγώνες που δεν διεξήχθησαν όπως αναγράφονται

Εάν αλλάξει ο τόπος διεξαγωγής ενός αγώνα, τότε τα στοιχήματα που έχουν ήδη τοποθετηθεί θα ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι η γηπεδούχος ομάδα εξακολουθεί να ορίζεται ως τέτοια. Εάν η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα για έναν αναφερόμενο αγώνα αντιστραφούν, τότε τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί με βάση την αρχική καταχώριση θα είναι άκυρα.

 

Πρώτο Over Σύνολο Runs

Οι τιμές θα προσφέρονται για τα συνολικά runs που θα σημειωθούν κατά τη διάρκεια του πρώτου over του αγώνα. Θα συμπεριλαμβάνονται ta έξτρα και πέναλτι runs. Το over πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός εάν έχει ήδη καθοριστεί η διευθέτηση.

 

Ομάδα/ Μπάτσμαν που θα πετύχει Πενήντα/Εκατό στον Αγώνα (Πριν τον αγώνα)

Πρέπει να έχει προγραμματιστεί ο ακόλουθος ελάχιστος αριθμός overs και να υπάρχει επίσημο αποτέλεσμα (το Duckworth - Lewis μετράει), διαφορετικά όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός αν έχει ήδη καθοριστεί η διευθέτηση. Για σκοπούς διευθέτησης, θα μετράει οποιοδήποτε σκορ μπάτσμαν 50 ή περισσότερο.

 

Αγώνες Twenty20

Το σύνολο των 20 overs για κάθε ομάδα.

 

Αγώνες μίας ημέρας

Τουλάχιστον 40 overs για κάθε ομάδα.

 

Αγώνες Test και First-Class

Όλος ο αγώνας μετράει. Σε ισόπαλους αγώνες, πρέπει να έχουν παιχτεί τουλάχιστον 200 overs.

 

Τα εκατό

Και οι 100 μπάλες πρέπει να έχουν γίνει bowled.

 

Μπάτσμαν Runs Αγώνα (Πριν τον αγώνα)

Πρέπει να έχει προγραμματιστεί ο ακόλουθος ελάχιστος αριθμός overs και να υπάρχει επίσημο αποτέλεσμα (Duckworth-Lewis μετράει), διαφορετικά όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός εάν έχει ήδη καθοριστεί η διευθέτηση των στοιχημάτων.

 

Αγώνες Twenty20

Το σύνολο των 20 overs για κάθε ομάδα.

 

Τα εκατό

Και οι 100 μπάλες πρέπει να έχουν γίνει bowled

Αγώνες μίας ημέρας

Τουλάχιστον 40 overs για κάθε ομάδα.

 

Αγώνες Test and County Championship

Όλος ο αγώνας μετράει. Σε ισόπαλους αγώνες, πρέπει να έχουν παιχτεί τουλάχιστον 200 overs.

 

Τα περισσότερα Run Outs 3-Way (Πριν τον αγώνα)

Θα προσφερθούν τιμές ανάλογα με το ποια ομάδα θα δημιουργήσει τα περισσότερα run-outs κατά τη διάρκεια του fielding. Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί λόγω εξωτερικής παρέμβασης, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί.

 

Εάν ένας αγώνας μειωθεί σε overs και επιτευχθεί αποτέλεσμα αγώνα, τότε η ομάδα που πέτυχε τα περισσότερα run-outs κατά τη διάρκεια του fielding, ανεξάρτητα από τον αριθμό των overs που παίχτηκαν, θα είναι η νικήτρια. Σε αγώνες που καθορίζονται από ένα Super-Over, οποιοδήποτε run out κατά τη διάρκεια του Super-Over δεν θα μετράει για σκοπούς διευθέτησης.

 

Στους αγώνες Test και First-Class, θα μετρήσουν όλα τα innings του αγώνα.

 

Πρώτο σκορ Innings (Πριν τον αγώνα)

Οι τιμές θα προσφέρονται για τον αριθμό των runs που θα σημειωθούν κατά τη διάρκεια των πρώτων innings του αγώνα, ανεξάρτητα από το ποια ομάδα θα χτυπήσει πρώτη. Πρέπει να έχει προγραμματιστεί ο παρακάτω ελάχιστος αριθμός overs, διαφορετικά όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός εάν έχει ήδη καθοριστεί η διευθέτηση. 

 

Αγώνες Twenty20

Το σύνολο των 20 overs για κάθε ομάδα.

 

Τα εκατό

Και οι 100 μπάλες πρέπει να έχουν γίνει bowled

Αγώνες μίας ημέρας

Τουλάχιστον 40 overs για κάθε ομάδα.

 

Αγώνες Test και First-Class

Οι δηλώσεις θα θεωρούνται ως το τέλος ενός innings για σκοπούς διευθέτησης. Σε περίπτωση απώλειας του πρώτου innings, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Σε περίπτωση που ένα innings δεν ολοκληρωθεί λόγω εξωτερικής παρέμβασης ή κακών καιρικών συνθηκών, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί.

 

Συνολικός αριθμός Runs, περισσότερα Sixes ή Fours /συνολικός αριθμός Sixes ή Fours (Πριν τον αγώνα)

Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί λόγω εξωτερικής παρέμβασης, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί.

 

Στους αγώνες Test και County Championship, μετράει ολόκληρος ο αγώνας. Στα ισόπαλα παιχνίδια πρέπει να έχουν παιχτεί τουλάχιστον 200 overs, διαφορετικά τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός εάν έχει ήδη καθοριστεί η διευθέτηση των στοιχημάτων.

 

Οι αγώνες Twenty20 πρέπει να είναι προγραμματισμένοι για ολόκληρα τα 20 overs και πρέπει να υπάρχει επίσημο αποτέλεσμα, εκτός εάν έχει ήδη καθοριστεί η διευθέτηση των στοιχημάτων.

Το Εκατό - ο αγώνας πρέπει να έχει προγραμματιστεί για όλες τις 100 μπάλες και πρέπει να υπάρχει επίσημο αποτέλεσμα, εκτός αν έχει ήδη καθοριστεί η διευθέτηση των στοιχημάτων.

 

Για τους αγώνες μίας ημέρας όπου ο αριθμός των overs έχει μειωθεί και το αποτέλεσμα δεν έχει ήδη καθοριστεί, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Για σκοπούς διευθέτησης, πρόκειται για όλες τις παραδόσεις από τις οποίες ένας μπάτσμαν πιστώνεται με ακριβώς six runs (συμπεριλαμβανομένων των All-run/Overthrows).

 

Σε αγώνες που κρίνονται με Super-Over, τα runs, τα fours ή τα sixes που σημειώνονται κατά τη διάρκεια του Super-Over δεν θα μετράνε για σκοπούς διευθέτησης.

 

Οι εξωτερικές παρεμβολές δεν περιλαμβάνουν τα καιρικά φαινόμενα.

 

Ομάδα που θα κάνει το υψηλότερο πρώτο 6/10/15 Overs Σκορ (Πριν τον αγώνα)

Εάν και οι δύο ομάδες δεν ολοκληρώσουν τον αναφερόμενο αριθμό overs λόγω εξωτερικών παραγόντων ή δυσμενών καιρικών συνθηκών, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν έχει ήδη καθοριστεί η διευθέτηση. Σε περίπτωση ισοπαλίας, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 

Τρέχον/Επόμενο Innings Runs Μονά/Ζυγά

Οι έξτρα αγώνες και οι αγώνες πέναλτι θα συμπεριληφθούν για σκοπούς διευθέτησης.

 

Επόμενο Over Σύνολο Runs Μονά/Ζυγά

Θα συμπεριληφθούν οι έξτρα και τα πέναλτι. Εάν ένα innings τελειώσει κατά τη διάρκεια ενός over, τότε το συγκεκριμένο over θα θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, εκτός εάν το innings τελειώσει λόγω κακών καιρικών συνθηκών, οπότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εάν ο αριθμός των run είναι μηδέν για ένα συγκεκριμένο Over.

 

Σωστό Σκορ Σειράς

Τα στοιχήματα είναι άκυρα εάν δεν ολοκληρωθεί ο καθορισμένος αριθμός αγώνων.

 

Κορυφαίος Μπάτσμαν/Μπόουλερ σειράς

Οποιοσδήποτε αναφερόμενος παίκτης, ο οποίος δεν λαμβάνει μέρος στην καθορισμένη σειρά, θα είναι άκυρος. Η αγορά μπορεί να υπόκειται στον κανόνα 4 (Παρακράτηση). Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι παίκτες τερματίσουν με ίσο αριθμό wickets, ισχύουν οι κανόνες dead-heat.

 

Πεσισσότερα Sixes (Σειρά)

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι παίκτες τερματίσουν με ίσο αριθμό sixes, τότε τα στοιχήματα είναι άκυρα.

 

Αγώνες Μίας ημέρας / Twenty20

 

Στοίχημα αγώνα

Σε αγώνες που επηρεάζονται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, τα στοιχήματα θα διέπονται από τους επίσημους κανόνες του διαγωνισμού με την ακόλουθη εξαίρεση: εάν ένας αγώνας κριθεί είτε με bow out είτε με ρίψη νομίσματος, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 

Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται τιμή για την ισοπαλία και οι επίσημοι κανόνες του διαγωνισμού καθοριζομένου νικητή/ εξελισσόμενης ομάδας, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το επίσημο αποτέλεσμα.

 

Όταν δεν αναφέρεται τιμή για την ισοπαλία και οι επίσημοι κανόνες του διαγωνισμού δεν καθορίζουν νικητή, τότε θα ισχύουν οι κανόνες του Dead-Heat, ενώ σε διαγωνισμούς όπου ένα bowl out ή ένα super over καθορίζουν νικητή, τότε τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το επίσημο αποτέλεσμα.

 

Το αποτέλεσμα ενός αγώνα είναι ισόπαλο όταν το σκορ είναι ίσο κατά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, αλλά μόνο εάν η ομάδα που αγωνίζεται τελευταία έχει ολοκληρώσει τα innings της (δηλαδή όλα τα innings έχουν ολοκληρωθεί ή, στο κρίκετ περιορισμένων αγώνων, έχει παιχτεί ο καθορισμένος αριθμός overs ή το παιχνίδι έχει διακοπεί οριστικά λόγω καιρού ή κακού φωτισμού).

 

Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί λόγω εξωτερικής παρέμβασης, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν ανακηρυχθεί νικητής βάσει των επίσημων κανόνων του διαγωνισμού. Σε περίπτωση αλλαγής του αντιπάλου από το 1 που έχει ανακοινωθεί, τότε όλα τα στοιχήματα για τον συγκεκριμένο αγώνα είναι άκυρα.

 

Οι εξωτερικές παρεμβολές δεν περιλαμβάνουν τα καιρικά φαινόμενα.

 

Εάν ένας αγώνας ακυρωθεί, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εάν δεν επαναληφθεί εντός 24 ωρών από τη διαφημισμένη ώρα έναρξής του.

 

Εντός παιχνιδιού Innings ομάδας και Μπάτσμαν Innings Runs (συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών τιμών)/Innings Sixes

 

Στους αγώνες μίας ημέρας τα στοιχήματα Over/Under Innings και Μπάτσμαν Innings Runs και Innings sixes θα είναι άκυρα εάν η επέμβαση της βροχής ή οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση έχει ως αποτέλεσμα ο αριθμός των overs να μειωθεί κατά πέντε ή περισσότερο από τον προγραμματισμένο κατά την αποτύπωση των στοιχημάτων, εκτός εάν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

 

Τα στοιχήματα σε αγώνες Twenty20 Cup θα είναι άκυρα εάν ο αριθμός των overs μειωθεί κατά τρία ή περισσότερα από τον προγραμματισμένο κατά τη στιγμή που έγιναν τα στοιχήματα, εκτός εάν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί. Σε αγώνες με 10 overs ή λιγότερο, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εάν δεν ολοκληρωθεί ολόκληρο το innings, εκτός εάν έχει ήδη καθοριστεί η διευθέτηση των στοιχημάτων.

 

Αγώνες 100, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εάν ο αριθμός των μπαλών μειωθεί κατά 11 ή περισσότερο.

 

Ένα 50 να σημειωθεί στον αγώνα

Πρέπει να έχει προγραμματιστεί ο ακόλουθος ελάχιστος αριθμός overs και να υπάρχει επίσημο αποτέλεσμα (το Duckworth - Lewis μετράει), διαφορετικά όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός αν έχει ήδη καθοριστεί η διευθέτηση. Για σκοπούς διευθέτησης, θα μετράει οποιοδήποτε σκορ μπάτσμαν 50 ή περισσότερο.

 

Αγώνες Twenty20 - Όλα τα 20 overs για κάθε ομάδα.

 

Αγώνες μίας ημέρας - Τουλάχιστον 40 overs για κάθε ομάδα.

 

Το Εκατό - Και οι 100 μπάλες πρέπει να γίνουν bowl.

 

Στοιχήματα Σειράς

Τα στοιχήματα είναι άκυρα εάν αλλάξει ο καθορισμένος αριθμός αγώνων, εκτός εάν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί. Εάν μια σειρά είναι ισόπαλη και δεν προσφέρεται επιλογή ισοπαλίας, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 

Κορυφαίος Μπάτσμαν/Μπαουλερ

Τα στοιχήματα που τοποθετούνται σε οποιονδήποτε παίκτη που δεν είναι στην αρχική 11άδα της σειράς είναι άκυρα. Τα στοιχήματα σε παίκτες που επιλέγονται αλλά δεν αγωνίζονται ή δεν παίζουν στο γήπεδο θα διευθετούνται ως χαμένα. Ισχύουν οι κανόνες του dead-heat.

 

Innings Runs (συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών τιμών)/Innings Sixes

Στους αγώνες μίας ημέρας τα στοιχήματα Over/Under Innings Runs και Innings Sixes θα είναι άκυρα εάν η επέμβαση της βροχής ή οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση έχει ως αποτέλεσμα ο αριθμός των overs να μειωθεί κατά πέντε ή περισσότερο από τον προγραμματισμένο αριθμό όταν τα στοιχήματα κλείστηκαν, εκτός εάν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

 

Τα στοιχήματα σε αγώνες Twenty20 Cup θα είναι άκυρα εάν ο αριθμός των overs μειωθεί κατά τρία ή περισσότερα από τον προγραμματισμένο κατά τη στιγμή που έγιναν τα στοιχήματα, εκτός εάν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί. Σε αγώνες με 10 overs ή λιγότερο, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εάν δεν ολοκληρωθεί ολόκληρο το innings, εκτός εάν έχει ήδη καθοριστεί η διευθέτηση των στοιχημάτων.

 

Ειδικά για τα Innings sixes, για σκοπούς διευθέτησης, το αποτέλεσμα βασίζεται σε όλες τις παραδόσεις από τις οποίες ένας μπάτσμαν πιστώνεται με ακριβώς έξι runs (συμπεριλαμβανομένων των All-run/Overthrows).

 

Μόνο για αυτή την αγορά, σημειώστε ότι τυχόν πέναλτι runs που προστίθενται στο σύνολο μιας ομάδας λόγω αργής υπέρβασης από την ομάδα μπόουλ δεν θα υπολογίζονται για τους σκοπούς διευθέτησης.

 

Runs στο παιχνίδι στα πρώτα 'X' Overs (συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών τιμών)

Εάν ο επιλεγμένος αριθμός overs δεν ολοκληρωθεί λόγω εξωτερικών παραγόντων, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν η διευθέτηση του στοιχήματος έχει ήδη καθοριστεί.

 

Εάν η φυσική διάρκεια του innings είναι μικρότερη από τον επιλεγμένο αριθμό overs (π.χ. μια ομάδα είναι all out σε λιγότερο από το επιλεγμένο over ή επιτυγχάνει το στόχο της), τότε τα στοιχήματα θα ισχύουν.

 

Αγώνες Test

 

Στοίχημα αγώνα/Ισοπαλία χωρίς στοίχημα/Διπλή ευκαιρία

Τα στοιχήματα θα ισχύουν για το επίσημο αποτέλεσμα υπό την προϋπόθεση ότι έχει παιχτεί τουλάχιστον μία μπάλα. Σε περίπτωση ισοπαλίας θα ισχύουν οι κανόνες του dead-heat και τα στοιχήματα στην ισοπαλία θα είναι χαμένα.

 

Το αποτέλεσμα ενός αγώνα είναι ισόπαλο όταν το σκορ είναι ίσο κατά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, αλλά μόνο εάν η ομάδα που χτυπάει τελευταία έχει ολοκληρώσει τα innings της (δηλ. όλα τα innings έχουν ολοκληρωθεί).

 

Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί λόγω εξωτερικής παρέμβασης, τότε τα στοιχήματα θα καθίστανται άκυρα.

 

Οι εξωτερικές παρεμβολές δεν περιλαμβάνουν τα καιρικά φαινόμενα.

 

Κορυφαίος Μπάτσμαν/Μπόουλερ (Πριν τον αγώνα)

Μόνο το πρώτο innings μετράει.

 

Τα στοιχήματα που τοποθετούνται σε οποιονδήποτε παίκτη που δεν είναι στην αρχική 11άδα είναι άκυρα. Τα στοιχήματα σε παίκτες που επιλέγονται αλλά δεν χτυπούν ή δεν κάνουν bowl θα διευθετούνται ως χαμένα.

 

Πρέπει να εκτελεστούν τουλάχιστον 50 overs, εκτός αν υπάρχει All Out. Διαφορετικά, τα στοιχήματα είναι άκυρα.

 

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι παίκτες τερματίσουν με ίσο αριθμό wickets, τότε νικητής θα θεωρείται ο παίκτης με τους λιγότερους πόντους.

 

Πενήντα / Εκατό να σημειωθούν στα πρώτα Innings

Τα στοιχήματα είναι για το πρώτο innings του αγώνα, η διευθέτηση του οποίου καθορίζεται από την ομάδα που θα χτυπήσει πρώτη (σε αντίθεση και με τις δύο ομάδες). Τα innings πρέπει να ολοκληρωθούν (οι δηλώσεις μετράνε), διαφορετικά τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός εάν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί. Για τους σκοπούς της διευθέτησης, θα μετράει το σκορ οποιουδήποτε μπάτσμαν 50/100 ή περισσότερο.

 

Ομάδα Μπατσμαν που θα πετύχει πενήντα/εκατό στο πρώτο Innings

Οι δηλώσεις θα θεωρούνται ως το τέλος ενός innings για σκοπούς διευθέτησης. Σε περίπτωση απώλειας του πρώτου innings, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Σε περίπτωση που ένα innings δεν ολοκληρωθεί λόγω εξωτερικής παρέμβασης ή κακών καιρικών συνθηκών, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί. Για σκοπούς διευθέτησης, θα μετράει οποιοδήποτε σκορ του μπάτσμαν 50/100 ή περισσότερο.

 

Innings Runs Εντός παιχνιδιού (συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών τιμών)/Innings Sixes

Πρέπει να παιχτούν τουλάχιστον 50 overs, εκτός αν γίνει All Out ή η ομάδα δηλώσει. Διαφορετικά, τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός εάν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

 

Ειδικά για τα Innings sixes, για σκοπούς διευθέτησης, το αποτέλεσμα βασίζεται σε όλες τις παραδόσεις από τις οποίες ένας μπάτσμαν πιστώνεται με ακριβώς έξι runs (συμπεριλαμβανομένων των All-run/Overthrows).

 

Runs Εντός παιχνιδιού στα πρώτα 'X' Overs (συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών τιμών)

Εάν ο επιλεγμένος αριθμός overs δεν ολοκληρωθεί λόγω εξωτερικών παραγόντων, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν η διευθέτηση του στοιχήματος έχει ήδη καθοριστεί.

 

Εάν η φυσική διάρκεια του innings είναι μικρότερη από τον επιλεγμένο αριθμό overs (π.χ. μια ομάδα είναι all out σε λιγότερο από το επιλεγμένο over ή επιτυγχάνει το στόχο της), τότε τα στοιχήματα θα ισχύουν.

 

Πρώτο Innings προβάδισμα

Και οι δύο ομάδες πρέπει να ολοκληρώσουν τα πρώτα τους innings για να ισχύουν τα στοιχήματα (συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων). Ισχύουν οι κανόνες dead heat.

 

Στοίχημα Σειράς

Τα στοιχήματα είναι άκυρα εάν δεν ολοκληρωθεί ο καθορισμένος αριθμός αγώνων. Για τα συνολικά μπάτσμαν runs σειράς τους αγώνες παικτών, θα υπολογίζονται τα runs που έχουν σημειωθεί και στα δύο innings όλων των αγώνων της σειράς. Για τις επιδόσεις των παικτών θα μετρούν τα runs που έχουν σημειωθεί, τα wickets, τα catches και τα stumpings που έχουν γίνει και στα δύο innings όλων των αγώνων της σειράς.

 

Runs στο πρώτο Over (2-Way)

Θα συμπεριληφθούν τα έξτρα και τα πέναλτι. Το over πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

 

Κορυφαίος Μπάτσμαν/Μπαουλερ (Και οι δύο ομάδες)

Τα στοιχήματα για τον κορυφαίο μπάτσμαν/μπόουλερ (και οι δύο ομάδες) αφορούν ολόκληρο τον αγώνα. Τα στοιχήματα που τοποθετούνται σε οποιονδήποτε παίκτη, ο οποίος δεν είναι στην αρχική 11άδα, είναι άκυρα. Τα στοιχήματα σε παίκτες που έχουν επιλεγεί αλλά δεν κάνουν bat/bowl θα διευθετούνται ως χαμένα. Ισχύουν οι κανόνες του dead heat.

 

Σύνολο ομάδων αγώνων Test (2-Way)

Για τους αγώνες Test, τα σύνολα διευθετούνται μόνο στο First Innings. Πρέπει να παιχτούν τουλάχιστον 50 overs, εκτός αν γίνει All Out ή η ομάδα δηλώσει. Διαφορετικά, τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός εάν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

 

Opening Partnership Over/Under Innings Runs

Τα στοιχήματα ισχύουν μόλις μπει μία μπάλα στο πρώτο innings κάθε ομάδας. Τα στοιχήματα είναι άκυρα εάν τα innings χαθούν.

 

Να κάνει ένα 50 Ναι/Όχι σε οποιοδήποτε Innings

Όλος ο αγώνας μετράει. Τα στοιχήματα θα ισχύουν αφού ο μπάτσμαν έχει αντιμετωπίσει μία μπάλα ή έχει δοθεί άουτ πριν αντιμετωπίσει την πρώτη μπάλα. Το σκορ μετράει αν ο μπάτσμαν είναι Not-Out, συμπεριλαμβανομένου του αν κηρύσσονται innings. Όλα τα στοιχήματα ισχύουν ανεξαρτήτως καθυστερήσεων λόγω βροχής ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

 

Αγώνες πρωταθλήματος κομητείας

 

Στοίχημα αγώνα

Εκτός αν αναφέρεται τιμή για ισοπαλία, σε περίπτωση ισοπαλίας, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί λόγω εξωτερικής παρέμβασης, τότε τα στοιχήματα καθίστανται άκυρα. Σε περίπτωση ισοπαλίας, θα ισχύουν οι κανόνες του dead-heat.

 

Οι εξωτερικές παρεμβολές δεν περιλαμβάνουν τα καιρικά φαινόμενα

Το αποτέλεσμα ενός αγώνα είναι ισόπαλο όταν το σκορ είναι ίσο κατά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, αλλά μόνο εάν η ομάδα που αγωνίζεται τελευταία έχει ολοκληρώσει τα innings της (δηλαδή όλα τα innings έχουν ολοκληρωθεί ή, στο κρίκετ περιορισμένων αγώνων, έχει παιχτεί ο καθορισμένος αριθμός overs ή το παιχνίδι έχει διακοπεί οριστικά λόγω καιρού ή κακού φωτισμού).

 

Innings Runs

Πρέπει να παιχτούν τουλάχιστον 50 overs, εκτός αν γίνει All Out ή η ομάδα δηλώσει. Διαφορετικά, τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός εάν h διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

 

Κορυφαίος Μπάτσμαν ομάδας / Μπόουλερ ομάδας

Μόνο τα πρώτα innings μετράνε.

 

Τα στοιχήματα που τοποθετούνται σε οποιονδήποτε παίκτη που δεν είναι στην αρχική 11άδα είναι άκυρα. Τα στοιχήματα σε παίκτες που επιλέγονται αλλά δεν χτυπούν ή δεν κάνουν bowl θα διευθετούνται ως χαμένα.

 

Πρέπει να εκτελεστούν τουλάχιστον 50 overs, εκτός αν υπάρχει All Out. Διαφορετικά, τα στοιχήματα είναι άκυρα.

 

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι παίκτες τερματίσουν με ίσο αριθμό wickets, τότε ο παίκτης με τον μικρότερο αριθμό runs θα θεωρείται νικητής.

 

Προβάδισμα Πρώτου Innings

Και οι δύο ομάδες πρέπει να ολοκληρώσουν τα πρώτα τους innings για να ισχύουν τα στοιχήματα (συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων). Ισχύουν οι κανόνες Dead-Heat.

 

Runs Εντός παιχνιδιού στα πρώτα 'X' Overs (συμπεριλαμβανομένων των εναλλακτικών τιμών)

Εάν ο επιλεγμένος αριθμός overs δεν ολοκληρωθεί λόγω εξωτερικών παραγόντων, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν η διευθέτηση του στοιχήματος έχει ήδη καθοριστεί.

 

Εάν η φυσική διάρκεια του innings είναι μικρότερη από τον επιλεγμένο αριθμό overs (π.χ. μια ομάδα είναι all out σε λιγότερο από τα επιλεγμένα overs ή επιτυγχάνει το στόχο της), τότε τα στοιχήματα θα ισχύουν.

 

Στοίχημα Παγκόσμιο Κύπελλο Κρίκετ/Τουρνουά

Συνολικοί αγώνες του τουρνουά/συνολικός αριθμός Wickets του τουρνουά

 

Για κάθε παιχνίδι που εγκαταλείπεται ή περιορίζεται μέσω του Duckworth Lewis, μετράει μόνο ο συνολικός αριθμός των runs και των wickets που πραγματικά καταγράφηκαν.

 

Συνολικά Run Outs τουρνουά/συνολικά Stumpings τουρνουά

Για τους σκοπούς της διευθέτησης, το επίσημο σύνολο θα ισχύει ανεξάρτητα από τυχόν εγκατάλειψη ή περιορισμό των αγώνων.

 

Ομάδα με τα περισσότερα Sixes /Παίκτης με τα περισσότερα Sixes /Σύνολο Sixes τουρνουά

Για τους σκοπούς της διευθέτησης, πρόκειται για όλες τις παραδόσεις από τις οποίες ένας παίκτης πιστώνεται με ακριβώς έξι runs (συμπεριλαμβανομένων των All-run/Overthrows). Για σκοπούς διευθέτησης, το επίσημο σύνολο θα ισχύει ανεξάρτητα από τυχόν εγκατάλειψη ή περιορισμό των αγώνων σε overs. Ισχύουν οι κανόνες dead-heat.

 

Ειδικά για την αγορά παικτών, οι παίκτες πρέπει να αντιμετωπίσουν τουλάχιστον μία παράδοση, διαφορετικά τα στοιχήματα είναι άκυρα.

 

Ομάδα με το υψηλότερο σκορ Innings/Ομάδα με το χαμηλότερο σκορ Innings

Ισχύουν οι κανόνες dead-heat.

 

Ομάδα με την υψηλότερη εναρκτήρια συνεργασία/Ομάδα με το υψηλότερο σκορ στα πρώτα 10 Overs

Ισχύουν οι κανόνες dead-heat.

 

Χατ-τρικ τουρνουά

Τα στοιχήματα διευθετούνται ως "Ναι" εάν καταγραφεί επίσημα ένα "χατ-τρικ" (θεωρείται όταν ένας μπόουλερ αποβάλλει τρεις παίκτες με διαδοχικές παραδόσεις στον ίδιο αγώνα) κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

 

Παίκτης του Τουρνουά

Τα στοιχήματα θα διευθετούνται στον επίσημα ανακηρυγμένο παίκτη του τουρνουά. Ισχύουν οι κανόνες Dead Heat.

 

 

Ποδηλασία

Ατομικό Στάδιο/ Στοίχημα Τελικού Νικητή/Θέση τερματισμού αναβάτη

Οι συμμετέχοντες πρέπει να περάσουν τη γραμμή εκκίνησης της αντίστοιχης εκδήλωσης/σταδίου για να ισχύουν τα στοιχήματα. Διαφορετικά, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα και τα πονταρίσματα θα επιστρέφονται. Όλα τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση τις επίσημες λίστες κατάταξης(ων), που δημοσιεύονται από τους αντίστοιχους φορείς διεξαγωγής αγώνων, κατά τη στιγμή της παρουσίασης στο βάθρο.

Μεταγενέστεροι αποκλεισμοί ή/και εφέσεις δεν επηρεάζουν τα στοιχήματα.

 

Για τις αγορές ομαδικής κατάταξης, η διευθέτηση βασίζεται στην τελική κατάταξη στις χρονομετρημένες κατατάξεις (εάν υπάρχουν περισσότεροι από ένας ομαδικοί αγώνες σε ένα συγκεκριμένο αγώνισμα).

 

Οι οριστικές αγορές μπορεί να υπόκεινται στον κανόνα 4 (Παρακράτηση).

 

Αναμετρήσεις

Οι αναμετρήσεις θα διευθετηθούν με βάση τον ποδηλάτη που θα πετύχει την υψηλότερη θέση στο συγκεκριμένο αγώνισμα/αγώνα ή στάδιο.

 

Σε περίπτωση που ένας ή και οι δύο ποδηλάτες δεν περάσουν τη γραμμή εκκίνησης, τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.

 

Εάν και οι δύο ποδηλάτες ξεκινήσουν αλλά δεν τερματίσουν μια συγκεκριμένη διοργάνωση/αγώνα ή στάδιο, τότε τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.

 

Εάν και οι δύο ποδηλάτες ξεκινήσουν ένα συγκεκριμένο αγώνισμα/αγώνα ή στάδιο και μόνο ο ένας δεν τερματίσει, τότε νικητής θα θεωρείται ο ποδηλάτης που θα ολοκληρώσει το συγκεκριμένο αγώνισμα/αγώνα ή στάδιο.

 

Ειδικές εκδηλώσεις

All-in με ανταγωνισμό ή χωρίς. Το συγκεκριμένο αγώνισμα πρέπει να ολοκληρωθεί πλήρως (προβλεπόμενος αριθμός σταδίων), διαφορετικά, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί. Για ορισμένα ειδικά στοιχήματα, ο προβλεπόμενος από τον νόμο αριθμός ομάδων πρέπει να ξεκινήσει το συγκεκριμένο αγώνισμα για να ισχύουν τα στοιχήματα.

 

 

Νταρτς

Στοίχημα Τελικού Νικητή

Mη-συμμέχοντας, κανένα στοίχημα. Οι αγορές Τελικού Νικητή μπορεί να υπόκεινται στον κανόνα 4 (Παρακράτηση).

 

Στοιχήματα πριν τον αγώνα

Σε περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, ο παίκτης που θα προχωρήσει στον επόμενο γύρο ή θα πάρει τη νίκη θα θεωρείται νικητής για τους σκοπούς της διευθέτησης.

 

Για τα γεγονότα της Premier League darts, τα στοιχήματα αγώνων μπορεί να προσφέρονται με τη μορφή αγορών 3-Way και 2-Way. Για σκοπούς διευθέτησης, η αγορά 3-Way περιλαμβάνει την επιλογή Ισοπαλία. Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα στην αγορά 2-Way εάν το αποτέλεσμα του αγώνα είναι ισοπαλία.

 

Στοίχημα Χάντικαπ 2-Way και 3-Way Σκέλος /Σετ

Σε περίπτωση που ο προβλεπόμενος αριθμός Σκέλους/Σετ δεν ολοκληρωθεί, αλλάξει ή διαφέρει από αυτούς που προσφέρονται για τους σκοπούς του στοιχήματος, τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα. Όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εάν ο αγώνας δεν ολοκληρωθεί.

 

Ατομικά checkouts παικτών

Εάν ο αγώνας δεν ολοκληρωθεί, τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

Αγορές πρώτου Σκέλους/Σετ

Όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα εάν το πρώτο Σκέλος/Σετ δεν ολοκληρωθεί, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

 

Επικεφαλής μετά από 4/6 σκέλη

Τα πρώτα 4/6 σκέλη πρέπει να ολοκληρωθούν για να μπορέσουν τα στοιχήματα να ισχύουν.

 

Πρώτος στα 3 Σκέλη

Κάθε παίκτης πρέπει να κερδίσει 3 σκέλη για να ισχύουν τα στοιχήματα.

 

Υψηλότερο Checkout 3-Way

Εάν ο αγώνας δεν ολοκληρωθεί, τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

 

Υψηλότερο Checkout 2-Way

Εάν ο αγώνας δεν ολοκληρωθεί, τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί. Εάν οι παίκτες πάνε ισοπαλία, τότε τα στοιχήματα είναι άκυρα.

 

Αγορά Συνόλου Checkout

Όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα εάν ο αγώνας ή το σχετικό Σκέλος/Σετ δεν ολοκληρωθεί, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί. Για τις αγορές 2-Way, αν οι παίκτες πάνε ισοπαλία τότε τα στοιχήματα είναι άκυρα.

 

Επόμενο Checkout σκέλους

Το κέντρο μετράει ως κόκκινο. Το σκέλος πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα.

 

Σύνολο Σκέλους/Σετ

Εάν ο αγώνας δεν ολοκληρωθεί, τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

 

Αγορές Checkout

Το κέντρο μετράει ως κόκκινο. Το σκέλος πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα.

 

Τα περισσότερα 180s

Όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα εάν ο αγώνας δεν ολοκληρωθεί.

 

180s Σύνολο Αγορές

Όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα εάν ο αγώνας ή το σχετικό σκέλος/σετ δεν ολοκληρωθεί, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

 

Πρώτο 180

Όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα εάν ο αγώνας δεν ολοκληρωθεί, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί. Εάν δεν σημειωθεί 180, τα στοιχήματα είναι άκυρα.

 

170 Τερματισμός στον αγώνα

Όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα εάν ο αγώνας δεν ολοκληρωθεί, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

 

Διπλό αποτέλεσμα (Σκέλος/Σετ)

Προβλέψτε το αποτέλεσμα μετά τον καθορισμένο αριθμό Σκέλους/Σετ και τον συνολικό νικητή του αγώνα. Όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα εάν ο αγώνας δεν ολοκληρωθεί.

 

Αγορές για το Πρώτο Βελάκι

Η διευθέτησης γίνεται για το πρώτο βελάκι ή στο πρώτο σετ από βελάκια που ρίχνονται σε ένα συγκεκριμένο σκέλος/σετ. Αν το βελάκι δεν μείνει στον στόχο (Bounce Out) τότε για την διευθέτηση θα υπολογίζεται ως Άλλο. Σε περίπτωση παιχνιδιού όπου χρησιμοποιείται το Double In, η αγορά θα είναι άκυρη αν προσφερθεί κατά λάθος.

Τερματισμός με εννέα βελάκια

Όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα εάν ο αγώνας δεν ολοκληρωθεί, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

 

Ειδικά Πρέμιερ Λιγκ

 

Να φτάσει/Να μη φτάσει στον τελικό/ημιτελικό

Ο παίκτης πρέπει να λάβει μέρος σε έναν αγώνα πρωταθλήματος για να ισχύουν τα στοιχήματα.

 

Να υποβιβαστεί

Μετά την κατάλληλη εβδομάδα αγώνων, οι δύο τελευταίοι παίκτες στον πίνακα της κατηγορίας (οι οποίοι στη συνέχεια αποκλείονται από τη διοργάνωση) θα θεωρούνται νικητές για σκοπούς διευθέτησης.

 

Νικητής της κανονικής περιόδου - Για σκοπούς διευθέτησης, αυτός αναφέρεται στον παίκτη που είναι πρώτος στον πίνακα του πρωταθλήματος μετά τους αγώνες των ομίλων πριν από τα πλέι οφ.

 

Ειδικά με εννέα βελάκια

 

Θα καταγράψει ο επιλεγμένος παίκτης τερματισμό με εννέα βελάκια σε έναν αγώνα

Όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα εάν ο αγώνας δεν ολοκληρωθεί, εκτός εάν έχει ήδη επιτευχθεί φινάλε με εννέα βελάκια.

 

Θα καταγράψει ο επιλεγμένος παίκτης τερματισμό με εννέα βελάκια στο τουρνουά

Ο παίκτης πρέπει να ρίξει ένα βελάκι στο τουρνουά για να ισχύουν τα στοιχήματα.

 

Θα υπάρξει τερματισμός με εννέα βελάκια στο τουρνουά

Το τουρνουά πρέπει να ολοκληρωθεί εκτός εάν έχει ήδη επιτευχθεί τερματισμός με εννέα βελάκια. Τα στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα από τις αποχωρήσεις παικτών.

 

Στοίχημα εντός παιχνιδιού

Τα στοιχήματα σε οποιαδήποτε αγορά αγώνων που εγκαταλείπονται πριν από την πλήρη ολοκλήρωση του προβλεπόμενου από το νόμο αριθμού σκελών/σετ θα είναι άκυρα, εκτός από τα στοιχήματα των οποίων το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί κατά τη στιγμή της εγκατάλειψης. Για παράδειγμα, η τιμή Σύνολο Σκέλους ή Σύνολο 180 έχει ξεπεραστεί κατά τη στιγμή της εγκατάλειψης.

 

 

eSports

Γενικοί κανόνες eSports

Η διευθέτηση θα βασίζεται στο επίσημο αποτέλεσμα, όπως ανακοινώθηκε από το αρμόδιο διοικητικό όργανο του συγκεκριμένου διαγωνισμού, της εκπομπής ή του παιχνιδιού API.

 

Ένας μη διεξαχθείς ή αναβληθείς αγώνας θα αντιμετωπίζεται ως μη διεξαχθείς για σκοπούς διευθέτησης, εκτός εάν διεξαχθεί εντός 24 ωρών από την αρχικά προγραμματισμένη ώρα έναρξης.

 

Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εάν η αναμέτρηση αναφέρεται λανθασμένα.

 

Σε περίπτωση αλλαγής ονόματος ομάδας ως αποτέλεσμα της αποχώρησης μιας ομάδας από έναν οργανισμό, της ένταξής της σε άλλον οργανισμό ή της επίσημης αλλαγής του ονόματός της, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν.

 

Εάν ένας αγώνας διεξαχθεί πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία/ώρα έναρξης, τότε όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται μετά την πραγματική ώρα έναρξης θα είναι άκυρα. Όλα τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί πριν από την πραγματική ώρα έναρξης θα ισχύουν.

 

Να κερδίσει τον αγώνα/ να κερδίσει τον χάρτη (συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος και του επόμενου)/Διπλή ευκαιρία

Εάν ένας αγώνας ή χάρτης επαναληφθεί λόγω ισοπαλίας, ο επαναλαμβανόμενος αγώνας ή χάρτης θα αντιμετωπιστεί ως ξεχωριστή οντότητα. Σε περίπτωση που ένας αγώνας ή χάρτης ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν μετά την έναρξη του αγώνα ένας παίκτης αποκλειστεί, οπότε ο παίκτης/ομάδα που προκρίνεται στον επόμενο γύρο ή στον οποίο απονέμεται η νίκη από το διοικητικό όργανο του συγκεκριμένου διαγωνισμού, της εκπομπής ή του παιχνιδιού API θα θεωρείται νικητής για σκοπούς διευθέτησης.

 

Εάν ένας αγώνας ή ένας χάρτης επαναληφθεί λόγω αποσύνδεσης /διακοπής της υπηρεσίας, όλα τα στοιχήματα στη συγκεκριμένη αγορά θα είναι άκυρα, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί. Ο επαναλαμβανόμενος αγώνας ή χάρτης θα αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή οντότητα.

 

Εάν ένας παίκτης/ομάδα λάβει walkover σε τουλάχιστον έναν χάρτη πριν από την έναρξη του αγώνα, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 

Εάν ένας χάρτης επαναληφθεί λόγω τεχνικού προβλήματος που δεν σχετίζεται με τον παίκτη, τα στοιχήματα πριν από το παιχνίδι θα ισχύουν για τον επαναληπτικό χάρτη σύμφωνα με το επίσημο αποτέλεσμα. Όλα τα στοιχήματα εντός παιχνιδιού στον επηρεαζόμενο χάρτη θα είναι άκυρα, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

 

Στοίχημα χάντικαπ/Συνολικό στοίχημα χάρτη/Στοίχημα σωστού σκορ/Χάρτες 'Race to'

Τα στοιχήματα είναι άκυρα εάν ο νόμιμος αριθμός χαρτών αλλάξει ή διαφέρει από αυτούς που προσφέρονται για τους σκοπούς του στοιχήματος. Σε περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

 

Να κερδίσει τουλάχιστον έναν χάρτη

Σε περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

 

 

StarCraft II

Στοιχήματα χάρτη

Σε περίπτωση ισοπαλίας, η αγορά Να κερδίσει τον χάρτη θα ακυρωθεί.

 

Νικήτρια φυλή/Νικητήρια εθνικότητα παικτη

Σε περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

 

CS:GO

Όπου μπορεί να παιχτεί Παράταση, αυτή θα συμπεριλαμβάνεται στη διευθέτηση των αγορών- εκτός εάν η επιλογή ισοπαλίας αναφέρεται για μια συγκεκριμένη αγορά, οπότε η διευθέτηση θα βασίζεται μόνο στην ώρα κανονισμού.

 

Στοιχήματα γύρου

Τα στοιχήματα είναι άκυρα εάν ο νόμιμος αριθμός των γύρων αλλάξει ή διαφέρει από αυτούς που προσφέρονται για σκοπούς στοιχηματισμού. Σε περίπτωση που ένας αγώνας, ένας χάρτης ή ένας γύρος ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

 

Γύρος νίκης

Η νίκη επιτυγχάνεται σκοτώνοντας όλους τους αντιπάλους στο χάρτη, πυροδοτώντας/αφοπλίζοντας μια βόμβα (ακίδα) ή τελειώνοντας το χρόνο στο χρονόμετρο του γύρου.

 

Στοιχήματα χάρτη

Η νίκη επιτυγχάνεται με τη νίκη σε τουλάχιστον 16 γύρους (ή σύμφωνα με τους κανονισμούς του τουρνουά). Σε περίπτωση ισοπαλίας στο χάρτη, όταν οι γύροι είναι 15-15, οι διοργανωτές μπορούν να ορίσουν έξι επιπλέον γύρους, τη λεγόμενη "παράταση" (OT).

 

Η νίκη στην παράταση απονέμεται στην ομάδα που επιτυγχάνει πλεονέκτημα με διαφορά δύο καθαρών γύρων μετά από έξι γύρους (μπορεί να λήξει 19:15, 19:16, 19:17). Σε περίπτωση ισοπαλίας (18-18), ανατίθενται έξι επιπλέον γύροι.

 

Εάν ένα αγώνισμα ξεκινήσει με πλεονέκτημα στο σκορ μιας από τις ομάδες, σύμφωνα με τους κανονισμούς ή την απόφαση των κριτών, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται/επιστρέφονται, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτή η πληροφορία αναγράφεται στη γραμμή και τις τιμές.

 

Σε περίπτωση αλλαγής της μορφής του αγώνα (αριθμός καρτών, γύρων ή άλλων ρυθμιζόμενων κανόνων), τα στοιχήματα ακυρώνονται/επιστρέφονται, εκτός από τα στοιχήματα σε αποτελέσματα που έχουν ήδη καθοριστεί.

 

Τα στοιχήματα σε χάντικαπ και σύνολα δίνονται τόσο για γύρους, κάρτες όσο και για σκοτωμούς σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

 

Τα στοιχήματα σε αποτελέσματα που καθορίζονται κατά τη στιγμή της διακοπής του παιχνιδιού/απόρριψης ομάδων ή τεχνικής ήττας υπολογίζονται με βάση τα αποτελέσματα. Τα στοιχήματα που δεν προσδιορίζονται κατά τη στιγμή της διακοπής του αγώνα, ακυρώνονται/επιστρέφονται.

 

Τα στοιχήματα γίνονται δεκτά τόσο σε τυπικές νίκες/ισοπαλίες και χάντικαπ (σκοτωμοί, κάρτες, γύροι), όσο και σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, για παράδειγμα, "Νικητής στον Ν γύρο στον Ν-οστό χάρτη" ή "Νικητής του τουρνουά".

 

Χάρτης Σωστό Σκορ

Αυτό είναι το σωστό σκορ που ισχύει για κάθε ομάδα.

 

 

League of Legends (LOL)

Στοιχήματα χάρτη

Σε περίπτωση ισοπαλίας, η αγορά Να κερδίσει τον χάρτη θα ακυρωθεί.

 

Αγορές First Blood

Μόνο οι σκοτωμοί από την αντίπαλη ομάδα/τον αντίπαλο παίκτη θα μετράνε.

 

Αγορές Kill

Θα διευθετηθεί με βάση τον επίσημο πίνακα αποτελεσμάτων, τη μετάδοση ή το API του παιχνιδιού.

 

Αγορές Monster

Θα διευθετηθεί με βάση τον επίσημο πίνακα αποτελεσμάτων, τη μετάδοση ή το API του παιχνιδιού.

 

Αγορές Οικοδόμησης

Για τους σκοπούς του διευθέτησης, όλα τα κτίρια που καταστράφηκαν θεωρούνται ότι καταστράφηκαν από την αντίπαλη ομάδα, ανεξάρτητα από το αν το τελευταίο χτύπημα έγινε από πρωταθλητή ή Minion ή αν πρόκειται για κτίρια που ξαναγεννήθηκαν ή όχι.

 

Σε περίπτωση παράδοσης, ο τελικός αριθμός πύργων και αναστολέων που θα καταστραφούν θα καθοριστεί με βάση τον ελάχιστο αριθμό πύργων και αναστολέων που απαιτούνται για να κερδηθεί το παιχνίδι στο σημείο της παράδοσης. Αυτά τα πρόσθετα κτίρια θα αντιμετωπίζονται σαν να καταστράφηκαν από τη νικήτρια ομάδα και περιορίζονται σε πέντε Πύργους και έναν Αναστολέα.

 

Σε περίπτωση παράδοσης, τα στοιχήματα στις αγορές Next Building Destroyed θα είναι άκυρα.

 

Όλα τα στοιχήματα που βασίζονται στον χρόνο διευθετούνται με βάση το ρολόι του παιχνιδιού και δεν περιλαμβάνουν την περίοδο πριν από την αναπαραγωγή των minions. Σε περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

 

 

DOTA2

Στοιχήματα χάρτη

Σε περίπτωση ισοπαλίας, η αγορά Να κερδίσει τον χάρτη θα ακυρωθεί.

 

Αγορές First Blood

Μόνο οι σκοτωμοί από την αντίπαλη ομάδα/τον αντίπαλο παίκτη θα μετράνε.

 

Αγορές Kill

Θα διευθετηθεί με βάση τον επίσημο πίνακα αποτελεσμάτων, τη μετάδοση ή το API του παιχνιδιού.

 

Αγορές Creep

Θα διευθετηθεί με βάση τον επίσημο πίνακα αποτελεσμάτων, τη μετάδοση ή το API του παιχνιδιού. Η διευθέτηση καθορίζεται από την ομάδα που θα σκοτώσει τον Roshan και όχι από το ποιος θα πάρει την Αιγίδα του Αθάνατου.

 

Αγορές Οικοδόμησης

Για τους σκοπούς του οικισμού, όλα τα κτίρια που καταστράφηκαν θεωρούνται ότι καταστράφηκαν από την αντίπαλη ομάδα, ανεξάρτητα από το αν το τελευταίο χτύπημα προήλθε από Ήρωα ή Creep.

 

Ο αριθμός των στρατώνων θα καθορίζεται από τους μεμονωμένους στρατώνες εξ αποστάσεως και πλησίον που καταστρέφονται. Σε περίπτωση παράδοσης, ο τελικός αριθμός πύργων και αναστολέων που θα καταστραφούν θα καθοριστεί με βάση τον ελάχιστο αριθμό πύργων και αναστολέων που απαιτούνται για τη νίκη στο παιχνίδι στο σημείο της παράδοσης.

 

Αυτά τα πρόσθετα κτίρια θα αντιμετωπίζονται σαν να καταστράφηκαν από τη νικήτρια ομάδα και περιορίζονται σε πέντε πύργους και έναν αναστολέα. Σε περίπτωση παράδοσης, τα στοιχήματα στις αγορές Next Building Destroyed θα είναι άκυρα.

 

Όλα τα στοιχήματα που βασίζονται στον χρόνο διευθετουνται με βάση το ρολόι του παιχνιδιού και δεν περιλαμβάνουν την περίοδο πριν από τη γέννηση του creep. Σε περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

 

 

Hearthstone

Νικητής Αναμέτρησης

Ο νικητής θα είναι η ομάδα που θα κερδίσει τους περισσότερους χάρτες στη σειρά Best of #.

 

Χάντικαπ Αναμέτρησης

Πλεονέκτημα χάρτη/χαρτών για μία από τις ομάδες.

 

Νικητής χάρτη

Ο χάρτης ξεκινά με ρίψη νομίσματος. Οι παίκτες παίζουν εναλλάξ κάρτες από τα χέρια τους, οι οποίες περιλαμβάνουν Ξόρκια, Όπλα και Minions, σε μια προσπάθεια να καταστρέψουν τον αντίπαλο του εχθρού. Κάθε Ήρωας στο Hearthstone έχει τριάντα πόντους υγείας, για να κερδίσει ο παίκτης τον χάρτη πρέπει να μειώσει τους πόντους υγείας του αντίπαλου Ήρωα από τριάντα σε μηδέν.

 

 

Call of Duty

 

Νικητής Αναμέτρησης

Η ομάδα που θα κερδίσει περισσότερους χάρτες από τη σειρά Best of # είναι ο νικητής της αναμέτρησης.

 

Χάντικαπ Αναμέτρησης

Πλεονέκτημα χάρτη/χαρτών για μία από τις ομάδες.

 

Νικητής χάρτη

Ο χάρτης κερδίζεται με την εξόντωση ολόκληρου του στρατού της αντίπαλης ομάδας.

 

Σωστό σκορ χάρτη

Το τελικό αποτέλεσμα (Χάρτης) ενός αγώνα.

 

Σύνολο χαρτών (O/U)

Ο αριθμός των Χαρτών που παράγει ένας αγώνας είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από τον πραγματικό αριθμό.

 

Να κερδίσετε τουλάχιστον έναν χάρτη

Η επιλεγμένη ομάδα να κερδίσει τουλάχιστον ένα χάρτη στον αγώνα.

 

 

Rocket League

Το Rocket League είναι ένα βιντεοπαιχνίδι που διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, όπου οι παίκτες ελέγχουν ένα αυτοκίνητο που κινείται με πυραύλους και ανταγωνίζονται το αντίπαλο άτομο ή την αντίπαλη ομάδα. Κάθε αγώνας διαρκεί 5 λεπτά, με παράταση ξαφνικού θανάτου αν ο αγώνας είναι ισόπαλος σε αυτό το σημείο. Η μορφή των περισσότερων τουρνουά είναι είτε best-of-5 (BO5) είτε best-of-7 (BO7).

 

Αναμέτρηση, νικητής 2-way

Διευθετείται μετά το τέλος του παιχνιδιού (συμπεριλαμβανομένης της παράτασης).

 

Χάντικαπ Αναμέτρησης

Πλεονέκτημα γκολ για μία από τις ομάδες.

 

Σύνολο γκολ (O/U)

Ο αριθμός των τερμάτων που σημείωσαν οι δύο ομάδες μαζί.

 

 

King of Glory

Ισχύουν γενικοί κανόνες.

 

 

Overwatch

Νικητής χάρτη

Το Overwatch διαθέτει πολλούς διαφορετικούς χάρτες, καθένας από τους οποίους υποστηρίζει ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Ένας χάρτης θα τελειώσει όταν μια ομάδα ολοκληρώσει τον συγκεκριμένο στόχο του χάρτη.

 

- Assault - Οι επιτιθέμενοι πρέπει να πάρουν τον έλεγχο δύο επόμενων σημείων του χάρτη, ενώ οι αμυνόμενοι πρέπει να τους σταματήσουν. Οι ομάδες αλλάζουν πλευρές αφού τελειώσει ο χρόνος ή τα δύο σημεία έχουν καταληφθεί από τους επιτιθέμενους. Κάθε στόχος που καταλαμβάνεται δίνει 1 πόντο. Αν οι ομάδες έχουν τον ίδιο αριθμό πόντων, θα παιχτεί παράταση. Εάν το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο, θα παιχτεί ένα best-of-series tieμπρέικer σε έναν χάρτη ελέγχου. Ο νικητής του tieμπρέικer θεωρείται νικητής του χάρτη.

 

- Escort - Η επιτιθέμενη ομάδα έχει ως στόχο να συνοδεύσει ένα φορτίο μέσω του χάρτη προς τον στόχο, ενώ η αμυνόμενη ομάδα έχει ως στόχο να το σταματήσει. Ένας χάρτης ολοκληρώνεται όταν και οι δύο ομάδες έχουν επιτεθεί και αμυνθεί και δεν απομένει χρόνος στη δεξαμενή χρόνου. Η ομάδα που προωθεί τον στόχο περισσότερο θεωρείται νικητής του χάρτη. Εάν και οι δύο ομάδες τερματίσουν τον χάρτη σπρώχνοντας τον στόχο πάνω από τη γραμμή τερματισμού, θα παιχτεί παράταση. Εάν το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο, θα παιχτεί ένα best-of-series tieμπρέικer σε έναν χάρτη ελέγχου. Ο νικητής του tieμπρέικer θεωρείται νικητής του χάρτη.

 

- Hybrid - Πρόκειται για το συνδυασμό της επίθεσης και της συνοδείας, όπου η επιτιθέμενη ομάδα πρέπει πρώτα να πάρει τον έλεγχο του σημείου ελέγχου και στη συνέχεια να συνοδεύσει το φορτίο μέχρι τη γραμμή τερματισμού. Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες όπως προηγουμένως. Εάν και οι δύο ομάδες τερματίσουν το χάρτη με υπόλοιπο χρόνου, θα παιχτεί παράταση. Εάν το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο, θα παιχτεί ένα best-of-series tieμπρέικer σε έναν χάρτη ελέγχου. Ο νικητής του tieμπρέικer θεωρείται νικητής του χάρτη.

 

- Control - Μια σειρά καλύτερων γύρων (συνήθως το καλύτερο από 5), όπου οι ομάδες μάχονται για τον έλεγχο ενός σημείου κατάληψης, ένας γύρος κερδίζεται μόλις μια ομάδα φτάσει στο 100%. Κάθε χάρτης έχει πολλά τμήματα, 1 γύρος παίζεται σε ένα τμήμα. Τα τμήματα ανακυκλώνονται μετά από κάθε γύρο. Μια ομάδα πρέπει να κερδίσει δύο γύρους για να θεωρηθεί νικητής του χάρτη.

 

Ομάδα που θα κερδίσει τον επόμενο γύρο

Προσφέρεται μόνο για Χάρτες Control (Ελέγχου), όπου η ομάδα που κερδίζει έναν Γύρο (τμήμα ενός Χάρτη Ελέγχου), θεωρείται νικήτρια.

 

Νικητής Αναμέτρησης

Η ομάδα που θα κερδίσει περισσότερους χάρτες από τη σειρά Best of # είναι ο νικητής της αναμέτρησης.

 

Χάντικαπ Αναμέτρησης

Πλεονέκτημα χάρτη/χαρτών για μία από τις ομάδες.

 

Να κερδίσετε τουλάχιστον έναν χάρτη

Η επιλεγμένη ομάδα να κερδίσει τουλάχιστον ένα χάρτη στον αγώνα.

 

Τελικός Νικητής

Ο νικητής ενός ολόκληρου πρωταθλήματος ή τουρνουά.

 

 

Rainbow 6

Η νίκη επιτυγχάνεται με τη νίκη σε τουλάχιστον επτά γύρους (ή σύμφωνα με τους κανονισμούς του τουρνουά). Σε περίπτωση ισοπαλίας στο χάρτη, όταν οι γύροι είναι 6-6, οι διοργανωτές μπορούν να ορίσουν επιπλέον γύρους, τη λεγόμενη "παράταση" (OT).

 

Η νίκη στην παράταση απονέμεται στην ομάδα που επιτυγχάνει πλεονέκτημα με διαφορά δύο καθαρών γύρων (8-6 9-7 10-8 11-9 κ.λπ.).

 

Νικητής Αναμέτρησης

Ο νικητής θα είναι η ομάδα που θα κερδίσει τους περισσότερους χάρτες στη σειρά Best of #.

 

Valorant

Νίκη Γύρου

Η νίκη επιτυγχάνεται σκοτώνοντας όλους τους αντιπάλους στο χάρτη, πυροδοτώντας/αφοπλίζοντας μια βόμβα (ακίδα) ή τελειώνοντας το χρόνο στο χρονόμετρο του γύρου.

 

Στοίχημα χάρτη

Η νίκη επιτυγχάνεται με τη νίκη σε τουλάχιστον 13 γύρους (ή σύμφωνα με τους κανονισμούς του τουρνουά). Σε περίπτωση ισοπαλίας στο χάρτη, όταν οι γύροι είναι 12-12, οι διοργανωτές μπορούν να ορίσουν τέσσερις επιπλέον γύρους, τη λεγόμενη "παράταση" (OT).

 

Η νίκη στην παράταση απονέμεται στην ομάδα που επιτυγχάνει πλεονέκτημα με διαφορά δύο καθαρών γύρων (14:12, 15:13, 16:14, κ.λπ.). Σε περίπτωση ισοπαλίας (14-14), αποδίδονται 4 επιπλέον γύροι.

Εάν ένα αγώνισμα ξεκινήσει με πλεονέκτημα στο σκορ μιας από τις ομάδες, σύμφωνα με τους κανονισμούς ή την απόφαση των κριτών, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται/επιστρέφονται, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτή η πληροφορία αναγράφεται στη γραμμή και τις τιμές.

 

Σε περίπτωση αλλαγής της μορφής του αγώνα (αριθμός καρτών, γύρων ή άλλων ρυθμιζόμενων κανόνων), τα στοιχήματα ακυρώνονται/επιστρέφονται, εκτός από τα στοιχήματα σε αποτελέσματα που έχουν ήδη καθοριστεί.

 

Τα στοιχήματα σε χάντικαπ και σύνολα δίνονται τόσο για γύρους, κάρτες όσο και για σκοτωμούς σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

 

Τα στοιχήματα σε αποτελέσματα που καθορίζονται κατά τη στιγμή της διακοπής του παιχνιδιού/απόρριψης ομάδων ή τεχνικής ήττας υπολογίζονται με βάση τα αποτελέσματα. Τα στοιχήματα που δεν προσδιορίζονται κατά τη στιγμή της διακοπής του αγώνα, ακυρώνονται/επιστρέφονται.

 

Τα στοιχήματα γίνονται δεκτά τόσο σε τυπικές νίκες/ισοπαλίες και χάντικαπ (σκοτωμοί, κάρτες, γύροι), όσο και σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, για παράδειγμα, "Νικητής στον Ν γύρο στον Ν-οστό χάρτη" ή "Νικητής του τουρνουά".

 

 

Floorball

Όλα τα παιχνίδια πρέπει να ξεκινήσουν την προγραμματισμένη ημερομηνία για να ισχύουν/έχουν δράση τα στοιχήματα. Ένα παιχνίδι θεωρείται ολοκληρωμένο για σκοπούς διευθέτησης/υπολογισμού εάν έχουν παιχτεί 50 λεπτά.

 

Όλες οι αγορές αγώνων θα διευθετούνται με βάση το σκορ στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα και δεν θα συμπεριλαμβάνεται η παράταση, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

 

Σύνολο Αγώνα Μονά ή Ζυγά

Εάν δεν υπάρχει σκορ, όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως Ζυγά.

 

Στοιχήματα περιόδου

Η σχετική περίοδος πρέπει να έχει ολοκληρωθεί για να ισχύουν/έχουν δράση τα στοιχήματα, εκτός εάν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα της αγοράς έχει ήδη καθοριστεί. Τα αποτελέσματα/δράσεις εντός αυτής της περιόδου μετράνε μόνο για τους σκοπούς του στοιχήματος.

 

Νικητής αγώνα

Αυτή η αγορά 2-way θα περιλαμβάνει την παράταση όπου παίζεται.

 

Αγορές παράτασης

Μόνο τα αποτελέσματα/δράσεις εντός της παράτασης μετράνε για στοιχηματικούς σκοπούς.

 

Εάν αλλάξει ο τόπος διεξαγωγής ενός αγώνα, τότε τα στοιχήματα που έχουν ήδη τοποθετηθεί θα ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι η γηπεδούχος ομάδα εξακολουθεί να ορίζεται ως τέτοια. Εάν η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα για έναν αναφερόμενο αγώνα αντιστραφούν, τότε τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί με βάση την αρχική καταχώριση θα είναι άκυρα.

 

 

Ποδόσφαιρο

90 λεπτά παιχνιδιού

Όλες οι αγορές αγώνων βασίζονται στο αποτέλεσμα στο τέλος των 90 λεπτών παιχνιδιού, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Αυτό περιλαμβάνει τυχόν πρόσθετο χρόνο τραυματισμών ή καθυστερήσεων, αλλά δεν περιλαμβάνει την παράταση, το χρόνο που διατίθεται για πέναλτι ή το χρυσό γκολ.

 

Οι εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα αφορούν τους φιλικούς αγώνες, όπου όλες οι αγορές αγώνων θα διευθετούνται με βάση το πραγματικό αποτέλεσμα κατά τη λήξη του αγώνα (εξαιρουμένων τυχόν παρατάσεων), ανεξάρτητα από το αν παίχτηκαν και τα 90 λεπτά, και το ποδόσφαιρο παραλίας, όπου οι αγορές διευθετούνται ειδικά μόνο για 36 λεπτά παιχνιδιού.

 

Αγορές Παράτασης Σε-εξέλιξη

Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για την παράταση. Τυχόν γκολ ή κόρνερ που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της κανονικής διάρκειας δεν υπολογίζονται.

 

Αγώνες Που Αναβάλλονται, Μετατίθενται ή Διακόπτονται

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα στοιχήματα σε αγώνες που έχουν διακοπεί, αναβληθεί ή ακυρωθεί είναι άκυρα εάν δεν επαναληφθούν ή δεν προγραμματιστούν εντός 24 ωρών από την αρχική ώρα έναρξης.

 

Κάθε αγώνας που διακόπτεται πριν από τη συμπλήρωση 90 λεπτών παιχνιδιού θα είναι άκυρος, εκτός από τα στοιχήματα στα οποία το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί κατά τη στιγμή της διακοπής. Η αγορά πρέπει να είναι πλήρως καθορισμένη για να ισχύουν τα στοιχήματα. Για παράδειγμα, τα στοιχήματα "πρώτος παίκτης που θα σκοράρει" ή "χρόνος του πρώτου γκολ" θα ισχύουν εφόσον έχει σημειωθεί γκολ κατά τη στιγμή της διακοπής ή over 2,5 γκολ εάν έχουν ήδη σημειωθεί 3 ή περισσότερα γκολ στο παιχνίδι.

 

Αγώνες που δεν διεξήχθησαν όπως αναφέρονται στον κατάλογο

Εάν αλλάξει ο τόπος διεξαγωγής ενός αγώνα (εκτός από το γήπεδο της φιλοξενούμενης ομάδας), τότε τα στοιχήματα που έχουν ήδη τοποθετηθεί θα ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι η γηπεδούχος ομάδα εξακολουθεί να ορίζεται ως τέτοια. Εάν η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα για έναν αναφερόμενο αγώνα αντιστραφούν (π.χ. ο αγώνας διεξάγεται στο γήπεδο της αρχικής φιλοξενούμενης ομάδας), τότε τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί με βάση την αρχική λίστα θα είναι άκυρα.

 

Θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε στον ιστότοπό μας όλους τους αγώνες που διεξάγονται σε ουδέτερη έδρα. Για τους αγώνες που διεξάγονται σε ουδέτερη έδρα (είτε αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας είτε όχι), τα στοιχήματα θα ισχύουν ανεξάρτητα από το ποια ομάδα αναφέρεται ως γηπεδούχος.

 

Εάν ένας επίσημος αγώνας αναφέρει διαφορετικά στοιχεία ομάδας από αυτά που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα (π.χ. ο επίσημος αγώνας αναφέρει στο όνομα της ομάδας, Reserves/Age Group π.χ. Under 21's/Gender π.χ. Women).

 

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τα στοιχήματα ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου αναφέρουμε το όνομα μιας ομάδας χωρίς να προσδιορίσουμε τον όρο "XI" στο όνομα.

 

Πρώτος/τελευταίος παίκτης που θα σκοράρει (πριν τον αγώνα και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού)

Τα στοιχήματα γίνονται δεκτά μόνο εντός 90 λεπτών παιχνιδιού.

 

Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να αναφερθούν οι αποδόσεις του πρώτου/τελευταίου παίκτη που θα σκοράρει για όλους τους πιθανούς συμμετέχοντες. Ωστόσο, οι παίκτες που δεν αναφέρθηκαν αρχικά θα υπολογίζονται ως νικητές σε περίπτωση που πετύχουν το πρώτο/τελευταίο γκολ. Τα στοιχήματα σε παίκτες που δεν θα λάβουν μέρος στον αγώνα θα είναι άκυρα, όπως και τα στοιχήματα στον πρώτο παίκτη που θα σκοράρει, όταν η επιλογή μπαίνει μετά το πρώτο γκολ.

 

Όλοι οι παίκτες που λαμβάνουν μέρος σε έναν αγώνα θα θεωρηθούν κατάλληλοι για τον τελευταίο παίκτη που θα σκοράρει στο στοίχημα.

 

Μεταγενέστερες έρευνες από επίσημους φορείς δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς διευθέτησης.

 

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι τα αυτογκόλ δεν υπολογίζονται στον διευθέτηση των στοιχημάτων.

 

Οποιαδήποτε Στιγμή Σκόρερ (Πριν τον αγώνα) και Σκόρερ (Σε-εξέληξη)

Οποιοδήποτε στοίχημα σε έναν παίκτη που συμμετέχει σε οποιοδήποτε μέρος του συγκεκριμένου αγώνα ισχύει.

 

Πολλαπλοί σκόρερ/Να σκοράρεις 2 ή περισσότερα/Να σκοράρεις χατ-τρικ

Τα στοιχήματα γίνονται δεκτά μόνο εντός 90 λεπτών παιχνιδιού.

 

Τα στοιχήματα σε παίκτες που δεν θα λάβουν μέρος στον αγώνα θα είναι άκυρα. Όλοι οι παίκτες που θα λάβουν μέρος στον αγώνα θα θεωρηθούν παίκτες για σκοπούς διευθέτησης.

 

Σωστό σκορ

Προβλέψτε το σκορ στο τέλος της κανονικής διάρκειας. Τα αυτογκόλ μετράνε.

 

Ομάδα που θα κερδίσει με Χ ή Υ γκολ

Αυτή η αγορά σας επιτρέπει να στοιχηματίσετε σε μια συγκεκριμένη ομάδα να κερδίσει με ένα συγκεκριμένο περιθώριο γκολ (με Χ ή Υ γκολ). Για παράδειγμα, έχετε ποντάρει ότι η Τσέλσι θα κερδίσει με 2 ή 3 γκολ διαφορά στην έδρα της Μάντσεστερ Σίτι. Το στοίχημά σας κερδίζει αν το παιχνίδι λήξει με σκορ 2:0, 4:2, 3:0, κ.λπ.

 

Τα στοιχήματα θα χάσουν αν η Τσέλσι κερδίσει με διαφορά 1 ή 4 τερμάτων (π.χ. 2:1, 5:0, 1:0, κ.λπ.). Αν το παιχνίδι λήξει με νίκη της Μάντσεστερ Σίτι ή αν είναι ισόπαλο, το στοίχημα θα χάσει επίσης. Αυτή η αγορά βασίζεται στο αποτέλεσμα της πλήρους διάρκειας του αγώνα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

 

Πρώτος/τελευταίος σκόρερ ομάδας

Τα στοιχήματα σε παίκτες που δεν θα λάβουν μέρος στον αγώνα θα είναι άκυρα. Τα στοιχήματα στα οποία η επιλογή μπαίνει μετά το πρώτο γκολ της συγκεκριμένης ομάδας θα είναι άκυρα, ανεξάρτητα από το αν ο επιλεγμένος παίκτης σκοράρει στον αγώνα. Τα αυτογκόλ δεν μετράνε.

 

Παίκτης να σκοράρει ανά πάσα στιγμή

Όλοι οι παίκτες που λαμβάνουν μέρος σε έναν αγώνα θα θεωρούνται "συμμετέχοντες".

 

Οποιαδήποτε επιλογή σε αγώνα που δεν έχει ολοκληρωθεί θα είναι άκυρη/επιστρέφεται εκτός αν έχουν ήδη σκοράρει.

 

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι τα αυτογκόλ δεν υπολογίζονται στην διευθέτηση των στοιχημάτων.

 

Χρόνος πρώτου γκολ

Εάν ένας αγώνας διακοπεί μετά το πρώτο γκολ, τότε όλα τα στοιχήματα ισχύουν.

 

Εάν ένας αγώνας διακοπεί πριν σημειωθεί το πρώτο γκολ, τότε όλα τα στοιχήματα που έχουν γίνει δεκτά για χρονικές ζώνες που έχουν ολοκληρωθεί θα θεωρούνται χαμένα στοιχήματα και κάθε άλλη χρονική ζώνη που περιλάμβανε τη χρονική ζώνη της διακοπής θα είναι άκυρη και θα αντιμετωπίζεται ως μη εκτελεσθείσα.

 

Χρόνος τραυματισμού

Τα στοιχήματα σχετικά με τον χρόνο των καθυστερήσεων διευθετούνται με βάση τον χρόνο που υποδεικνύει ο πίνακας του 4ου διαιτητή και όχι με τον πραγματικό χρόνο που παίζεται.

 

Εκδηλώσεις 10 λεπτών                                  

Τα γεγονότα πρέπει να συμβαίνουν μεταξύ 0:00 και 09:59 για να καταταγούν στα πρώτα 10 λεπτά (π.χ. ένα κόρνερ που καταλογίζεται σε αυτή την περίοδο αλλά εκτελείται μετά τις 10:00 δεν θα μετρήσει).

 

Χρόνος του Πρώτου Κόρνερ

Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση την ώρα που θα πραγματοποιηθεί το κόρνερ (όχι την ώρα που θα κατακυρωθεί).

 

Στοιχήματα χάντικαπ, συμπεριλαμβανομένου Σε-εξέλιξη (3-Way)

Η διευθέτηση θα γίνει με τις αποδόσεις που εμφανίζονται χρησιμοποιώντας το πραγματικό σκορ του αγώνα, το οποίο προσαρμόζεται για το χάντικαπ.

 

Αποτέλεσμα ημιχρόνου, συμπεριλαμβανομένου Σε-εξέλιξη

Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εάν ο αγώνας διακοπεί πριν από το ημίχρονο.

 

Ημίχρονο Σωστό σκορ

Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εάν ο αγώνας διακοπεί πριν από το ημίχρονο.

 

Ημίχρονο με τα περισσότερα γκολ

Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εάν ο αγώνας εγκαταλειφθεί, εκτός εάν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

 

Γκολ πρώτου ημιχρόνου

Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εάν ο αγώνας διακοπεί πριν από το ημίχρονο, εκτός εάν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

 

Μεγαλύτερο σκορ ημιχρόνου ομάδας

Προβλέψτε σε ποιο ημίχρονο ενός αγώνα θα σημειωθούν περισσότερα γκολ από μια συγκεκριμένη ομάδα. Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εάν ο αγώνας εγκαταλειφθεί, εκτός εάν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

 

Όλες οι αγορές κόρνερ

Τα κόρνερ που καταλογίζονται αλλά δεν εκτελούνται δεν μετράνε.

 

Σε περίπτωση που ένα κόρνερ πρέπει να επαναληφθεί, τότε μόνο ένα κόρνερ θα μετράει.

 

Πρώτο/τελευταίο κόρνερ του αγώνα

Εάν δεν υπάρχουν κόρνερ στον αγώνα, τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα.

 

Κόρνερ πρώτου ημιχρόνου, συμπεριλαμβανομένου Σε-εξέλιξη

Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εάν ο αγώνας διακοπεί πριν από το ημίχρονο, εκτός εάν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί. Τα κόρνερ που καταλογίζονται αλλά δεν εκτελούνται δεν υπολογίζονται.

 

Κόρνερ 2-Way Σε-εξέλιξη

Διευθέτηση με βάση το συνολικό αριθμό των κόρνερ στον αγώνα, σε περίπτωση διακοπής του αγώνα πριν από τη συμπλήρωση 90 λεπτών, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί. Τα κόρνερ που κατακυρώνονται αλλά δεν εκτελούνται δεν υπολογίζονται.

 

Τα πιο πολλά κόρνερ Σε-εξέλιξη

Η διευθέτηση γίνεται στην ομάδα που θα λάβει τα περισσότερα κόρνερ στον αγώνα, σε περίπτωση διακοπής τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα. Τα κόρνερ που δίνονται αλλά δεν εκτελούνται δεν υπολογίζονται.

 

Πρώτη ομάδα στα Χ κόρνερ Σε-εξέλιξη

Η διευθέτησης γίνεται στην ομάδα που θα φτάσει πρώτη στον αναφερόμενο αριθμό κόρνερ, σε περίπτωση διακοπής του αγώνα πριν από τη συμπλήρωση 90 λεπτών, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί. Τα κόρνερ που δίνονται αλλά δεν εκτελούνται δεν υπολογίζονται.

Αποτέλεσμα Μετά από 10/20/30/40/κ.λπ. Λεπτά Σε-εξέλιξη

Διευθετείται το αποτέλεσμα την καθορισμένη ώρα του αγώνα. Για παράδειγμα, το αποτέλεσμα των 10 λεπτών διευθετείται στο αποτέλεσμα του αγώνα μετά από 10:00 λεπτά παιχνιδιού. Σε περίπτωση εγκατάλειψης πριν από την ολοκλήρωση των 90 λεπτών παιχνιδιού, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί.

 

Ημίχρονο - Τελικό Διπλό αποτέλεσμα

Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εάν ο αγώνας εγκαταλειφθεί. Η παράταση και τα πέναλτι δεν υπολογίζονται.

 

Μικτό/Μυθικό ποδόσφαιρο

Παίζεται μεταξύ δύο διαφορετικών ομάδων που συμμετέχουν σε πραγματικούς αγώνες στο αντίστοιχο πρωτάθλημα/διαγωνισμό, αλλά δεν παίζουν μεταξύ τους.

 

Τα στοιχήματα υπολογίζονται/διευθετούνται με βάση το άθροισμα των τερμάτων που σημειώνουν οι αντίστοιχες ομάδες.

 

Εάν η έναρξη οποιουδήποτε αγώνα καθυστερήσει περισσότερο από 24 ώρες, τότε όλα τα στοιχήματα για το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι άκυρα/επιστρέφονται.

Για παράδειγμα, μικτός/μυθικός αγώνας: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εναντίον Ρεάλ Μαδρίτης.

Premier League Αποτέλεσμα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2:1 Έβερτον

La Liga Αποτέλεσμα Ρεάλ Μαδρίτης 3:1 Σεβίλλη

Μικτό/Μυθικό ποδόσφαιρο Αποτελέσματα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2:3 Ρεάλ Μαδρίτης

Σε αυτό το παράδειγμα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Ρεάλ Μαδρίτης: Η Ρεάλ Μαδρίτης κερδίζει τον αγώνα και τα συνολικά γκολ θα είναι 5, Διπλή πιθανότητα 3 αποτελέσματα 1X έχασε, 1X2 κέρδισε, X2 κέρδισε, κλπ.

 

Ειδικά στοιχήματα αγώνα

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, τα ειδικά στοιχήματα παίκτη είναι άκυρα αν ο παίκτης δεν συμμετέχει στο παιχνίδι.

 

Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα στο τέλος των 90 λεπτών παιχνιδιού. Η παράταση, τα χρυσά γκολ ή τα πέναλτι δεν υπολογίζονται, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

 

Σε περίπτωση που 1 ή περισσότεροι συμμετέχοντες που αναφέρονται σε ένα ειδικό στοίχημα δεν συμμετέχουν, το στοίχημα θα ισχύει για τον/τους εναπομείναντα συμμετέχοντα/ες σε κανονικές τιμές, εφόσον είναι διαθέσιμες.

 

Να κερδίσει και τα δύο ημίχρονα

Η ομάδα πρέπει να πετύχει περισσότερα γκολ από τον αντίπαλο και στα δύο ημίχρονα του αγώνα.

 

Διπλή ευκαιρία

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

 

1 ή Χ - Εάν το αποτέλεσμα είναι είτε νίκη της γηπεδούχου είτε ισοπαλία, τότε τα στοιχήματα σε αυτή την επιλογή είναι νικητές.

X ή 2 - Εάν το αποτέλεσμα είναι είτε ισοπαλία είτε νίκη της φιλοξενούμενης, τότε τα στοιχήματα σε αυτή την επιλογή είναι νικητές.

1 ή 2 - Εάν το αποτέλεσμα είναι είτε νίκη της γηπεδούχου είτε νίκη της φιλοξενούμενης, τότε τα στοιχήματα σε αυτή την επιλογή είναι νικητές.

 

Εάν ένας αγώνας διεξάγεται σε ουδέτερη έδρα, η ομάδα που αναφέρεται πρώτη θεωρείται γηπεδούχος για στοιχηματικούς σκοπούς.

 

Ασιατικά χάντικαπ

Ανατρέξτε στα ακόλουθα παραδείγματα σχετικά με την διευθέτηση των στοιχημάτων:

 

Γραμμή χάντικαπ 0

Εάν οποιαδήποτε ομάδα κερδίσει με οποιαδήποτε διαφορά, αυτή (η νικήτρια ομάδα) πρέπει να οριστεί ως η νικήτρια επιλογή. Σε περίπτωση ισοπαλίας όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα και τα ποσά επιστρέφονται.

 

Γραμμή χάντικαπ 0.25

Η ομάδα ξεκινά με 0,25 μπάλα εκκίνησης:

- Νίκη με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα σε αυτή την επιλογή είναι νικητές.

- Ισοπαλία - Το μισό ποντάρισμα επιστρέφεται σε αυτή την επιλογή. Το άλλο μισό του στοιχήματος θεωρείται χαμένο.

- Ήττα με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα στην επιλογή είναι χαμένα.

 

Η ομάδα που λαμβάνει 0,25 μπάλα εκκίνησης:

- Νίκη με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα σε αυτή την επιλογή είναι νικητές.

- Ισοπαλία - Το μισό ποντάρισμα διακανονίζεται στην τιμή αυτής της επιλογής. Το άλλο μισό επιστρέφεται στον πελάτη.

- Ήττα με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα στην επιλογή είναι χαμένα.

 

Γραμμή χάντικαπ 0.75

Η ομάδα ξεκινά με 0,75 μπάλα εκκίνησης:

- Νίκη με διαφορά 2 ή περισσότερο - Όλα τα στοιχήματα σε αυτή την επιλογή είναι νικητές.

- Νίκη ακριβώς με 1 - Το μισό ποντάρισμα διακανονίζεται στην τιμή αυτής της επιλογής. Το άλλο μισό επιστρέφεται στον πελάτη.

- Ισοπαλία ή ήττα με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα σε αυτή την επιλογή είναι χαμένα.

 

Ομάδα που λαμβάνει 0,75 μπάλα εκκίνησης:

- Ισοπαλία ή νίκη με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα σε αυτή την επιλογή είναι νικητές.

- Ήττα ακριβώς με 1 - Το μισό ποντάρισμα επιστρέφεται στον πελάτη. Το άλλο μισό θεωρείται χαμένο.

- Ήττα με διαφορά 2 ή περισσότερο - Όλα τα στοιχήματα σε αυτή την επιλογή είναι χαμένα.

 

Γραμμή χάντικαπ 1

Η ομάδα ξεκινά με πλήρη μπάλα:

- Νίκη με διαφορά 2 ή περισσότερο - Όλα τα στοιχήματα σε αυτή την επιλογή είναι νικητές.

- Νίκη με ακριβώς 1 - Όλα τα στοιχήματα σε αυτή την επιλογή είναι άκυρα και επιστρέφονται στον πελάτη.

- Ισοπαλία ή ήττα - Όλα τα στοιχήματα σε αυτή την επιλογή είναι χαμένα.

 

Η ομάδα που λαμβάνει πλήρη μπάλα:

- Νίκη με οποιοδήποτε σκορ ή ισοπαλία - Όλα τα στοιχήματα σε αυτή την επιλογή είναι νικητές.

- Ήττα ακριβώς με 1 - Όλα τα στοιχήματα σε αυτή την επιλογή είναι άκυρα και επιστρέφονται στον πελάτη.

- Ήττα με διαφορά 2 ή περισσότερο - Όλα τα στοιχήματα σε αυτή την επιλογή είναι χαμένα.

 

Ασιατικό Χάντικαπ Σε-εξέλιξη (συμπεριλαμβανομένων των στοιχημάτων πρώτου/δεύτερου ημιχρόνου)

Όλα τα στοιχήματα στην αγορά Ασιατικό Χάντικαπ Σε-εξέλιξη διευθετούνται σύμφωνα με το σκορ ολόκληρου του αγώνα. Αυτό περιλαμβάνει τα γκολ που σημειώθηκαν πριν και μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος.

 

Ασιατική χάντικαπ κόρνερ

Χάντικαπ για ολόκληρο ή μισό κόρνερ - στο τέλος του αγώνα το χάντικαπ εφαρμόζεται στην τελική καταμέτρηση των κόρνερ και η ομάδα με τα περισσότερα κόρνερ μετά την προσαρμογή για το χάντικαπ θεωρείται νικήτρια για σκοπούς διευθέτησης. Εάν ο αριθμός των κόρνερ για κάθε ομάδα είναι ίσος μετά την εφαρμογή του χάντικαπ, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα και τα πονταρίσματα θα επιστραφούν.

 

Χάντικαπ για τέταρτο κόρνερ - για παράδειγμα, το "0,5, 1" είναι ένα χάντικαπ 0,75 κόρνερ, με το ποντάρισμά σας να είναι ισομερώς μοιρασμένο μεταξύ μισού και ολόκληρου κόρνερ.

 

Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί πριν από τη συμπλήρωση 90 λεπτών, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

 

Σε περίπτωση που ένα κόρνερ πρέπει να επαναληφθεί, τότε μόνο 1 κόρνερ θα μετράει. Τα κόρνερ που δίνονται αλλά δεν εκτελούνται δεν υπολογίζονται.

 

Ασιατικό χάντικαπ πρώτου/δεύτερου ημιχρόνου

Τα στοιχήματα διευθετούνται μόνο για το αποτέλεσμα του αντίστοιχου ημιχρόνου.

 

Ασιατικό χάντικαπ παράτασης Σε-εξέλιξη

Ισχύουν οι κανονικοί κανόνες του ασιατικού χάντικαπ Σε-εξέλιξη, αλλά μόνο τα γκολ στην παράταση μετράνε. Το σκορ κατά την έναρξη της παράτασης θεωρείται ότι είναι 0-0.

 

Ασιατικό σύνολο κόρνερ

Προβλέψτε τον συνολικό αριθμό των κόρνερ σε έναν αγώνα. Η γραμμή του κόρνερ θα είναι είτε ένα τέταρτο του κόρνερ, είτε ένα μισό του κόρνερ, είτε ένα ολόκληρο κόρνερ με διευθέτηση στοιχήματος ως εξής:

 

Γραμμή κόρνερ 8,5

Εάν ποντάρετε over 8,5, το στοίχημά σας κερδίζει εάν υπάρχουν περισσότερα από 8 κόρνερ στον αγώνα. Διαφορετικά, το ποντάρισμά σας χάνει.

Εάν ποντάρετε κάτω από 8,5, το στοίχημά σας κερδίζει εάν υπάρχουν λιγότερα από 9 κόρνερ στον αγώνα. Διαφορετικά, το ποντάρισμά σας χάνει.

 

Με μια γραμμή κόρνερ ενός ακέραιου αριθμού, εάν ο συνολικός αριθμός των κόρνερ είναι ίδιος με τη γραμμή κόρνερ, το ποντάρισμά σας επιστρέφεται.

 

Γραμμή κόρνερ 8,25

Εάν ποντάρετε over, το ποντάρισμά σας κατανέμεται εξίσου μεταξύ over 8 γωνίες και over 8,5 γωνίες. Το στοίχημά σας κερδίζει αν υπάρχουν περισσότερα από 8 κόρνερ στον αγώνα. Εάν υπάρχουν ακριβώς 8 κόρνερ, το μισό σας ποντάρισμα χάνεται και το άλλο μισό επιστρέφεται. Διαφορετικά, ολόκληρο το ποντάρισμά σας χάνεται.

 

Εάν ποντάρετε under, το ποντάρισμά σας μοιράζεται εξίσου μεταξύ under 8 γωνίες και under 8,5 γωνίες. Το στοίχημά σας κερδίζει αν υπάρχουν λιγότερα από 8 κόρνερ στον αγώνα. Εάν υπάρχουν ακριβώς 8 κόρνερ, το μισό σας ποντάρισμα κερδίζει και το άλλο μισό επιστρέφεται. Διαφορετικά, ολόκληρο το ποντάρισμά σας χάνεται.

 

Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί πριν από τη συμπλήρωση 90 λεπτών, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

 

Σε περίπτωση που ένα κόρνερ πρέπει να επαναληφθεί, τότε μόνο ένα κόρνερ θα μετράει. Τα κόρνερ που δίνονται αλλά δεν εκτελούνται δεν υπολογίζονται.

 

Ασιατικό κόρνερ Σε-εξέλιξη

Διευθετούνται ως ασιατικά κόρνερ πριν από το παιχνίδι, σε περίπτωση διακοπής πριν από τη συμπλήρωση 90 λεπτών παιχνιδιού, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί.

 

Ασιατικό κόρνερ πρώτου ημιχρόνου Σε-εξέλιξη

Διευθετούνται όπως τα ασιατικά κόρνερ πριν από το παιχνίδι, εκτός από το γεγονός ότι το αποτέλεσμα διακανονίζεται συνολικά στο ημίχρονο, σε περίπτωση εγκατάλειψης πριν από το ημίχρονο, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί.

 

Γραμμή γκολ

Σε περίπτωση διακοπής ενός αγώνα πριν από τη συμπλήρωση 90 λεπτών, όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός εάν έχει ήδη καθοριστεί η διευθέτηση των στοιχημάτων. Ανατρέξτε στα ακόλουθα παραδείγματα σχετικά με τον διευθέτηση των στοιχημάτων:

 

Γκολ στην παράταση

Μόνο τα γκολ στην παράταση μετράνε. Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί πριν ολοκληρωθεί η παράταση, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν έχει ήδη καθοριστεί η διευθέτηση των στοιχημάτων.

 

Γραμμή γκολ 2

Γραμμή γκολ under 2

- Τα στοιχήματα κερδίζουν αν σημειωθεί 0 ή 1 γκολ στον αγώνα. Εάν σημειωθούν ακριβώς 2 γκολ, τότε επιστρέφεται το ποντάρισμα. Τα στοιχήματα χάνουν αν σημειωθούν 3 ή περισσότερα γκολ στον αγώνα.

 

Γραμμή γκολ over 2

- Τα στοιχήματα κερδίζουν αν σημειωθούν 3 ή περισσότερα γκολ στον αγώνα. Εάν σημειωθούν 2 γκολ, επιστρέφεται το ποντάρισμα. Τα στοιχήματα χάνουν αν σημειωθούν 0 ή 1 γκολ στον αγώνα.

 

Σύνολο γκολ Ασιατικό (2.25)

Σύνολο Γκολ Ασιατικό under 2.25

- Τα στοιχήματα κερδίζουν αν σημειωθεί 0 ή 1 γκολ στον αγώνα. Αν σημειωθούν 2 γκολ ακριβώς, το μισό ποντάρισμα θα κερδίσει και το μισό θα επιστραφεί. Τα στοιχήματα χάνουν αν σημειωθούν 3 ή περισσότερα γκολ στον αγώνα.

 

Σύνολο Γκολ Ασιατικό over 2.25

- Τα στοιχήματα κερδίζουν αν σημειωθούν 3 ή περισσότερα γκολ στον αγώνα. Εάν σημειωθούν 2 γκολ ακριβώς, το μισό ποντάρισμα θα επιστραφεί και το μισό θα χαθεί. Τα στοιχήματα χάνουν αν σημειωθούν 0 ή 1 γκολ στον αγώνα.

 

Γραμμή γκολ 2.5

Γραμμή γκολ under 2.5

- Τα στοιχήματα κερδίζουν αν σημειωθούν 0, 1 ή 2 γκολ στον αγώνα. Τα στοιχήματα χάνουν αν σημειωθούν 3 ή περισσότερα γκολ στον αγώνα.

 

Γραμμή γκολ over 2.5

- Τα στοιχήματα κερδίζουν αν σημειωθούν 3 ή περισσότερα γκολ στον αγώνα. Τα στοιχήματα χάνουν αν σημειωθούν 0, 1 ή 2 γκολ στον αγώνα.

 

Σύνολο γκολ Ασιατό (2.75)

Σύνολο Γκολ Ασιατικό under 2.75

- Τα στοιχήματα κερδίζουν αν σημειωθούν 0, 1 ή 2 γκολ στον αγώνα. Αν σημειωθούν 3 γκολ, το μισό ακριβώς ποντάρισμα θα επιστραφεί και το άλλο μισό θα χαθεί. Τα στοιχήματα χάνουν αν σημειωθούν 4 ή περισσότερα γκολ στον αγώνα.

 

Σύνολο Γκολ Ασιατικό over 2.75

- Τα στοιχήματα κερδίζουν αν σημειωθούν 4 ή περισσότερα γκολ στον αγώνα. Εάν σημειωθούν 3 γκολ ακριβώς, το μισό ποντάρισμα θα κερδίσει και το μισό θα επιστραφεί. Τα στοιχήματα χάνουν αν σημειωθούν 0, 1 ή 2 γκολ στον αγώνα.

 

Γραμμή γκολ 3

Γραμμή γκολ under 3

- Τα στοιχήματα κερδίζουν αν σημειωθούν 0, 1 ή 2 γκολ στον αγώνα. Εάν σημειωθούν ακριβώς 3 γκολ, τότε επιστρέφεται το ποντάρισμα. Τα στοιχήματα χάνουν αν σημειωθούν 4 ή περισσότερα γκολ στον αγώνα.

 

Γραμμή γκολ over 3

- Τα στοιχήματα κερδίζουν αν σημειωθούν 4 ή περισσότερα γκολ στον αγώνα. Εάν σημειωθούν ακριβώς 3 γκολ, το ποντάρισμα επιστρέφεται. Τα στοιχήματα χάνουν αν σημειωθούν 0, 1 ή 2 γκολ στον αγώνα.

 

Συνολικό γκολ Ασιατικό Σε-εξέλιξη

Για τα στοιχήματα Σε-εξέλιξη λαμβάνονται υπόψη όλα τα γκολ, ανεξάρτητα από το αν σημειώθηκαν πριν ή μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος.

 

Στοίχημα σε τουρνουά

 

Κορυφαίος σκόρερ της ομάδας

Τα γκολ που σημειώνονται στα 90 λεπτά και στην παράταση μετράνε. Τα γκολ στα πέναλτι δεν μετράνε. Ισχύουν οι κανόνες dead heat. Η ομάδα που παρατίθεται είναι μόνο για λόγους αναφοράς.

 

Κορυφαίος σκόρερ συλλόγου

Τα γκολ στα 90 λεπτά και στην παράταση μετράνε. Τα γκολ που σημειώνονται στα πέναλτι δεν μετράνε. Ισχύουν οι κανόνες dead heat. Εάν δεν υπάρχει σκόρερ του συλλόγου, τότε όλα τα στοιχήματα επιστρέφονται.

 

Πρώτος σκόρερ

Τα γκολ που σημειώνονται στα 90 λεπτά και στην παράταση μετράνε. Τα γκολ στα πέναλτι δεν μετράνε. Ισχύουν οι κανόνες dead heat (αντί για τον παίκτη που παίρνει το Golden Boot κ.λπ.). Η ομάδα που παρατίθεται είναι μόνο για λόγους αναφοράς.

 

Για το Κύπελλο Αγγλίας και άλλες διοργανώσεις κυπέλλου με προκριματικούς γύρους, τα γκολ μετράνε από τον πρώτο γύρο και μετά.

 

Σύνολο τουρνουά/ειδικά

 

Σύνολο καρτών τουρνουά

Ο μέγιστος αριθμός καρτών ανά παίκτη ανά αγώνα είναι 1 κίτρινη και 1 κόκκινη κάρτα (π.χ. μια δεύτερη κίτρινη κάρτα που οδηγεί σε κόκκινη κάρτα δεν μετράει). Οι κάρτες που απονέμονται στην παράταση δεν υπολογίζονται. Μετράνε μόνο οι παίκτες που βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο (π.χ. αν ένας προπονητής ή ένας αναπληρωματικός στον πάγκο δεχτεί κάρτα, αυτή δεν μετράει για αυτές τις αγορές).

 

Τουρνουά Συνολικά γκολ, Συνολικά γκολ ομάδας, Ομάδα με το υψηλότερο σκορ

Για τις αγορές που ισχύουν για ολόκληρο το τουρνουά, τα γκολ που σημειώνονται στα 90 λεπτά ή στην παράταση θα μετράνε. Για αγορές που αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο σύνολο αγώνων σε μια δεδομένη ημερομηνία(-ες), μετράνε μόνο τα γκολ που σημειώθηκαν σε 90 λεπτά. Τα γκολ που σημειώνονται στα πέναλτι δεν υπολογίζονται.

 

Εάν ένα παιχνίδι αναβληθεί, τα Συνολικά Γκολ (για μια ομάδα αγώνων σε μια δεδομένη ημερομηνία(ες)) θα καθίστανται άκυρα. Η ομάδα με το υψηλότερο σκορ πρέπει να παίξει το 50% των αγώνων για να ισχύουν τα στοιχήματα, ενώ ο Κανόνας 4 (Παρακράτηση) μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις αναβολής αγώνων.

 

Τουρνουά πέναλτι που χάθηκαν/ ανατράπηκαν

Τα πέναλτι που εκτελούνται σε 90 λεπτά, η παράταση και τα πέναλτι μετράνε όλα. Εάν ένα πέναλτι πρέπει να επαναληφθεί, το προηγούμενο ακυρωθέν πέναλτι δεν μετράει.

 

Κόρνερ τουρνουά

Μετρούν μόνο τα κόρνερ που εκτελούνται σε 90 λεπτά.

 

Ομάδα που θα μείνει αήττητη

Η ομάδα πρέπει να ολοκληρώσει το τουρνουά χωρίς να χάσει κανένα παιχνίδι ή οποιαδήποτε αμφίρροπη ισοπαλία. Μια ήττα με εκτός έδρας γκολ, παράταση ή πέναλτι σημαίνει ότι η αγορά θα διακανονιστεί ως No Win.

 

Τουρνουά και διπλά πρώτου σκόρερ

Μια ειδική τιμή θα ισχύει για την πρόβλεψη του νικητή του τουρνουά και του πρώτου σκόρερ του τουρνουά. Ισχύουν οι κανόνες dead-heat.

 

Χρυσή μπάλα

Η αγορά αυτή διακανονίζεται στον νικητή της Χρυσής Μπάλας (ο καλύτερος παίκτης του τουρνουά, όπως ανακηρύσσεται από τη FIFA/UEFA/κ.λπ.).

 

Χρυσό γάντι

Η αγορά αυτή διαμορφώνεται με βάση τον νικητή του Golden Glove (ο καλύτερος τερματοφύλακας του τουρνουά, όπως ανακηρύσσεται από τη FIFA/UEFA/κ.λπ.).

 

Χρυσή μπότα

Αυτή η αγορά διακανονίζεται με τον επίσημο νικητή του πρώτου σκόρερ, λαμβάνοντας υπόψη τις ισοβαθμίες από το αρμόδιο διοικητικό όργανο (FIFA/UEFA/κ.λπ.). Για παράδειγμα, οι ασίστ, τα λεπτά συμμετοχής και θα αντικαταστήσει τους κανονικούς κανόνες για τον πρώτο σκόρερ.

 

Παίκτης του τουρνουά UEFA

Αυτή η αγορά διακανονίζεται με τον νικητή του τίτλου του παίκτη του τουρνουά (ο καλύτερος παίκτης του τουρνουά όπως έχει ανακηρυχθεί από την UEFA).

 

Στοίχημα αγώνα για τον σκόρερ του συλλόγου

Και οι δύο παίκτες πρέπει να λάβουν μέρος στο τουρνουά για να ισχύουν τα στοιχήματα. Σε περίπτωση ισοπαλίας επιστρέφονται όλα τα στοιχήματα. Τα γκολ που σημειώνονται στην παράταση μετράνε. Τα γκολ που σημειώνονται στα πέναλτι δεν μετράνε.

 

Ομάδα με τη μεγαλύτερη πρόοδο

Με βάση τον γύρο που μια ομάδα αποχωρεί από μια διοργάνωση - ανεξάρτητα από την παράταση, τις επαναλήψεις κ.λπ. Μια ομάδα που κερδίζει τον τελικό θα θεωρηθεί ως η πιο προχωρημένη. Εάν δύο ομάδες αποκλείονται στο ίδιο στάδιο (π.χ. στα προημιτελικά ή στα στάδια των ομίλων), τα στοιχήματα είναι άκυρα.

 

Προκριματικές αναμετρήσεις

Σε περίπτωση που μια ομάδα αποκλειστεί από το τουρνουά πριν από τον αγώνα και της δοθεί bye, τότε όλα τα στοιχήματα πρόκρισης θα ακυρωθούν για τη συγκεκριμένη ισοπαλία.

 

Antepost /Μελλοντικά

 

Ειδικά σεζόν

Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση την τελική θέση στο πρωτάθλημα/το σύνολο των βαθμών. Οι βαθμοί των πλέι οφ δεν υπολογίζονται, εκτός εάν αναφέρονται ρητά στα ειδικά στοιχήματα.

 

Ειδικά παίκτη σκόρερ

Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση τον αριθμό των σχετικών τερμάτων που θα σημειωθούν για τον/τους σύλλογο/ες και το/τα πρωτάθλημα/τα που αναφέρονται στον τίτλο της αγοράς.

 

Να φτάσετε στα πλέι οφ

Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις των πλέι οφ και θα συνεχίσουν στη διοργάνωση των πλέι οφ θα οριστούν ως νικητές αυτής της αγοράς. Για παράδειγμα, οι ομάδες που κερδίζουν την αυτόματη άνοδο, καθώς και όλες οι άλλες ομάδες εκτός των θέσεων των πλέι οφ θα θεωρηθούν χαμένες.

 

Να τερματίσετε στο πάνω/κάτω μισό

Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση τις επίσημες θέσεις τερματισμού στο τέλος της σεζόν.

 

Στοίχημα υποβιβασμού

Εάν μια ομάδα διαγραφεί από το πρωτάθλημα πριν από την έναρξη της σεζόν, τότε όλα τα στοιχήματα σε αυτή την αγορά θα ακυρωθούν και θα ανοίξει ένα νέο βιβλίο υποβιβασμού.

 

Νικητής Χάντικαπ σεζόν

Η διευθέτηση καθορίζεται αφού προστεθούν οι πόντοι χάντικαπ στο τελικό σύνολο πόντων όλων των ομάδων στο πρωτάθλημα. Ισχύουν οι κανόνες dead-heat (η διαφορά τερμάτων δεν λαμβάνεται υπόψη).

 

Στοίχημα κατηγορίας

Για σκοπούς διευθέτησης, στα στοιχήματα των κατηγοριών, η τελική θέση των ομάδων στο τέλος του προγραμματισμένου προγράμματος αγώνων θα καθορίζει την τοποθέτηση (ισχύουν οι κανόνες dead-heat σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσότερων ομάδων στη βαθμολογία (σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς της διοργάνωσης)) και δεν θα λαμβάνονται υπόψη τα πλέι οφ ή οι επακόλουθες έρευνες από τα αντίστοιχα πρωταθλήματα. Τα στοιχήματα θα ισχύουν για κάθε ομάδα που δεν ολοκληρώνει όλους τους αγώνες της.

 

Πρώτος σκόρερ

Μόνο τα γκολ που έχουν σημειωθεί εντός της αναφερόμενης κατηγορίας υπολογίζονται για την αγορά αυτή, ανεξάρτητα από την ομάδα (εντός της εν λόγω κατηγορίας) για την οποία έχουν σημειωθεί. Η ομάδα που αναφέρεται δίπλα στον παίκτη είναι μόνο για αναφορά. Μετρούνται μόνο τα γκολ του πρωταθλήματος - εξαιρούνται οι αγώνες πλέι οφ. Τα αυτογκόλ δεν υπολογίζονται. Ισχύουν οι κανόνες dead heat.

 

Στοιχήματα αγώνων σεζόν/Σύνολο πόντων ομάδας

Εάν κάποια ομάδα δεν ολοκληρώσει όλους τους αγώνες της, τότε όλα τα στοιχήματα αγώνων και τα στοιχήματα συνολικών πόντων ομάδας που αφορούν την εν λόγω ομάδα θα καθίστανται άκυρα - είτε κερδίσει είτε χάσει.

 

Ποδόσφαιρο / Στατιστικά ποδοσφαίρου

 

Γκολ ομάδας

Αριθμός τερμάτων που σημείωσε η συγκεκριμένη ομάδα. Μόνο εντός 90 λεπτών παιχνιδιού, η παράταση και τα πέναλτι δεν υπολογίζονται.

 

Σύνολο Γκολ Παίκτη

Οι παίκτες πρέπει να λάβουν μέρος στο τουρνουά για να ισχύουν τα στοιχήματα. Τα γκολ εντός 90 λεπτών παιχνιδιού και στην παράταση μετράνε. Τα γκολ που σημειώνονται στα πέναλτι δεν μετράνε.

 

Σύνολο κόρνερ, κόρνερ στο δεύτερο ημίχρονο

Τα κόρνερ που δίνονται αλλά δεν εκτελούνται δεν μετράνε. Σημειώστε ότι αυτό ισχύει για όλες τις αγορές κόρνερ.

 

Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί πριν από τη συμπλήρωση 90 λεπτών, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

 

Σε περίπτωση που ένα κόρνερ πρέπει να επαναληφθεί (π.χ. για φάουλ μέσα στην περιοχή), τότε θα μετράει μόνο ένα κόρνερ.

 

Κόρνερ παράτασης Σε-εξέλιξη

Μόνο τα κόρνερ στην παράταση μετράνε. Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί πριν ολοκληρωθεί η παράταση, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

 

Κόρνερ Χάντικαπ

Τα κόρνερ που δίνονται αλλά δεν εκτελούνται δεν μετράνε. Το χάντικαπ εφαρμόζεται στον τελικό αριθμό κόρνερ για κάθε ομάδα για να καθοριστεί ο νικητής του χάντικαπ. Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εάν ο αγώνας εγκαταλειφθεί.

 

Εναλλακτικά κόρνερ

Η διευθέτηση της αγοράς εναλλακτικών κόρνερ βασίζεται στο συνολικό αριθμό κόρνερ στο τέλος του αγώνα.

 

Συνολικά γκολ/αριθμός γκολ στον αγώνα/εναλλακτικό Σύνολο γκολ Σε-εξέλιξη

Σε περίπτωση διακοπής ενός αγώνα πριν από τη συμπλήρωση 90 λεπτών, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

 

Γραμμή γκολ παράτασης Σε-εξέλιξη

Ισχύουν οι κανονικοί κανόνες για τη γραμμή τερμάτων εντός παιχνιδιού, αλλά μόνο τα γκολ στην παράταση μετράνε. Το σκορ κατά την έναρξη της παράτασης θεωρείται ότι είναι 0-0.

 

Γεγονότα δέκα λεπτών Σε-εξέλιξη

Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση τον αριθμό των γεγονότων που συμβαίνουν στην καθορισμένη δεκάλεπτη χρονική περίοδο. Οι χρονικές περίοδοι 41-50 και 81-90 περιλαμβάνουν τυχόν πρόσθετο χρόνο. Τα γεγονότα μετράνε μόνο εντός της περιόδου που λαμβάνονται - δεν απονέμονται. Σε περίπτωση εγκατάλειψης, όλα τα στοιχήματα σε μη ολοκληρωμένες χρονικές περιόδους θα καθίστανται άκυρα, εκτός εάν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί. Σημειώστε ότι για την αγορά των φάουλ δεκαλέπτου

 ένα πέναλτι δεν μετράει ως φάουλ. Τα κόρνερ, τα πλάγια, τα φάουλ και τα ελεύθερα λακτίσματα που πρέπει να επαναληφθούν μετράνε μόνο ως ένα. Οι εκτελέσεις φάουλ δεν μετράνε.

 

Γκολ Μονά/Ζυγά

Οποιοσδήποτε αγώνας καταλήγει σε 0-0 θα διακανονίζεται με ζυγό αριθμό τερμάτων. Για τις αγορές ομάδων Μονά/Ζυγά, εάν η καθορισμένη ομάδα δεν σκοράρει, τότε θα διακανονίσουμε με ζυγό αριθμό τερμάτων. Σε περίπτωση διακοπής αγώνα, τα στοιχήματα για τον εν λόγω αγώνα θα είναι άκυρα.

 

Και οι δύο ομάδες να σκοράρουν

Σε περίπτωση διακοπής ενός αγώνα αφού και οι δύο ομάδες έχουν σκοράρει, τότε τα στοιχήματα "Ναι" θα διευθετούνται ως νικητές και τα στοιχήματα "Όχι" ως χαμένοι. Διαφορετικά, εάν ο αγώνας αναβληθεί ή διακοπεί χωρίς να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 

Και οι δύο ομάδες να σκοράρουν στο πρώτο ή/και στο δεύτερο ημίχρονο

Προβλέψτε αν και οι δύο ομάδες θα σκοράρουν στο πρώτο ημίχρονο και αν και οι δύο ομάδες θα σκοράρουν στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα. Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εάν ο αγώνας διακοπεί, εκτός εάν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

 

Η γηπεδούχος/φιλοξενούμενη ομάδα να σκοράρει στο πρώτο/δεύτερο ημίχρονο

Προβλέψτε αν μια ομάδα θα σκοράρει στο πρώτο ή στο δεύτερο ημίχρονο ενός αγώνα. Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εάν ο αγώνας διακοπεί, εκτός εάν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί. Εάν ένας αγώνας διεξάγεται σε ουδέτερη έδρα, η ομάδα που αναφέρεται πρώτη θεωρείται γηπεδούχος για τους σκοπούς των στοιχημάτων.

 

Αποτέλεσμα ημιχρόνου/Και οι δύο ομάδες να σκοράρουν

Προβλέψτε το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα και αν και οι δύο ομάδες θα σκοράρουν στο πρώτο ημίχρονο. Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εάν ο αγώνας διακοπεί, εκτός εάν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

 

Αποτέλεσμα ημιχρόνου/συνολικά γκολ

Προβλέψτε το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα και τον αριθμό των τερμάτων του πρώτου ημιχρόνου. Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εάν ο αγώνας διακοπεί, εκτός εάν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

 

Γκολ Over/Under

Προβλέψτε αν θα υπάρξει under ή over 2.5 γκολ σε έναν αγώνα. Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί πριν από τη συμπλήρωση 90 λεπτών, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν έχει ήδη καθοριστεί η διευθέτηση των στοιχημάτων.

 

Συνολικά λεπτά γκολ

Προβλέψτε τον συνολικό χρόνο όλων των τερμάτων που σημειώθηκαν στον αγώνα, π.χ. τα γκολ στο 24ο, 51ο και 59ο λεπτό ανέρχονται σε 134 λεπτά. Όλα τα γκολ που σημειώθηκαν στον πρόσθετο χρόνο του πρώτου ημιχρόνου μετράνε ως 45. Τα γκολ που σημειώθηκαν στον πρόσθετο χρόνο του δεύτερου ημιχρόνου υπολογίζονται ως 90 λεπτά. Εάν προκύψει διαφωνία σχετικά με την ώρα οποιουδήποτε τέρματος, τότε η ώρα που παρέχεται από τον επίσημο πάροχο δεδομένων θα θεωρείται η ώρα για σκοπούς διευθέτησης.

 

Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί, τότε όλα τα στοιχήματα θα καθίστανται άκυρα, εκτός από εκείνα που έχουν ήδη συμπληρωθεί (π.χ. γκολ στα λεπτά 40, 45 και 60 και εγκατάλειψη στο 65ο λεπτό - τα στοιχήματα που προβλέπουν πάνω από 140 συνολικά λεπτά τερμάτων θα πληρώνονται ως νικητές, ενώ τα στοιχήματα under και bracket θα είναι χαμένα).

 

Αγορές κίτρινης κάρτας

Μόνο οι κίτρινες κάρτες μετράνε. Εάν ένας παίκτης λάβει κόκκινη κάρτα για 2 παραβάσεις με κίτρινη κάρτα, αυτό μετράει ως 1 κίτρινη και 1 κόκκινη κάρτα. Οι δεύτερες κίτρινες αγνοούνται για σκοπούς διευθέτησης.

 

Η διευθέτηση θα γίνει με βάση όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τις κάρτες που έχουν εμφανιστεί κατά τη διάρκεια των 90 λεπτών του παιχνιδιού. Οποιαδήποτε κάρτα επιδεικνύεται μετά το σφύριγμα της λήξης του αγώνα δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

 

Οι κάρτες που επιδεικνύονται σε μη παίκτες (π.χ. προπονητές, αναπληρωματικούς ή αντικαταστάτες που δεν παίζουν στη συνέχεια του παιχνιδιού) δεν υπολογίζονται στο σύνολο.

 

Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί πριν από τη συμπλήρωση 90 λεπτών, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

 

Αριθμός καρτών στον αγώνα

Η κίτρινη κάρτα μετράει ως 1, η κόκκινη κάρτα μετράει ως 2. Οι δεύτερες κίτρινες αγνοούνται για σκοπούς διευθέτησης (π.χ. ο μέγιστος αριθμός καρτών ανά παίκτη είναι 3).

 

Η διευθέτηση θα γίνει με βάση όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τις κάρτες που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια των 90 λεπτών παιχνιδιού. Οποιαδήποτε κάρτα επιδεικνύεται μετά το σφύριγμα της λήξης του αγώνα δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

 

Οι κάρτες που επιδεικνύονται σε μη παίκτες (π.χ. προπονητές, αναπληρωματικούς ή αντικαταστάτες που δεν παίζουν στη συνέχεια του παιχνιδιού) δεν υπολογίζονται στο σύνολο.

 

Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί πριν από τη συμπλήρωση 90 λεπτών, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

 

Πρώτος παίκτης με κάρτα/επόμενος παίκτης με κάρτα (αγορά παίκτη)

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι παίκτες λάβουν κάρτα για το ίδιο περιστατικό, τότε ο παίκτης που θα δει πρώτος κάρτα από τον διαιτητή θα θεωρείται νικητής για σκοπούς διευθέτησης. Τόσο οι κίτρινες όσο και οι κόκκινες κάρτες μετράνε για αυτές τις αγορές.

 

Εάν η τηλεοπτική κάλυψη ή οι πληροφορίες για τον αγώνα δεν είναι σαφείς σχετικά με το ποιος έλαβε την πρώτη κάρτα, θα ισχύουν οι κανόνες dead heat.

 

Χρόνος έκδοσης της πρώτης κάρτας

Τόσο οι κίτρινες όσο και οι κόκκινες κάρτες μετράνε σε αυτή την αγορά.

 

Στοιχήματα για την πρώτη κάρτα ομάδας/επόμενη κάρτα (αγορές ομάδων)

Μόνο οι παίκτες που βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο μετράνε.

 

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι παίκτες χρεωθούν για το ίδιο περιστατικό, ο παίκτης που θα δει πρώτος κάρτα από τον διαιτητή θα θεωρείται νικητής για σκοπούς διευθέτησης.

 

Για σκοπούς στοιχηματισμού, μια κόκκινη κάρτα υπολογίζεται ως 2 κάρτες. Για παράδειγμα, μετά από 2 κίτρινες κάρτες και 1 κόκκινη κάρτα, η επόμενη κάρτα θεωρείται η 5η κάρτα.

 

Εάν η τηλεοπτική κάλυψη ή οι πληροφορίες για τον αγώνα δεν είναι ξεκάθαρες σχετικά με το ποιος θα λάβει την πρώτη κάρτα, τα στοιχήματα θα ακυρώνονται/επιστρέφονται.

 

Στατιστικά στοιχεία σουτ εντός/εκτός στόχου

Μόνο τα σουτ που καταγράφονται από την επιτιθέμενη ομάδα μετράνε (π.χ. ένα αυτογκόλ δεν θεωρείται σουτ στο στόχο).

 

Μέθοδος πρώτου/επόμενου γκολ

Φάουλ - Το γκολ πρέπει να επιτευχθεί απευθείας με εκτέλεση φάουλ. Τα σουτ που αποκρούονται μετράνε, υπό την προϋπόθεση ότι το γκολ κατακυρώνεται στον εκτελεστή του φάουλ. Περιλαμβάνει επίσης τα γκολ που σημειώνονται απευθείας από κόρνερ.

 

Πέναλτι - Το γκολ πρέπει να σημειωθεί απευθείας από το πέναλτι, με τον εκτελεστή του πέναλτι ως ονομαστικό σκόρερ.

 

Αυτογκόλ - Εάν ένα γκολ δηλωθεί ως αυτογκόλ.

 

Κεφαλιά - Το τελευταίο άγγιγμα του σκόρερ πρέπει να είναι με το κεφάλι.

 

Άλλη μέθοδος - Όλοι οι άλλοι τύποι τερμάτων που δεν περιλαμβάνονται παραπάνω, όπως τα σουτ από ανοικτό παιχνίδι.

 

Κανένα γκολ - Δεν σημειώνεται γκολ.

 

Υπεροχή

Όταν προσφέρεται μια αγορά υπεροχής τερμάτων σε μια ομάδα αγώνων (π.χ. μια αγορά τερμάτων εντός έδρας έναντι τερμάτων εκτός έδρας), εάν ένας ή περισσότεροι αγώνες εγκαταλειφθούν, τότε όλα τα στοιχήματα σε αυτή την αγορά θα είναι άκυρα.

 

Ομάδα που θα πετύχει το πρώτο/δεύτερο/επόμενο γκολ

Τα αυτογκόλ μετράνε για την πλευρά που πιστώνεται το γκολ.

 

Ομάδα που σκοράρει τελευταία

Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εάν ο αγώνας εγκαταλειφθεί.

 

Τελευταίο πέναλτι Εύστοχο/Χαμένο

Προβλέψτε αν το τελευταίο πέναλτι που θα δοθεί στα πέναλτι θα είναι εύστοχο ή θα χαθεί - αν ο αγώνας δεν πάει στα πέναλτι, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 

Επόμενο πέναλτι ομάδας

Προβλέψτε αν το επόμενο πέναλτι της ομάδας θα είναι εύστοχο ή θα χαθεί - αν ο αγώνας δεν οδηγηθεί σε πέναλτι ή αν η ομάδα δεν εκτελέσει το καθορισμένο πέναλτι, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 

Εύστοχο πέναλτι ομάδας

Προβλέψτε το συνολικό αριθμό των πέναλτι που θα πετύχει μια ομάδα σε πέναλτι - αν ο αγώνας δεν οδηγηθεί σε πέναλτι, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 

Ομάδα που θα εκτελέσει το τελευταίο πέναλτι

Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει το τελευταίο πέναλτι στη διαδικασία των πέναλτι - αν ο αγώνας δεν οδηγηθεί στη διαδικασία των πέναλτι, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 

Η μπάλα να χτυπήσει το δοκάρι

Η μπάλα θα πρέπει να αναπηδήσει πίσω στο παιχνίδι για να προσμετρηθεί στον θετικό υπολογισμό/διευθέτηση αυτής της αγοράς.

Οποιαδήποτε απόκρουση εκτός παιχνιδιού δεν μετράει για χτύπημα στο δοκάρι.

 

Αγορές αλλαγής

Ποια ομάδα θα κάνει την πρώτη αλλαγή; - Αν δεν γίνουν αλλαγές, το "δεν θα γίνει καμία" θα κερδίσει αν προσφερθεί ή όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα/επιστρέφονται. Εάν και οι δύο ομάδες κάνουν την πρώτη αλλαγή την ίδια στιγμή ή κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, θα κερδίσει το "Και οι δύο ομάδες την ίδια στιγμή".

 

Οι αντικαταστάσεις που πραγματοποιούνται στην ίδια διακοπή του παιχνιδιού, ανεξάρτητα από τη σειρά εισόδου στον αγωνιστικό χώρο, θεωρούνται ότι γίνονται την ίδια στιγμή.

 

Ειδικά μεταγραφών και προπονητή

 

Ειδικά μεταγραφών

Τα δάνεια υπολογίζονται εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

 

Εάν αναφέρεται μια συγκεκριμένη ημερομηνία για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, ο παίκτης πρέπει να εγγραφεί στον εν λόγω σύλλογο πριν από τη λήξη του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου.

 

Εάν ένας παίκτης μετακινηθεί σε έναν σύλλογο και στη συνέχεια παραχωρηθεί αμέσως δανεικός, θα διακανονίσουμε/υπολογίσουμε τον σύλλογο που θα υπογράψει τον παίκτη με μόνιμη συμφωνία- όχι τον σύλλογο στον οποίο παραχωρήθηκε ο παίκτης.

 

Επόμενος προπονητής

Εάν δεν αναφερθεί ένας προπονητής, όλα τα στοιχήματα ισχύουν. Άλλοι προπονητές μπορούν να αναφερθούν κατόπιν αιτήματος.

 

Ένας υπηρεσιακός ή προσωρινός προπονητής δεν θα υπολογίζεται, εκτός εάν συμπληρώσει τουλάχιστον 10 διαδοχικά αγωνιστικά παιχνίδια και τότε θα θεωρείται μόνιμος προπονητής για σκοπούς διευθέτησης/υπολογισμού.

 

Ο διευθυντής ποδοσφαίρου δεν μετράει και αν η δομή της ομάδας διαχείρισης αλλάξει και δεν υπάρχει διευθυντής, ο υπεύθυνος για την επιλογή της πρώτης ομάδας (από λογικές πηγές και με λογική διακριτική ευχέρεια) θα θεωρείται νικητής.

Futsal

 

Όλες οι αγορές αγώνων θα διευθετούνται σε κανονική ώρα (ανάλογα με το φορέα διοργάνωσης), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, συμπεριλαμβανομένου του αγώνα μονό/ζυγός, ο οποίος σε περίπτωση μη επίτευξης σκορ θα διακανονίζεται ως ζυγός. Ο κανονικός χρόνος πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός εάν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα της αγοράς έχει ήδη καθοριστεί.

 

Οι ακόλουθες αγορές εντός παιχνιδιού θα διευθετούνται στο τέλος της παράτασης/των πέναλτι:

 

Να προκριθεί/να σηκώσει το τρόπαιο/να κερδίσειςτα πέναλτι

Οι αγορές ημιχρόνων θα διευθετούνται στο τέλος του συγκεκριμένου ημιχρόνου (εξαιρουμένων τυχόν παρατάσεων). Σε περίπτωση που ένα συγκεκριμένο ημίχρονο δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί.

 

 

Ιρλανδικά Αθλήματα /GAA (Γαελικό Ποδόσφαιρο/ Χέρλινγκ)

 

Στοίχημα τελικού νικητή

Όλα τα στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα από τη διάρκεια της σεζόν, την επαρχιακή ή την προκριματική μορφή.

 

Στοίχημα αγώνων

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα στοιχήματα Γαελικών Αθλημάτων διευθετούνται μόνο για την κανονική διάρκεια (80 λεπτά) (συμπεριλαμβανομένων των καθυστερήσεων). Η παράταση δεν μετράει εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Όταν μια αγορά περιλαμβάνει ειδικά παράτασης και το παιχνίδι τελειώνει ισόπαλο μετά την παράταση, τότε τα στοιχήματα είναι άκυρα.

 

Τα στοιχήματα θα διευθετούνται μόνο με βάση τα επίσημα αποτελέσματα της GAA (Gaelic Athletics Association).

 

Εάν κάποια από τις δύο ομάδες δεν αγωνιστεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 

Εάν αλλάξει ο τόπος διεξαγωγής ενός αγώνα, τα στοιχήματα που έχουν ήδη τοποθετηθεί θα ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι η γηπεδούχος ομάδα εξακολουθεί να ορίζεται ως τέτοια. Εάν η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα για έναν αναφερόμενο αγώνα αντιστραφούν, τότε τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί με βάση την αρχική καταχώριση θα είναι άκυρα.

 

Τα στοιχήματα σε αναβληθείσες αναμετρήσεις είναι άκυρα, εκτός εάν οι αναμετρήσεις επαναπροσδιοριστούν και διεξαχθούν την ίδια "Γαελική Εβδομάδα" (Δευτέρα - Κυριακή συμπεριλαμβανομένης της ώρας του Ηνωμένου Βασιλείου).

 

Τα στοιχήματα σε ματαιωμένους αγώνες είναι άκυρα, εκτός από τις αγορές όπου το αποτέλεσμα είναι ήδη καθορισμένο.

 

Διπλό αποτέλεσμα

Προβλέψτε το αποτέλεσμα (εντός/εκτός έδρας/ισοπαλία/εκτός έδρας) τόσο στο ημίχρονο όσο και στο τέλος της κανονικής διάρκειας.

 

Το συνολικό σκορ του παιχνιδιού χρησιμοποιείται για την διευθέτηση των στοιχημάτων (γκολ = 3, πόντος = 1).

 

Επεξήγηση σκοραρίσματος: ένα γκολ (κάτω από το δοκάρι) μετράει ως 3 πόντοι. Ένας απλός πόντος (πάνω από το δοκάρι) μετράει ως 1 πόντος/Το αποτέλεσμα του αγώνα και οι αγορές με βάση το συνολικό σκορ/πόντους διευθετούνται με βάση το σύνολο των συνδυασμένων τερμάτων από όλα τα γκολ και τους απλούς πόντους

 

Στοιχήματα Ημιχρόνου

Αγορές ημιχρόνου, το σχετικό ημίχρονο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ώστε τα στοιχήματα να έχουν δράση/να έχουν υπολογιστεί, εκτός εάν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα της αγοράς έχει ήδη καθοριστεί.

 

Ομάδα που θα πετύχει το πρώτο/τελευταίο γκολ

Τα αυτογκόλ μετράνε.

 

 

Γκολφ

Νικητής Διοργάνωσης/Κορυφαία Εθνικότητα κλπ.

Mη-συμμέχοντας, κανένα στοίχημα. Οι αγορές τελικού νικητή μπορεί να υπόκεινται σε κανόνα 4 (Παρακράτηση).

 

Όλα τα στοιχήματα τελικού νικητή διευθετούνται στον παίκτη που κερδίζει το τρόπαιο. Λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα των πλέι-οφ. Οι κανόνες dead heat θα ισχύουν για το μέρος οποιουδήποτε στοιχήματος each-way, όπου απαιτείται.

 

Τα επίσημα αποτελέσματα της ιστοσελίδας του τουρ κατά τη στιγμή της απονομής του τροπαίου χρησιμοποιούνται για σκοπούς διευθέτησης (οι μεταγενέστεροι αποκλεισμοί μετά από αυτό το χρονικό σημείο δεν υπολογίζονται).

 

Ορισμένα τουρ ή διοργανώσεις ενδέχεται να μην ανακηρύσσουν νικητή μέσω play-off εάν η χαμηλότερη βαθμολογία είναι ισόπαλη. Οι κανόνες dead heat θα ισχύουν εάν δεν ανακηρυχθεί μοναδικός νικητής.

 

Σε περίπτωση που οι τρύπες του τουρνουά μειώνονται από τις προγραμματισμένες για οποιοδήποτε λόγο

 (π.χ. δυσμενείς καιρικές συνθήκες), τα στοιχήματα τελικού νικητή που έχουν τοποθετηθεί πριν από τον τελευταίο ολοκληρωμένο γύρο θα διευθετούνται στον παίκτη στον οποίο απονέμεται το τρόπαιο εάν έχουν ολοκληρωθεί 36 τρύπες του τουρνουά.

 

Εάν έχουν ολοκληρωθεί λιγότερες από 36 τρύπες ή εάν τα στοιχήματα τελικού νικητή έχουν τοποθετηθεί μετά τον τελευταίο ολοκληρωμένο γύρο, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 

Αποχωρήσεις ή αμφίβολη συμμετοχή

Εάν ο επιλεγμένος παίκτης σας δεν λάβει μέρος στο τουρνουά, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Εάν έχει ξεκινήσει, τα στοιχήματα θα ισχύουν και θεωρείται ότι έχει παίξει. Σε περίπτωση που ένας παίκτης αποχωρίσει αφού έχει ξεκινήσει, τότε τα στοιχήματα θα χαθούν σε στοιχήματα τελικού, ομαδικά, αγώνα, ή 18 τρυπών, κ.λπ.

 

Στοίχημα χωρίς υποψήφιο παίκτη

Οι κανόνες Dead Heat ισχύουν για τα στοιχήματα νίκης, εκτός εάν ο παίκτης ή οι παίκτες που αποκλείονται δεν κερδίσουν το τουρνουά. Οι κανόνες dead heat ισχύουν επίσης για το μέρος των στοιχημάτων each-way.

 

Ομαδικά στοιχήματα

Ο νικητής θα είναι ο παίκτης που θα επιτύχει την υψηλότερη θέση στο τέλος του τουρνουά. Οποιοσδήποτε παίκτης χάσει το cut θα θεωρείται ηττημένος. Εάν όλοι οι παίκτες χάσουν το cut, τότε η χαμηλότερη βαθμολογία μετά το cut θα καθορίσει τη διευθέτηση. Θα ισχύουν οι αφαιρέσεις χωρίς ποντάρισμα για μη συμμετέχοντες σύμφωνα με τον κανόνα 4 (Παρακράτηση). Ισχύουν οι κανόνες του dead heat, εκτός από την περίπτωση που ο νικητής καθορίζεται από play-off.

 

Εάν ένα τουρνουά επηρεαστεί από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει νικητής του τουρνουά και ότι θα έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον 36 τρύπες. Ο νικητής θα είναι ο παίκτης που προηγείται στο τέλος του τελευταίου γύρου που ολοκληρώθηκε.

 

Τερματισμός Τουρνουά στους κορυφαίους 4/ κορυφαίους 5/ κορυφαίους 6/ κορυφαίους 10/ κορυφαίους 20

Ισχύουν οι κανόνες του dead heat.

 

Θέση τερματισμού ενός κατονομαζόμενου παίκτη

Σε περίπτωση ισοβαθμίας για μια θέση τερματισμού θα μετρήσει η ισοβαθμία. Για παράδειγμα, μια ισοπαλία με πέντε άλλους παίκτες για την 8η θέση θα μετρήσει ως 8η θέση τερματισμού.

 

Στοίχημα αγώνων (3 way) - (54, 72 ή 90 τρύπες, κ.λπ.)

Εάν ένα τουρνουά επηρεαστεί από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, τότε τα στοιχήματα θα διευθετούνται με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει νικητής του τουρνουά και ότι θα έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον 36 τρύπες. Ο νικητής θα είναι ο παίκτης που προηγείται στο τέλος του τελευταίου γύρου που ολοκληρώθηκε.

 

Τα επίσημα αποτελέσματα της ιστοσελίδας του τουρ κατά τη στιγμή της απονομής του τροπαίου χρησιμοποιούνται για σκοπούς διευθέτησης (ο μετέπειτα αποκλεισμός μετά από αυτό το χρονικό σημείο δεν μετράει).

 

Εάν ένας παίκτης χάσει το cut, τότε ο άλλος παίκτης θεωρείται νικητής. Εάν και οι δύο παίκτες χάσουν το cut, τότε το χαμηλότερο σκορ μετά το cut θα καθορίσει τη διευθέτηση.

 

Εάν ένας παίκτης αποκλειστεί ή αποχωρίσει μετά την έναρξη, είτε πριν από την ολοκλήρωση δύο γύρων είτε αφού και οι δύο παίκτες έχουν κάνει το cut, τότε ο άλλος παίκτης θεωρείται νικητής.

 

Εάν ένας παίκτης αποκλειστεί κατά τη διάρκεια είτε του 3ου είτε του 4ου γύρου, όταν ο άλλος παίκτης στο στοίχημα αγώνα έχει ήδη χάσει το cut, τότε ο παίκτης που αποκλείστηκε θεωρείται νικητής.

 

Όταν προσφέρεται μια τιμή για την ισοπαλία και σε περίπτωση ισοπαλίας, τα στοιχήματα για τη νίκη οποιουδήποτε παίκτη θα χάνονται.

 

Τουρνουά Αναμέτρησης (2 way)

Όπως παραπάνω, αλλά τα στοιχήματα είναι άκυρα σε περίπτωση ισοπαλίας.

 

Στοίχημα 18 τρυπών

Νικητής θα είναι ο παίκτης με το χαμηλότερο σκορ σε 18 τρύπες. Οι παίκτες είναι σε ζευγάρια, μπορεί να παίζουν μαζί ή όχι.

 

18 τρύπες - Στοιχήματα σε 2 και 3 μπάλες

Τα στοιχήματα ισχύουν μόλις όλοι οι υποψήφιοι παίκτες παίξουν στην πρώτη τρύπα. Εάν ένας γύρος εγκαταλειφθεί, τότε τα στοιχήματα για τον εν λόγω γύρο είναι άκυρα.

 

Οι επίσημες βαθμολογίες που θα καταγραφούν την ημέρα της περιοδείας θα μετρήσουν για τον διευθέτηση (οι επόμενοι αποκλεισμοί μετά από αυτό το χρονικό διάστημα δεν θα μετρήσουν).

 

Τα στοιχήματα σε 2 ή 3 μπάλες θα ισχύουν ανεξάρτητα από το αν τα πραγματικά ζευγάρια/ομάδες μπορεί να διαφέρουν.

 

Για τα τουρνουά που χρησιμοποιούν το σύστημα βαθμολόγησης Stableford, νικητής θεωρείται ο παίκτης με τους περισσότερους πόντους κατά τη διάρκεια του γύρου.

 

Τα στοιχήματα σε 2 και 3 μπάλες είναι άκυρα.

 

Στα στοιχήματα σε 2 μπάλες όπου δεν προσφέρεται τιμή για την ισοπαλία, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα σε περίπτωση ισοπαλίας. Εάν προσφέρεται τιμή για ισοπαλία, αυτή θα διέπει τον διευθέτηση.

 

Στα στοιχήματα σε 3 μπάλες ισχύουν οι κανόνες του dead heat.

 

Για όλα τα άλλα στοιχήματα που περιλαμβάνουν ομάδες άνω των 3 παικτών μαζί σε 18 τρύπες (π.χ. 7-ball, 9-ball κ.λπ.) ισχύουν οι κανόνες dead heat. Δεν επιτρέπεται το ποντάρισμα σε Μη Συμμετέχοντες. Ισχύουν μειώσεις σύμφωνα με τον κανόνα 4 (Παρακράτηση).

 

4 μπάλες

Τα στοιχήματα ισχύουν όταν και τα δύο ζευγάρια έχουν ξεκινήσει από την πρώτη τρύπα. Για όλα τα άλλα στοιχήματα που περιλαμβάνουν ομάδες περισσότερων από τρεις παίκτες μαζί σε 18 τρύπες (π.χ. 4-ball, 5-ball κ.λπ.) ισχύουν οι κανόνες dead heat. Μη Συμμετέχοντες - κανένα στοίχημα. Ισχύουν μειώσεις σύμφωνα με τον κανόνα 4 (Παρακράτηση).

 

Στοίχημα χάντικαπ

Θα πρέπει να αφαιρέσετε το χάντικαπ από το τελικό σύνολο για να καθορίσετε τον νικητή. Το τουρνουά πρέπει να ολοκληρωθεί, διαφορετικά τα στοιχήματα είναι άκυρα. Όποιος παίκτης χάσει το cut θα θεωρείται χαμένος. Θα ισχύουν οι όροι του Κανόνα 4 (Παρακράτηση) και του SP Place για κάθε μη συμμετέχοντα. Ισχύουν οι κανόνες του dead heat.

 

Μυθικές Αναμετρήσεις

Νικητής θα είναι ο παίκτης με το χαμηλότερο σκορ σε 18 τρύπες. Εάν το σκορ είναι ίδιο μετά από 18 τρύπες, τότε τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

 

Αγορές Match Play

Εάν ένας αγώνας δεν ξεκινήσει (π.χ. παίκτης τραυματίζεται ή αποκλείεται πριν από την έναρξη του αγώνα), τότε όλα τα στοιχήματα για τον συγκεκριμένο αγώνα θα είναι άκυρα.

 

Τα στοιχήματα σε αγορές που μπορούν να διευθετηθούν με τη χρήση των επίσημων αποτελεσμάτων του τουρνουά και των αγώνων (συμπεριλαμβανομένου του σωστού αποτελέσματος του τελικού αγώνα και των στοιχημάτων για μεμονωμένους αγώνες), θα διευθετούνται με βάση αυτά τα αποτελέσματα. Αυτό περιλαμβάνει τις περιπτώσεις όπου ένας αγώνας τελειώνει πρόωρα είτε με συμφωνία των παικτών είτε λόγω τραυματισμού.

 

Ο νικητής του αγώνα (2-Way) καθορίζεται από τον νικητή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιπλέον τρυπών που έχουν παιχτεί. Σε περίπτωση ισοπαλίας, τα στοιχήματα στο Αποτέλεσμα Αγώνα (2-Way) είναι άκυρα.

 

Τα αποτελέσματα αγώνων (3-Way) και το περιθώριο νίκης δεν περιλαμβάνουν τις επιπλέον τρύπες, εάν έχουν παιχτεί.

 

Συγκεκριμένα, για τις αγορές Διαφορά Νίκης και τις αγορές Τελευταία Τρύπα Που Παίχτηκε, εάν ένας αγώνας τελειώσει πριν από την ολοκλήρωση του δηλωμένου αριθμού τρυπών, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το επίσημο αποτέλεσμα. Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εάν ένας παίκτης αποσυρθεί σε σημείο του αγώνα όπου το αποτέλεσμα δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Για παράδειγμα, ο αριθμός των οπών που απομένουν είναι μεγαλύτερος ή ίσος με το σκορ κατά τη στιγμή της απόσυρσης.

 

Για την αγορά Τελευταία Τρύπα Που Παίχτηκε, εάν ένας παίκτης αποσυρθεί μετά την 16η τρύπα όταν ο αγώνας είναι ισόπαλος ή μετά την 17η τρύπα όταν ένας παίκτης προηγείται με ένα πόντο, τότε η Τελευταία Τρύπα Που Παίχτηκε ορίζεται ως η τρύπα 18, καθώς οποιαδήποτε φυσική ολοκλήρωση του αγώνα θα απαιτούσε να παιχτεί η 18η τρύπα.

 

Τα μη ολοκληρωμένα στοιχήματα μίας τρύπας θα είναι άκυρα.

 

Στοίχημα για αγώνα με 36 τρύπες

Η διευθέτηση θα γίνει με τον παίκτη που θα πετύχει την υψηλότερη θέση στο τέλος των 36 τρυπών. Εάν ο αριθμός των γύρων που παίχτηκαν μειωθεί, π.χ. λόγω κακών καιρικών συνθηκών, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με την προϋπόθεση ότι ένας παίκτης έχει κερδίσει το τρόπαιο (τα στοιχήματα θα ισχύουν εφόσον υπάρχει νικητής και έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον 18 τρύπες).

 

Εάν ένας παίκτης αποκλειστεί ή αποχωρίσει μετά την έναρξη πριν από την ολοκλήρωση δύο γύρων, τότε ο άλλος παίκτης θεωρείται νικητής.

 

Θα προσφέρεται μια τιμή για την ισοπαλία και σε περίπτωση ισοπαλίας τα στοιχήματα που έχουν ποντάρει σε έναν από τους δύο παίκτες για νίκη θα χάνονται.

 

Ryder/Solheim/Walker/Warburg/Presidents Cup και οποιοιδήποτε άλλοι διεθνείς αγώνες

 

Όλες οι αγορές, συμπεριλαμβανομένων των Τελικός νικητής, Στοίχημα Χωρίς Ισοπαλία, Χάντικαπ, Σκόρερ κορυφαίων πόντων και Σωστό Σκορ, Μορφοποίηση Σωστό Σκορ, Αγορά Συνολικών Πόντων, θα διευθετούνται με βάση το επίσημο αποτέλεσμα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Στο Presidents Cup, To Lift Trophy (χωρίς την επιλογή της ισοπαλίας), θα ισχύουν οι κανόνες του dead heat.

 

Αγώνες μονών

Εάν μια μεμονωμένη αναμέτρηση λήξει ισόπαλη, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 

Ειδικά γκολφ

 

Σκορ νίκης

Η διευθέτηση θα γίνει μετά την ολοκλήρωση 72 τρυπών (ή 90 για τουρνουά όπου ισχύει), διαφορετικά τα στοιχήματα είναι άκυρα.

 

Περιθώριο νίκης

Με βάση τον αριθμό των χτυπημάτων μεταξύ του νικητή παίκτη και του ατόμου/των ατόμων που τερματίζει/ουν δεύτερος/οι (περιλαμβάνει μια τιμή για το τουρνουά που θα πάει σε πλέι-οφ). Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών που επηρεάζουν το τουρνουά, η διευθέτηση θα ισχύει εφόσον παιχτούν τουλάχιστον 36 τρύπες του τουρνουά.

 

Hole in One

Σχετίζεται με την καταγραφή ενός hole in one στους καθορισμένους γύρους ενός συγκεκριμένου τουρνουά. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών που επηρεάζουν το τουρνουά, τα στοιχήματα θα ισχύουν εφόσον παιχτούν τουλάχιστον 36 τρύπες ενός τουρνουά. Σε περίπτωση που καταγραφεί ένα hole in one, αλλά δεν παιχτούν 36 τρύπες, τότε η επιλογή Ναι - Να γίνει ένα hole in one - θα θεωρείται νικητής.

 

Να κάνουν /χάσουν το Cut

Για να ισχύουν τα στοιχήματα πρέπει να εφαρμοστεί ένα cut του τουρνουά. Στην περίπτωση ενός τουρνουά όπου εφαρμόζεται σύστημα πολλαπλών cut, η διευθέτηση θα καθορίζεται από έναν παίκτη που παίζει ή δεν παίζει στον επόμενο γύρο μετά το πρώτο επίσημο cut.

 

Να κερδίσει/να μην κερδίσει ένα Major

Τα τέσσερα μεγάλα πρωταθλήματα είναι το US Open, το US Masters, το USPGA και το Open Championship.

 

Ενισχυμένη νίκη

Αναφέρεται σε στοιχήματα τουρνουά outright.

 

 

Κυνοδρομίες κυνηγόσκυλων

 

Όλοι οι γενικοί μας κανόνες ισχύουν τόσο για τις ιπποδρομίες όσο και για τις κυνοδρομίες, με εξαιρέσεις όταν αντικαθίστανται από τους παρακάτω κανόνες, οι οποίοι ισχύουν ειδικά για τις κυνοδρομίες.

 

Τα στοιχήματα σε κυνηγόσκυλα που δεν τρέχουν θα είναι άκυρα. Εάν επιλεγεί μόνο ο αριθμός παγίδας, τότε το αποθεματικό θα αντικατασταθεί.

 

Τα στοιχήματα γίνονται δεκτά για νίκη ή για κάθε διαδρομή στην τιμή εκκίνησης, στην τιμή επίδειξης ή στην πρόωρη τιμή, όπου είναι διαθέσιμη.

 

Τα στοιχήματα μόνο για την θέση δεν γίνονται δεκτά και αν ληφθούν κατά λάθος θα είναι άκυρα.

 

Εάν ένα κυνηγόσκυλο αποχωρίσει από μια κούρσα, τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί πριν από την αποχώριση σε πρόωρες τιμές ή τιμές επίδειξης θα διευθετούνται στην Τιμή Εκκίνησης (SP).

 

Αναπληρωματικά κυνηγόσκυλα

Οι πελάτες έχουν δύο επιλογές όταν τοποθετούν στοιχήματα σε κυνοδρομίες. Μπορείτε να τοποθετήσετε το στοίχημα είτε με βάση τον αριθμό της παγίδας είτε με βάση το όνομα του σκύλου. Εάν τοποθετήσετε ένα στοίχημα με βάση τον αριθμό παγίδας, τότε το στοίχημά σας θα διακανονιστεί στην παγίδα, ανεξάρτητα από το αν τρέχει ή όχι ένα αποθεματικό. Εάν τοποθετήσετε ένα στοίχημα με βάση το όνομα του σκύλου και ο σκύλος δεν τρέχει, το στοίχημά σας θα είναι άκυρο.

 

Αποδοχή στοιχημάτων

Τα στοιχήματα που τοποθετούνται μετά την επίσημη ώρα "off" θα ακυρώνονται ανεξάρτητα από το αν το στοίχημα κερδίζει ή χάνει.

 

Στοιχήματα Tote

Δεν δεχόμαστε στοιχήματα tote σε κυνοδρομίες. Τυχόν τέτοια στοιχήματα που γίνονται δεκτά κατά λάθος θα διευθετούνται στην ισοδύναμη τιμή εκκίνησης.

 

Όροι θέσης

Στις κούρσες των 5-7 δρομέων πληρώνουμε 1/4 απόδοση για την πρώτη και τη δεύτερη θέση.

Στις κούρσες των 8 δρομέων, πληρώνουμε 1/5 αποδόσεις πρώτης, δεύτερης και τρίτης θέσης.

Όταν οι αγώνες έχουν 4 ή λιγότερους δρομείς, τα στοιχήματα each way  πηγαίνουν όλα στη νίκη.

 

Επαναπρογραμματισμένες κούρχες κυνηγόσκυλων

Τα στοιχήματα που τοποθετούνται σε ακυρωμένη κούρσα, η οποία επαναπρογραμματίζεται για να διεξαχθεί αργότερα την ίδια ημέρα, θα διευθετούνται ως εξής:

Μονά στοιχήματα (συμπεριλαμβανομένων των Μονών προβλέψεων και Tricasts): Όλα τα στοιχήματα ισχύουν, εκτός εάν ζητηθεί επιστροφή χρημάτων πριν από την έναρξη της επαναληπτικής κούρσας.

Τιμές προβολής και πρώιμες τιμές; Τα στοιχήματα που έχουν ληφθεί σε τιμές σε άκυρη κούρσα θα επανέλθουν σε S.P. για την επαναπρογραμματισμένη κούρσα.

Πολλαπλά στοιχήματα: Όλες οι επιλογές σε άκυρες κούρσες στο πλαίσιο πολλαπλών στοιχημάτων θα ισχύουν για την επαναληπτική κούρσα. Σε περίπτωση που η ιπποδρομία δεν επαναπρογραμματιστεί, όλες οι επιλογές στην εν λόγω ιπποδρομία θα αντιμετωπίζονται ως μη συμμετέχοντες σε πολλαπλά στοιχήματα.

 

Ειδικά Κυνοδρομίες

Σε περίπτωση μη συμμετοχής, τα στοιχήματα αγώνων και τα ειδικά στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 

φαβορί

Τα στοιχήματα θα γίνονται δεκτά μόνο σε τιμή εκκίνησης για το φαβορί. Το μέρος του στοιχήματος θέσης οποιουδήποτε στοιχήματος που γίνεται κατά λάθος αποδεκτό για μη κατονομαζόμενα φαβορί θα διακανονίζεται ως ποντάρισμα νίκης.

 

Σε περίπτωση που δύο επιλογές ξεκινούν από κοινού ως φαβορί, τότε τα στοιχήματα μοιράζονται εξίσου. Σε περίπτωση που τρεις ή περισσότερες επιλογές ξεκινούν ως συν-φαβορί, τα στοιχήματα θα μοιράζονται αναλογικά.

 

Ωστόσο, εάν αυτά τα κοινά φαβορί ή συν-φαβορί επιστρέφονται σε τιμή με την οποία, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, ο υποστηρικτής του φαβορί δεν θα μπορούσε να αποκομίσει κέρδος, το μη κατονομαζόμενο φαβορί θα αντιμετωπίζεται ως μη συμμετέχων, τόσο σε Μονά όσο και σε στοιχήματα παρολί.

 

Dead Heat

Εάν δύο ή περισσότερες επιλογές ισοβαθμούν, τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν κανόνες dead heat για να διευθετηθούν τα στοιχήματα.

 

Υπολογίζεται διαιρώντας το συνολικό ποντάρισμα με τον αριθμό των επιλογών στο dead heat και στη συνέχεια πολλαπλασιάζοντας με την απόδοση στην οποία τοποθετήθηκε/υπολογίστηκε η καλύτερη. Στην πραγματικότητα, όταν έχετε ένα dead heat, ένα μέρος του στοιχήματός σας αντιμετωπίζεται ως νικητής και ένα μέρος ως ηττημένος.

 

Για παράδειγμα, ένα ποντάρισμα €10 σε 5/1 σε ένα 2-way dead heat γίνεται €10 / 2 = 5 * 5/1 δίνοντας απόδοση €30.

 

Ειδικά Κυνοδρομίες ή παράγωγες/πρόσθετες αγορές κούρσας

Σε περίπτωση μη συμμετοχής οποιουδήποτε δρομέα στην κούρσα, τότε τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί πριν από τον μη συμμετέχοντα σε αυτές τις αγορές είναι άκυρα/επιστρέφονται: Στοίχημα κάλυψης, Νικητής χωρίς φαβορί, Τερματισμός πρώτος/δεύτερος, Φαβορί εναντίον αουτσάιντερ, Μέσα εναντίον έξω και Μονών εναντίον Ζυγών.

 

Νικητής χωρίς φαβορί

Πρόκειται για ένα στοίχημα χωρίς ένα συγκεκριμένο κυνηγόσκυλο, το οποίο δεν είναι απαραίτητα το φαβορί κατά τη στιγμή της τοποθέτησης του στοιχήματος ή το επίσημα επιστρεφόμενο φαβορί κατά την εκκίνηση. Η θέση τερματισμού αυτού του κυνηγόσκυλου αγνοείται για σκοπούς διευθέτησης/υπολογισμού.

 

Στοίχημα κάλυψης

Είναι ένα στοίχημα όπου αν η επιλογή σας κερδίσει, πληρώνεστε στην προσφερόμενη τιμή του στοιχήματος κάλυψης, αν η επιλογή σας τερματίσει σε θέση, συνήθως δύο θέσεις ή αλλιώς καθορίζεται στην οθόνη.

 

Φαβορί εναντίον αουτσάιντερ

Προσφέρεται μια τιμή για έναν αριθμό συγκεκριμένων σκύλων που ομαδοποιούνται ως φαβορί έναντι των υπόλοιπων σκύλων που ομαδοποιούνται ως αουτσάιντερ.

 

Εσωτερικά κατά Εξωτερικά

Είναι ένα στοίχημα στο ότι ο νικητής της κούρσας θα είναι από τις εσωτερικές αριθμημένες παγίδες (1,2,3) ή τις εξωτερικές αριθμημένες παγίδες (4,5,6).

 

Στοίχημα αγώνα

Τα στοιχήματα αγώνα θα ισχύουν για όσο διάστημα τρέχουν και οι δύο ονομαστικές επιλογές. Εάν μία από τις δύο επιλογές δεν τρέξει, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα/επιστρέφονται. Ισχύουν οι κανόνες του dead heat.

 

Μονά - Ζυγά

Είναι ένα στοίχημα στο ότι ο νικητής της κούρσας θα προέρχεται από τις παγίδες με ζυγό αριθμό (2,4,6) ή τις παγίδες με μονό αριθμό (1,3,5).

 

 

Χάντμπολ

 

Στοίχημα Τελικού Νικητή

Το Στοίχημα Τελικού Νικητή είναι all-in με ανταγωνισμό ή χωρίς.

 

 

Στοίχημα αγώνα

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το σκορ στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα και εξαιρουμένης της παράτασης, αν αυτή έχει παιχτεί. Όλες οι αγορές στοιχημάτων αγώνα βασίζονται στο αποτέλεσμα στο τέλος ενός προγραμματισμένου παιχνιδιού διάρκειας 60 λεπτών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Εάν δεν παιχτούν τα προγραμματισμένα 60 λεπτά, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, με εξαίρεση τα παιχνίδια prop όπου το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

 

Οι ακόλουθες αγορές περιλαμβάνουν παράταση/πέναλτι για σκοπούς διευθέτησης:

 

Να προκριθείς, να σηκώσεις το τρόπαιο

Τυχόν παράταση δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τις αγορές που αφορούν το δεύτερο ημίχρονο.

 

Συγκεκριμένα, για κάθε διοργάνωση που χρησιμοποιεί Κανόνα Mercy, σε περίπτωση που ένας τέτοιος Κανόνας ζητηθεί σε έναν αγώνα, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν για το σκορ εκείνη τη στιγμή.

 

Εάν αλλάξει ο τόπος διεξαγωγής ενός αγώνα, τότε τα στοιχήματα που έχουν ήδη τοποθετηθεί θα ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι η γηπεδούχος ομάδα εξακολουθεί να ορίζεται ως τέτοια. Εάν η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα για έναν αναφερόμενο αγώνα παίξουν τον αγώνα στην έδρα της φιλοξενούμενης ομάδας, τότε τα στοιχήματα θα ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι η γηπεδούχος ομάδα εξακολουθεί να ορίζεται επίσημα ως τέτοια, διαφορετικά τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 

Αγώνες που αναβλήθηκαν ή ακυρώθηκαν

Οποιοσδήποτε αναβληθείς ή ακυρωθείς αγώνας θα αντιμετωπίζεται ως μη διεξαχθείς για σκοπούς διευθέτησης, εκτός εάν διεξαχθεί εντός 24 ωρών από την αρχική ώρα έναρξης.

 

Στοίχημα Ημιχρόνου

Το καθορισμένο ημίχρονο πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός εάν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί. Αυτό δεν ισχύει για την παράταση, εάν αυτή έχει παιχτεί.

 

Παιχνίδια Prop

Όλα τα παιχνίδια prop, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων αγορών, θα διευθετούνται μόνο για την κανονική διάρκεια και δεν θα περιλαμβάνουν την παράταση, εάν αυτή παιχτεί:

 

Στοίχημα Σε-Εξέλιξη

 

Ένα παιχνίδι πρέπει να ολοκληρωθεί πλήρως για να ισχύουν τα στοιχήματα (εκτός εάν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί). Όλες οι αγορές παιχνιδιών Σε-εξέλιξη αποκλείουν την παράταση, αν αυτή έχει παιχτεί, εκτός από τις ακόλουθες:

 

Να σηκώσει το τρόπαιο

Να Κερδίσει τον Αγώνα (Inc OT/SO) - εάν ο αγώνας κριθεί στην κανονική διάρκεια, αυτή η αγορά θα διακανονιστεί με βάση το αποτέλεσμα εκείνη τη στιγμή.

 

Για τα στοιχήματα ημιχρόνου εντός παιχνιδιού, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων αγορών, το καθορισμένο ημίχρονο πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα (εκτός εάν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί). Όλα τα στοιχήματα ημιχρόνου Σε-εξέλιξη αποκλείουν την παράταση, εάν αυτή έχει παιχτεί.

 

Χάντικαπ/Συνολικό γκολ/Αποτέλεσμα/Σύνολο ομάδας/ Σύνολο μονά-ζυγά/Περιθώριο νίκης/Πρώτο γκολ ημιχρόνου/Στοίχημα χωρίς ισοπαλία /Διπλή ευκαιρία/ Race to Markets

 

Για τα 10λεπτα στοιχήματα Σε-εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων αγορών, η καθορισμένη περίοδος των 10 λεπτών πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα (εκτός εάν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί):

 

Χάντικαπ/Συνολικό γκολ/Αποτέλεσμα/Σύνολο ομάδας/ Σύνολο μονά-ζυγά /Τελευταίο γκολ/περιθώριο νίκης/ Race to Markets.

 

 

Χόκεϊ (εκτός πάγου, συμπεριλαμβανομένου του χόκεϊ σε γήπεδο, Rink ή Inline).

 

Το Στοίχημα Τελικού Νικητή είναι all-in με ανταγωνισμό ή χωρίς. Κατά περίπτωση, η παρουσίαση στο βάθρο θα καθορίσει την διευθέτηση των στοιχημάτων. Μεταγενέστεροι αποκλεισμοί ή/και προσφυγές δεν επηρεάζουν τα στοιχήματα.

 

Εάν μια εκδήλωση διακοπή ή αναβληθεί, τα στοιχήματα παραμένουν έγκυρα υπό την προϋπόθεση ότι η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί στον ίδιο χώρο εντός 36 ωρών. Εάν η εκδήλωση διεξαχθεί σε διαφορετικό χώρο, τότε τα στοιχήματα καθίστανται άκυρα και τα ποσά επιστρέφονται.

 

Εάν αλλάξει ο τόπος διεξαγωγής ενός αγώνα, τα στοιχήματα που έχουν ήδη τοποθετηθεί θα ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι η γηπεδούχος ομάδα εξακολουθεί να ορίζεται ως τέτοια. Εάν η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα για έναν αναφερόμενο αγώνα αντιστραφούν, τότε τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί με βάση την αρχική καταχώριση θα είναι άκυρα.

 

Ένα παιχνίδι πρέπει να ολοκληρωθεί πλήρως για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός εάν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

 

Στις αγορές 2-Way, ισχύουν οι κανόνες Push, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά παρακάτω. Τα στοιχήματα σε μονά στοιχήματα επιστρέφονται, ενώ σε πολλαπλά στοιχήματα/παρολί, η επιλογή αντιμετωπίζεται ως μη συμμετέχων.

 

Στοιχήματα πριν το παιχνίδι

Όλα τα στοιχήματα πριν από το παιχνίδι δεν περιλαμβάνουν την παράταση, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

 

Στοιχήματα Σε-εξέλιξη

Εξαιρούνται οι παρατάσεις εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

 

Να κερδίσει τον αγώνα (2 Way)/Να προκριθεί/Να σηκώσει το τρόπαιο/Μέθοδος νίκης/Νικητής πέναλτι/Ομάδα που θα κερδίσει το επόμενο πέναλτι στα πέναλτι

Συμπεριλαμβάνουν παράταση/πέναλτι.

 

Να κερδίσει στην Παράταση

Περιλαμβάνει μόνο την παράταση και δεν περιλαμβάνει τα πέναλτι, εάν έχουν παιχτεί.

 

Στοιχήματα τετάρτου Σε-εξέλιξη χωρίς παράταση

Το καθορισμένο τέταρτο πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός εάν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

 

Στοιχήματα Σε-εξέλιξη Ημιχρόνου χωρίς παράταση

Το καθορισμένο ημίχρονο πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα ημιχρόνου, εκτός εάν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

 

Στοιχήματα 10 λεπτών Σε-εξέλιξη χωρίς παράταση

Η καθορισμένη 10λεπτη διάρκεια του αγώνα πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός εάν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα της αγοράς έχει ήδη καθοριστεί.

 

 

Χόκεϊ επί πάγου

 

Όλα τα παιχνίδια πρέπει να ξεκινήσουν την προγραμματισμένη ημερομηνία (τοπική ώρα γηπέδου) για να ισχύουν τα στοιχήματα. Εάν αλλάξει ο τόπος διεξαγωγής ενός αγώνα, τα στοιχήματα που έχουν ήδη τοποθετηθεί θα ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι η γηπεδούχος ομάδα εξακολουθεί να ορίζεται ως τέτοια.

 

Εάν η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα για έναν αναφερόμενο αγώνα παίξουν τον αγώνα στην έδρα της φιλοξενούμενης ομάδας, τότε τα στοιχήματα θα ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι η γηπεδούχος ομάδα εξακολουθεί να ορίζεται επίσημα ως τέτοια, διαφορετικά τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 

Όλες οι διοργανώσεις/αγώνες (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) - Όλες οι αγορές πριν από το παιχνίδι και Σε-εξέλιξη

Όλα τα στοιχήματα περιλαμβάνουν παράταση/πέναλτι εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

 

Σε περίπτωση που ένας αγώνας κριθεί στα πέναλτι, τότε ένα γκολ θα προστεθεί στο σκορ της νικήτριας ομάδας και στο σύνολο του αγώνα για σκοπούς διευθέτησης.

 

Αυτό δεν ισχύει για τις αγορές που αποκλείουν την παράταση/τα πέναλτι, εάν παίζονται.

 

Σε αγορές 2-Way ισχύουν οι κανόνες Push. Τα στοιχήματα σε μονά στοιχήματα επιστρέφονται, και σε πολλαπλά στοιχήματα/παρολί η επιλογή αντιμετωπίζεται ως μη συμμετέχων.

 

Οι αγορές 3-Way διευθετούνται με βάση το σκορ στο τέλος της κανονικής διάρκειας, με εξαίρεση το Πότε Θα Λήξει ο Αγώνας που είναι μια αγορά 3-Way που περιλαμβάνει παράταση/πέναλτι.

 

Συνολικά Ομάδας, Μονά ή Ζυγά

Εάν η ομάδα σας δεν σκοράρει, τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως ζυγά.

 

Θα υπάρξει παράταση στον αγώνα

Η παράταση (όπου ισχύει) πρέπει να ξεκινήσει για να ισχύουν τα στοιχήματα.

 

Οι ακόλουθες αγορές δεν περιλαμβάνουν παράταση/πέναλτι για σκοπούς διευθέτησης:

Ασιατικό χάντικαπ

Ασιατική γραμμή γκολ

Στοίχημα χωρίς Ισοπαλία

Γραμμή Puck (3-Way)

Σύνολο παιχνιδιού (3-Way)

Διπλή ευκαιρία (3-Way)

Money Line (3-Way)

Σύνολα ομάδων (3-Way)

Κούρσα προς τις αγορές

Σύνολο/Ομάδας Ακριβές Γκολ

Ομάδα που θα σκοράρει πρώτη/τελευταία

Για να σκοράρεις τελευταίος στον κανονισμό

Επόμενο γκολ

Ποιος θα κερδίσει τις περισσότερες περιόδους

Σύνολο/Συνολικά γκολ εντός και εκτός έδρας

Στοιχήματα περιόδου

Αγορές 10 λεπτών Σε-εξέλιξη

 

Περίοδος με το υψηλότερο σκορ

 

Περίοδος με το υψηλότερο σκορ

Εάν δύο ή περισσότερες περίοδοι έχουν το ίδιο σκορ, η ισοπαλία θα αναδειχθεί νικητής.

 

Στοιχήματα περιόδου

Η σχετική περίοδος πρέπει να έχει ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός εάν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα της αγοράς έχει ήδη καθοριστεί.

 

Αγορές 10 λεπτών Σε-εξέλιξη

Η καθορισμένη 10λεπτη διάρκεια του αγώνα, π.χ. 31-40 λεπτά, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός εάν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα της αγοράς έχει ήδη καθοριστεί. Για σκοπούς διευθέτησης, η διάρκεια των 51-60 λεπτών δεν θα περιλαμβάνει την παράταση, εάν έχει παιχτεί.

 

Αγώνες που καταγράφονται ως φιλικοί αγώνες συλλόγων (μόνο κανονισμός) και διεθνείς φιλικοί αγώνες (μόνο κανονισμός)

Όλες οι αγορές πριν από το παιχνίδι και Σε-εξέλιξη.

 

Όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το σκορ στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα και εξαιρουμένης της παράτασης, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά παρακάτω.

 

Σύνολα παιχνιδιών Μονά ή ζυγά

Εάν δεν υπάρχει σκορ, όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως ζυγά.

 

Σύνολα ομάδων Μονά ή Ζυγά

Εάν η ομάδα σας δεν σκοράρει, τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως ζυγά.

 

Οι ακόλουθες αγορές περιλαμβάνουν παράταση/πέναλτι για σκοπούς διευθέτησης:

Να κερδίσει τον αγώνα (συμπεριλαμβανομένης της παράτασης/ πέναλτι)

Να σηκώσει το τρόπαιο

Να πληροίει τις προϋποθέσεις

Πότε θα τελειώσει το παιχνίδι

Νικητής πέναλτι

Πέναλτι Σωστό σκορ

Παγκόσμια Πρωταθλήματα IIHF και Ολυμπιακοί Αγώνες

 

Η διευθέτηση των στοιχημάτων Αναμέτρησης θα καθορίζεται από τις θέσεις στην επίσημη τελική κατάταξη κατά τη λήξη του συγκεκριμένου Τουρνουά. Εάν οι ομάδες εξακολουθούν να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο κατάταξης, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 

Κορυφαίος σκόρερ τουρνουά/ομάδας

Ο παίκτης που θα πετύχει τα περισσότερα γκολ κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού θα θεωρηθεί νικητής. All-in, παίζετε ή όχι. Ισχύουν οι κανόνες dead heat.

 

Για να προκριθεί από το Γκρουπ

Η ομάδα που θα περάσει στον προκριματικό γύρο από τον εισαγωγικό γύρο θα θεωρηθεί νικήτρια.

 

Στατιστικά στοιχεία παικτών

Αγορές που μπορούν να προσφέρονται

Ανεξάρτητα από τη χώρα και το τουρνουά, όλα τα στοιχήματα σε στατιστικά στοιχεία παικτών υπολογίζονται με βάση τα αποτελέσματα στην κανονική διάρκεια, εξαιρουμένου του αποτελέσματος της παράτασης και των πέναλτι.

 

Εάν ένας παίκτης δεν έχει συμμετάσχει στον αγώνα, τα στοιχήματα για τον παίκτη αυτό είναι άκυρα/επιστρέφονται.

 

Αγορές Σε-εξέλιξη Αριθμός Αποβολής

Για τον υπολογισμό του αριθμού των 2λεπτων αποβολών που θα υπάρξουν στη συγκεκριμένη περίοδο ή αγώνα, κάθε 2λεπτη αποβολή μετράει ως μία.

 

Διπλή μικρή ποινή (διπλή μικρή) (2 +2 λεπτά) μετράει ως δύο αποβολές διάρκειας 2 λεπτών η κάθε μία.

 

Όλες οι κυρώσεις που συμβαίνουν πριν από την έναρξη της περιόδου αναφέρονται στην προηγούμενη περίοδο. Οι ποινές που καταλογίζονται στο τέλος του παιχνιδιού, ανήκουν επίσης στην προηγούμενη περίοδο (3η περίοδος ή παράταση).

 

Οι καθυστερημένες αποβολές που δεν έχουν τεθεί σε ισχύ λόγω του γεγονότος ότι το γκολ σημειώθηκε δεν υπολογίζονται, ανεξάρτητα από το αν συμπεριλήφθηκαν ή όχι στα επίσημα πρακτικά του αγώνα.

 

Αγορές σκόρερ (πρώτος/τελευταίος/όποιος)

Προβλέψτε το όνομα του σκόρερ του πρώτου/τελευταίου τέρματος ή του σκορ οποτεδήποτε στο παιχνίδι. Τα στοιχήματα για έναν παίκτη που λαμβάνει οποιοδήποτε μέρος στον συγκεκριμένο αγώνα ισχύουν.

 

Μέλλοντικά/ Ante-Post

 

NHL Πόντοι κανονικής περιόδου /Αναμετρήσεις/Νίκες

Η ομάδα πρέπει να ολοκληρώσει τουλάχιστον 80 αγώνες κανονικής περιόδου για να έχουν δράση/ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός εάν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα της αγοράς έχει ήδη καθοριστεί.

 

NHL να κερδίσει το Conference

Η ομάδα που θα προκριθεί στον τελικό του Stanley Cup θα θεωρηθεί νικήτρια.

 

 

Στοίχημα Τελικού νικητή/ Conference /Κατηγορίας

Όλα τα στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα από τη μετεγκατάσταση ομάδας, την αλλαγή ονόματος ομάδας ή τη διάρκεια της σεζόν.

 

Στοιχήματα σειράς

Τα στοιχήματα είναι άκυρα εάν δεν συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός παιχνιδιών (σύμφωνα με τους αντίστοιχους οργανισμούς) ή εάν αλλάξει.

 

 

Motor Racing (Αυτοκίνητα)

 

Αγώνες F1/Φορμούλα 1

Όλα τα στοιχήματα των αγώνων διευθετούνται με βάση την επίσημη κατάταξη από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA), το διοικητικό όργανο του αθλήματος, τη στιγμή της παρουσίασης στο βάθρο.

 

Πρωτάθλημα οδηγών/κατασκευαστών

Κάθε συμμετέχων εκτιμάται ότι είναι ο κορυφαίος οδηγός κατά τη διάρκεια της σεζόν της Φόρμουλα 1 σύμφωνα με την κατάταξη του Πρωταθλήματος Οδηγών/Κατασκευαστών και τους κανόνες που ορίζει η FIA. Ενδέχεται να ισχύουν όροι για κάθε διαδρομή.

 

Στοίχημα αγώνα/ομαδικό στοίχημα

Δύο οδηγοί ή κατασκευαστές μπορούν να συνδυαστούν/να τοποθετηθούν σε μια ομάδα για στοιχηματικούς σκοπούς και να προσφερθούν τιμές για το ποιος από αυτούς θα τερματίσει σε υψηλότερη θέση στην κατάταξη του Πρωταθλήματος Οδηγών/Κατασκευαστών, όπως ορίζεται από τη FIA και σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς της. Πρέπει να διεξαχθούν τουλάχιστον 16 αγώνες για να ισχύουν τα στοιχήματα.

 

Ατομικά στοιχήματα Γκραν Πρι

Όλοι οι οδηγοί που ξεκινούν το γύρο προθέρμανσης, θεωρούνται συμμετέχοντες. Οι θέσεις του βάθρου θα χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό του πρώτου, δεύτερου και τρίτου για τους σκοπούς των στοιχημάτων.

 

Αγορές προκριματικού

Για την διευθέτηση θα χρησιμοποιηθούν οι επίσημοι χρόνοι προκριματικών αγώνων, όπως καταγράφηκαν από τη FIA. Για τον ταχύτερο προκριματικό, οι χρόνοι που καταγράφηκαν στην τρίτη φάση μετράνε. Εάν για κάποιο λόγο δεν πραγματοποιηθεί η τρίτη φάση, θα γίνει διευθέτησης με το επίσημο grid όπως διαμορφώθηκε από τη FIA. Οι ποινές για τη θέση στο grid /οι επακόλουθοι αποκλεισμοί δεν ισχύουν για σκοπούς διευθέτησης.

 

Ωστόσο, οι ποινές χρόνου κατάταξης (όπως ορίζονται από τη FIA) θα ισχύουν. Οι οδηγοί πρέπει να ξεκινήσουν την πρώτη φάση των κατατακτήριων δοκιμών για να ισχύουν τα στοιχήματα. Για τους ταχύτερους στις κατατακτήριες 1 και 2, οι οδηγοί πρέπει να ξεκινήσουν τη συγκεκριμένη φάση των κατατακτήριων για να ισχύουν τα στοιχήματα.

 

Έναρξη του αγώνα

Η εκκίνηση οποιουδήποτε αγώνα ορίζεται ως το σήμα για την έναρξη του γύρου σχηματισμού.

 

Αριθμός καταταγμένων οδηγών/ομάδων που θα τερματίσουν/θα τερματίσουν τελευταίοι/θα καταταγούν/δεν θα τερματίσουν τον αγώνα/και τα δύο αυτοκίνητα που θα καταταγούν

Οι οδηγοί που έχουν συμπληρώσει το 90% ή περισσότερο του αριθμού των γύρων που συμπλήρωσε ο νικητής (στρογγυλοποιημένοι στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό γύρων) θεωρούνται ότι τερμάτισαν σύμφωνα με την επίσημη κατάταξη της FIA κατά τη στιγμή της παρουσίασης στο βάθρο.

 

Τερματισμός στους Βαθμούς/στο Βάθρο

Το αποτέλεσμα της διευθέτησης είναι κατά τη στιγμή της παρουσίασης στο βάθρο. Μεταγενέστεροι αποκλεισμοί ή/και εφέσεις δεν επηρεάζουν τα στοιχήματα.

 

Υψηλότερη θέση τερματισμού/Αγώνας αναμέτρησης

Εάν και οι δύο οδηγοί δεν καταφέρουν να ολοκληρώσουν τον αγώνα, τότε νικητής θα θεωρείται ο οδηγός που θα συμπληρώσει τους περισσότερους γύρους. Εάν και οι δύο οδηγοί εγκαταλείψουν στον ίδιο γύρο, τότε τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση την επίσημη κατάταξη κατά τη στιγμή της παρουσίασης στο βάθρο.

 

Αγορές θέσης τερματισμού

Εάν και οι δύο οδηγοί δεν καταφέρουν να ολοκληρώσουν τον αγώνα, τότε νικητής θα θεωρείται ο οδηγός που θα συμπληρώσει τους περισσότερους γύρους. Εάν και οι δύο οδηγοί εγκαταλείψουν στον ίδιο γύρο, τότε τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση την επίσημη κατάταξη κατά τη στιγμή της παρουσίασης στο βάθρο.

 

Στοίχημα αγώνα κούρσας

Τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση την επίσημη κατάταξη κατά τη στιγμή της παρουσίασης στο βάθρο.

 

Νικητήριο αυτοκίνητο

Όλα τα αυτοκίνητα θα θεωρηθούν συμμετέχοντες. Οι θέσεις στο βάθρο θα χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό του πρώτου, δεύτερου και τρίτου για τους σκοπούς των στοιχημάτων.

 

Διαφορά Νίκης / Διαφορά Νίκης Προκριματικών

Τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το επίσημο αποτέλεσμα της FIA κατά τη στιγμή της παρουσίασης του βάθρου.

 

Γρηγορότερος γύρος

Θα χρησιμοποιηθεί το επίσημο αποτέλεσμα της FIA κατά τη στιγμή της παρουσίασης στο βάθρο του αγώνα.

 

Θα υπάρξει περίοδος με αυτοκίνητο ασφαλείας κατά τη διάρκεια του αγώνα;

Ως Περίοδος Αυτοκινήτου Ασφαλείας ορίζεται η ανάγκη να περάσει το Αυτοκίνητο Ασφαλείας μπροστά από το πρώτο μονοθέσιο κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου αγώνα. Εάν ο αγώνας ξεκινήσει υπό το Αυτοκίνητο Ασφαλείας, τότε όλα τα στοιχήματα που αφορούν την αγορά του Αυτοκινήτου Ασφαλείας θα διευθετούνται ως Ναι.

 

Εάν ο αγώνας τερματιστεί υπό συνθήκες Αυτοκινήτου Ασφαλείας, αλλά το Αυτοκίνητο Ασφαλείας δεν έχει προλάβει να φτάσει μπροστά από το αυτοκίνητο που προηγείται, η αγορά αυτή θα διακανονιστεί ως Ναι. Οι εικονικές περίοδοι του Αυτοκινήτου Ασφαλείας δεν υπολογίζονται.

 

 

Εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας κατά τη διάρκεια του αγώνα

Ως περίοδος εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας ορίζεται η ανάγκη επιβράδυνσης της ταχύτητας όλων των αυτοκινήτων σε ένα καθορισμένο όριο ταχύτητας, προκειμένου να καταστεί η πίστα ασφαλής για τη συνέχιση των αγώνων. Σε αντίθεση με την κανονική διαδικασία του αυτοκινήτου ασφαλείας, κανένα πραγματικό αυτοκίνητο δεν θα οδηγεί τα αυτοκίνητα, αλλά αντίθετα, οι οδηγοί θα βλέπουν μηνύματα VSC σε όλη την πίστα και θα επιβραδύνουν στην απαιτούμενη ταχύτητα.

 

Σε περίπτωση που ο αγώνας ξεκινήσει ή τελειώσει με εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας, η αγορά θα διακανονιστεί ως ναι. Οι κανονικές περίοδοι με αυτοκίνητο ασφαλείας δεν υπολογίζονται για τους σκοπούς αυτής της αγοράς.

 

Ομαδικό Στοίχημα Κούρσας

Ο νικητής είναι ο οδηγός που καταλαμβάνει την υψηλότερη θέση κατά τη στιγμή της παρουσίασης στο βάθρο. Εάν όλοι οι οδηγοί της ομάδας δεν καταφέρουν να καταταγούν, τότε νικητής θεωρείται ο οδηγός που θα συμπληρώσει τους περισσότερους γύρους. Εάν όλοι οι οδηγοί της ομάδας δεν καταταγούν και δύο ή περισσότεροι οδηγοί εγκαταλείψουν στον ίδιο γύρο, τότε ισχύουν οι κανόνες dead heat. Οι οδηγοί ομαδοποιούνται μόνο για στοιχηματικούς σκοπούς. Θα ισχύουν οι αφαιρέσεις Μη Συμμετέχων, κανένα στοίχημα σύμφωνα με τον κανόνα 4 (Παρακράτηση). Τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το επίσημο αποτέλεσμα της FIA τη στιγμή της παρουσίασης στο βάθρο.

 

Οδηγός/αυτοκίνητο που εγκαταλείπει πρώτος (ο γύρος προθέρμανσης μετράει)

Ο οδηγός πρέπει να ξεκινήσει τον πρώτο γύρο προθέρμανσης. Η διευθέτηση του στοιχήματος θα καθορίζεται από τον αριθμό του γύρου στον οποίο εγκαταλείπει ένα αυτοκίνητο. Εάν περισσότερα από ένα αυτοκίνητα εγκαταλείψουν στον ίδιο γύρο, τότε ισχύουν οι κανόνες του dead heat.

 

Κατασκευαστής που εγκαταλείπει πρώτος (ο γύρος προθέρμανσης μετράει)

Τα στοιχήματα θα έχουν δράση μόλις ξεκινήσει ο πρώτος γύρος σχηματισμού. Νικητής είναι ο κατασκευαστής του πρώτου αυτοκινήτου που θα εγκαταλείψει. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα αυτοκίνητα εγκαταλείψουν στον ίδιο γύρο, τότε ισχύουν οι κανόνες του dead heat.

 

Αγορές πρώτου γύρου

Τα στοιχήματα διευθετούνται στον πρώτο ολοκληρωμένο γύρο της αρχικής εκκίνησης του αγώνα. Τυχόν επίσημες επανεκκινήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη, εκτός εάν στον αρχικό αγώνα ο πρώτος γύρος δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχήματα θα διευθετούνται στον πρώτο πλήρως ολοκληρωμένο γύρο.

 

Επικεφαλής μετά από ένα γύρο

Για τους σκοπούς της διευθέτησης, νικητής θεωρείται ο οδηγός που προηγείται στον αγώνα όταν διασχίζει τη γραμμή εκκίνησης/τερματισμού μετά από έναν καταταγμένο γύρο αγώνα (ο γύρος προθέρμανσης δεν συμπεριλαμβάνεται). Σε περίπτωση που ένας γύρος δεν ολοκληρωθεί πλήρως, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 

Επικεφαλής μετά από καθορισμένους γύρους

Για τους σκοπούς της διευθέτησης, νικητής θεωρείται ο οδηγός που προηγείται στον αγώνα καθώς περνά τη γραμμή εκκίνησης/τερματισμού μετά τον καθορισμένο γύρο του αγώνα σύμφωνα με το επίσημο διάγραμμα γύρων του αγώνα της FIA. Σε περίπτωση που ο καθορισμένος αριθμός γύρων δεν ολοκληρωθεί πλήρως, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 

Nascar / Busch κούρσες

 

Στοιχήματα τελικού νικητή κούρσας

Το πεδίο περιλαμβάνει κάθε οδηγό που δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο. Οποιοσδήποτε οδηγός δεν προκριθεί στον αγώνα θα θεωρηθεί μηδενικός/ακυρωμένος. Ο αγώνας πρέπει να διεξαχθεί εντός μίας εβδομάδας από την προγραμματισμένη ώρα λήξης για να υπάρξει δράση. Ο επίσημος νικητής του αγώνα NASCAR θα είναι ο νικητής του αγώνα για σκοπούς στοιχηματισμού (αυτό περιλαμβάνει όλους τους αγώνες που διακόπτονται πρόωρα για οποιονδήποτε λόγο).

 

Αναμετρήσεις οδηγών κούρσας

Όλες οι αναμετρήσεις θα διευθετηθούν σύμφωνα με το επίσημο αποτέλεσμα του NASCAR. Εάν ένας οδηγός δεν καταφέρει να ολοκληρώσει τον αγώνα, τότε ο άλλος οδηγός θα ανακηρυχθεί νικητής. Εάν και οι δύο οδηγοί δεν καταφέρουν να ολοκληρώσουν τον αγώνα, τότε το αποτέλεσμα θα καθοριστεί από τον αριθμό των πλήρων γύρων που ολοκληρώθηκαν. Εάν και οι δύο οδηγοί δεν καταφέρουν να ολοκληρώσουν τον ίδιο γύρο, τότε το αποτέλεσμα θα καθοριστεί από την επίσημη θέση που έχει οριστεί από την αρχή ελέγχου.

 

Και οι δύο αναφερόμενοι οδηγοί πρέπει να ξεκινήσουν τον αγώνα (π.χ. να περάσουν τη γραμμή εκκίνησης) για να είναι ενεργά τα στοιχήματα. Εάν οποιοσδήποτε οδηγός αντικατασταθεί πριν από την έναρξη του αγώνα, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 

Εάν ένας οδηγός αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια του αγώνα, τότε τα στοιχήματα θα ισχύουν για τον αντικαταστάτη του.

 

 

Props Κούρσας

Τα props των αγώνων θα καθοριστούν με βάση τα επίσημα αποτελέσματα του NASCAR.

 

Cart και Indy κούρσες

 

Στοιχήματα τελικού νικητή κούρσας

Το πεδίο περιλαμβάνει κάθε οδηγό που δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο. Οποιοσδήποτε οδηγός δεν προκριθεί στον αγώνα θα θεωρηθεί μηδενικός/ακυρωμένος. Ο αγώνας πρέπει να διεξαχθεί εντός μίας εβδομάδας από την προγραμματισμένη ώρα λήξης για να υπάρχει δράση/στοιχήματα που θα μετρήσουν. Ο νικητής, όπως κρίνεται από το επίσημο όργανο διεξαγωγής του αγώνα, θα είναι ο νικητής του αγώνα για σκοπούς στοιχηματισμού/ποδοσφαίρου. Αυτό περιλαμβάνει όλες τις κούρσες που διακόπτονται πρόωρα για οποιονδήποτε λόγο.

 

Αυτοκίνητα Touring

Όλα τα στοιχήματα των αγώνων διευθετούνται με βάση την επίσημη κατάταξη από τον αρμόδιο οργανισμό, τη στιγμή της παρουσίασης στο βάθρο. Αυτό δεν επηρεάζεται από τυχόν μεταγενέστερες έρευνες. Ανατρέξτε στους παραπάνω κανόνες της Φόρμουλα 1 σχετικά με τον διευθέτηση των στοιχημάτων σε συγκεκριμένες αγορές.

 

Πρωτάθλημα οδηγών

Κάθε συμμετέχων εκτιμάται ότι είναι ο κορυφαίος οδηγός κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης σεζόν Touring Car σύμφωνα με την κατάταξη του Πρωταθλήματος Οδηγών και τους κανόνες που καθορίζονται από το διοικητικό όργανο.

 

Ατομικά στοιχήματα αγώνων

Όλοι οι οδηγοί που ξεκινούν τον γύρο προθέρμανσης θεωρούνται ως συμμετέχοντες. Οι θέσεις του βάθρου θα χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό του πρώτου, δεύτερου και τρίτου για τους σκοπούς των στοιχημάτων.

 

A1

Όλα τα στοιχήματα των αγώνων διευθετούνται με βάση την επίσημη κατάταξη από τον οργανισμό A1GP, το διοικητικό όργανο του αθλήματος, τη στιγμή της παρουσίασης στο βάθρο. Αυτό δεν θα επηρεαστεί από τυχόν μεταγενέστερες έρευνες. Ανατρέξτε στους παραπάνω κανόνες της Φόρμουλα 1 σχετικά με τον διευθέτηση των στοιχημάτων σε συγκεκριμένες αγορές

 

Ράλι

Όλα τα στοιχήματα των αγώνων διευθετούνται με βάση την επίσημη κατάταξη όπως ορίζεται από τους επίσημους διοργανωτές των αγώνων και δεν επηρεάζονται από τυχόν μεταγενέστερες έρευνες.

 

Μοτοσικλέτες

Για όλα τα αποτελέσματα το επίσημο αποτέλεσμα του βάθρου αμέσως μετά τον αγώνα είναι οριστικό. Μεταγενέστερες αλλαγές και αποκλεισμοί δεν υπολογίζονται για τους σκοπούς των στοιχημάτων.

 

Ατομικά στοιχήματα κούρσας

Όλοι οι αναβάτες που βρίσκονται στη θέση τους για να ξεκινήσουν το γύρο προθέρμανσης υπολογίζονται ως συμμετέχοντες.

 

Στοίχημα αγώνα

Και οι δύο πρέπει να ξεκινήσουν για να ισχύουν τα στοιχήματα. Εάν και οι δύο δεν ολοκληρώσουν στον ίδιο γύρο, τα στοιχήματα είναι άκυρα. Ο αναβάτης που ολοκληρώνει τους περισσότερους γύρους θεωρείται νικητής του αγώνα.

 

Στοίχημα πρώτου γύρου

Τα στοιχήματα διευθετούνται στον πρώτο ολοκληρωμένο γύρο του αρχικού αγώνα. Τυχόν επίσημες επανεκκινήσεις αγνοούνται, εκτός εάν ο αρχικός πρώτος γύρος δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως. Σε αυτή την περίπτωση, τα στοιχήματα θα διευθετούνται στον πρώτο πλήρως ολοκληρωμένο γύρο.

 

Ομαδικά στοιχήματα

Όλοι οι αναβάτες που έχουν κατονομαστεί πρέπει να ξεκινήσουν για να ισχύουν τα στοιχήματα, αλλιώς όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα.

 

 

Νέτμπολ

 

Στοίχημα παιχνιδιού

Εάν αλλάξει ο τόπος διεξαγωγής ενός αγώνα, τα στοιχήματα που έχουν ήδη τοποθετηθεί θα ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι η γηπεδούχος ομάδα εξακολουθεί να ορίζεται ως τέτοια. Εάν η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα για έναν αναφερόμενο αγώνα αντιστραφούν, τότε τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί με βάση την αρχική καταχώριση θα είναι άκυρα.

 

Ένα παιχνίδι πρέπει να ολοκληρωθεί πλήρως για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός εάν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

 

Στις αγορές 2-Way, ισχύουν οι κανόνες push/void, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά παρακάτω. Τα στοιχήματα σε μονά στοιχήματα επιστρέφονται, ενώ σε πολλαπλά στοιχήματα/παρολί, η επιλογή αντιμετωπίζεται ως μη συμμετέχον.

 

Στοιχήματα πριν το παιχνίδι

Όλα τα στοιχήματα πριν από το παιχνίδι δεν περιλαμβάνουν την παράταση, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

 

Στοιχήματα Σε-εξέλιξη

Εξαιρούνται οι παρατάσεις εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

 

Στοιχήματα Σε-εξέλιξη τετάρτου/ημίχρονο

Εξαιρούνται οι παρατάσεις.

 

Το καθορισμένο τέταρτο/ημίχρονο πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός εάν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

 

 

Ολυμπιακοί Αγώνες

 

Οποιοδήποτε στοίχημα σχετικά με το βάθρο/μετάλλιο θα βασίζεται στην επίσημη σειρά τερματισμού στο βάθρο.

Τυχόν επόμενοι αποκλεισμοί δεν θα υπολογίζονται για σκοπούς στοιχηματισμού.

 

Για τα στοιχήματα γενικών κανόνων ανά άθλημα, ισχύουν οι συνήθεις κανόνες αθλητικού στοιχήματος για το συγκεκριμένο άθλημα, κατά περίπτωση.

 

 

Πόκερ

 

Στοίχημα τελικού νικητή

Μη συμμετέχον, κανένα στοίχημα. Οι αγορές μπορεί να υπόκεινται στον κανόνα 4 (Παρακράτηση).

 

Όλα τα άλλα στοιχήματα διευθετούνται σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα του τουρνουά, όπου αυτά είναι διαθέσιμα.

 

 

Μπιλιάρδο

 

Στοίχημα τελικού νικητή

Όλοι οι συμμετέχοντες σε ένα τουρνουά θα τιμολογούνται για την απόλυτη νίκη στο τουρνουά. Μη συμμετέχων κανένα στοίχημα.

 

Οι αγορές τελικού νικητή μπορεί να υπόκεινται στον κανόνα 4 (Παρακράτηση).

 

Στοίχημα αγώνων

Σε περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τότε ο παίκτης που θα προχωρήσει στον επόμενο γύρο ή ο παίκτης που θα πάρει τη νίκη (βαθμούς) σε ομαδικό διαγωνισμό, θα θεωρείται νικητής για τους σκοπούς της διευθέτησης.

 

Στοίχημα Χάντικαπ / Σύνολο Rack

Εάν δεν συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός παιχνιδιών σε έναν αγώνα, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Σε περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

 

 

Ράγκμπι Λιγκ

 

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα στοιχήματα ράγκμπι διευθετούνται σε 80 λεπτά παιχνιδιού. Ο όρος 80 λεπτά παιχνιδιού περιλαμβάνει τυχόν καθυστερήσεις.

 

Σε περίπτωση αλλαγής του αντιπάλου από αυτόν που διαφημίζεται, τότε όλα τα στοιχήματα για τον συγκεκριμένο αγώνα είναι άκυρα.

 

Εάν αλλάξει ο τόπος διεξαγωγής ενός αγώνα, τότε τα στοιχήματα που έχουν ήδη τοποθετηθεί θα ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι η γηπεδούχος ομάδα εξακολουθεί να ορίζεται ως τέτοια. Εάν η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα για έναν αναφερόμενο αγώνα αντιστραφούν, τότε τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί με βάση την αρχική καταχώριση θα είναι άκυρα.

 

Αγώνες που Ακυρώθηκαν

Όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός από τις αγορές όπου το αποτέλεσμα είναι ήδη καθορισμένο.

 

Στοίχημα τελικού νικητή

Μόνο για την κανονική περίοδο, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Η τελική θέση των ομάδων στο τέλος του καθορισμένου προγράμματος αγώνων θα καθορίσει τις κατατάξεις, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα πλέι οφ ή οι επακόλουθες έρευνες (και οι πιθανές αφαιρέσεις βαθμών) από τα αντίστοιχα πρωταθλήματα.

 

Να τερματίσει το κάτω μέρος

Θα διακανονιστεί στην ομάδα που θα τερματίσει στην τελευταία θέση του καθορισμένου πρωταθλήματος μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου.

 

Να υποβιβαστεί

Όταν προσφέρεται αγορά, η διευθέτηση βασίζεται στους κανόνες του συγκεκριμένου πρωταθλήματος.

 

Στοίχημα αγώνα

 

Στοιχήματα Χάντικαπ/ Στοίχημα εναλλακτικού Χάντικαπ (Συμπεριλαμβανομένου του Σε-εξέλιξη)

Στις αγορές 2-Way τα στοιχήματα είναι άκυρα σε περίπτωση ισοπαλίας.

 

Συνολικοί πόντοι 2-Way/ Συνολικοί εναλλακτικοί πόντοι 2-Way/ Συνολικοί πόντοι Ομάδας 2-Way

Σε περίπτωση που τα σκορ είναι ίσα με τους συνολικούς πόντους που λαμβάνονται, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 

Σύνολο αγώνων και ομάδων/εναλλακτικά σύνολα (συμπεριλαμβανομένου του Σε-εξέλιξη)

Στις αγορές 2-Way, όταν τα αποτελέσματα είναι ίσα με τους συνολικούς πόντους που λαμβάνονται, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 

Ισοπαλία-Όχι-Στοίχημα

Εάν το παιχνίδι τελειώσει ισόπαλο, τότε τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως άκυρα/μια ώθηση/επιστρέφονται.

 

Πρώτο/δεύτερο ημίχρονο Ισοπαλία-Όχι-Στοίχημα

Εάν το πρώτο/δεύτερο ημίχρονο ενός συγκεκριμένου αγώνα τελειώσει ισόπαλο, τότε τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως άκυρα/πρώτα/επιστρέφονται.

 

Επόμενο Try 2-Way

Εάν δεν υπάρξει επόμενο try, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 

Σύνολο Tries / Σύνολο Tries ομάδας/Αγορές περισσότερων Tries (συμπεριλαμβανομένων των εναλλακτικών)

Σε αγορές 2-Way όπου τα αποτελέσματα είναι ίσα με την τιμή που έχει ληφθεί, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Για αυτές τις αγορές, τα tries περιλαμβάνουν και τα πέναλτι try.

 

Πρώτο παιχνίδι σκοραρίσματος/Πρώτο παιχνίδι σκοραρίσματος ομάδας/Πρώτο παιχνίδι σκοραρίσματος δεύτερου ημιχρόνου/ Να σκοράρει πρώτη (δεύτερο ημίχρονο)/Ομάδα που σκοράρει πρώτη /Ομάδα που σκοράρει πρώτη Try /Τελευταίο παιχνίδι σκοραρίσματος πρώτου ημιχρόνου/Τελευταίο παιχνίδι σκοραρίσματος αγώνα/Ομάδα που σκοράρει τελευταία/Ομάδα που σκοράρει τελευταία Try /Χρόνος πρώτου Try / Χρόνος πρώτου try ομάδας

Για όλες αυτές τις αγορές, το try περιλαμβάνει πέναλτι try. Για όλες τις αγορές παιχνιδιού με σκορ, τα conversions δεν υπολογίζονται.

 

Η ομάδα που σκοράρει πρώτη κερδίζει το παιχνίδι

Συμπεριλαμβάνεται η παράταση εάν έχει παιχτεί.

 

Διπλό αποτέλεσμα

Προβλέψτε την έκβαση του συγκεκριμένου αγώνα στο ημίχρονο και στην κανονική διάρκεια.

 

Διαφορά Νίκης Συμπεριλαμβανομένης της Ακριβούς και Εναλλακτικής

Για σκοπούς διευθέτησης, λαμβάνεται η διαφορά στο τέλος του αγώνα (Η επιλογή της ισοπαλίας είναι διαθέσιμη).

 

Αγορές Κούρσας

Προβλέψτε την ομάδα που θα φτάσει πρώτη σε ένα συγκεκριμένο σύνολο πόντων (καμία από τις δύο επιλογές δεν είναι διαθέσιμη).

 

Στοιχήματα Ημοχρόνου

Οι αγορές του πρώτου ημιχρόνου διευθετούνται στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Οι αγορές του δεύτερου ημιχρόνου διευθετούνται στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα και δεν περιλαμβάνουν την παράταση, εάν αυτή έχει διεξαχθεί.

 

Άλλες αγορές

 

Σε-εξέλιξη Live να κερδίσει στην παράταση/ να προκριθεί/ να σηκώσει το τρόπαιο

Όπου προσφέρεται, όλες οι αγορές θα διακανονίζονται, συμπεριλαμβανομένων όλων των περιόδων παράτασης, εάν έχουν παιχτεί.

 

Live Σε-εξέλιξη στοίχημα ημιχρόνου

Για τα στοιχήματα εντός παιχνιδιού, το καθορισμένο ημίχρονο πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα (εκτός εάν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί). Τα στοιχήματα ημιχρόνου Σε-εξέλιξη αποκλείουν την παράταση, εάν αυτή παιχτεί, και σε περίπτωση που οι αγορές ημιχρόνου 2-Way καταλήξουν σε ισοπαλία, τότε τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως άκυρα/επιστρέφονται.

 

Συνολικά tries ομάδας

Τα πέναλτι tries μετράνε. Τα στοιχήματα ισχύουν μόνο για την κανονική διάρκεια.

 

Ομάδα που θα κερδίσει και τα δύο ημίχρονα/Να κερδίσει και τα δύο ημίχρονα/Ομάδα που θα κερδίσει οποιοδήποτε ημίχρονο

Και τα δύο ημίχρονα πρέπει να ολοκληρωθούν για να ισχύουν τα στοιχήματα.

 

Θα πετύχει κάποια/οποιαδήποτε ομάδα 3 αναπάντητα Tries;

Οποιαδήποτε ομάδα πρέπει να πετύχει 3 tries στο παιχνίδι χωρίς η αντίπαλη ομάδα να πετύχει ένα try ενδιάμεσα. Τα πέναλτι try μετράνε.

 

Οποιεσδήποτε άλλες αγορές που επηρεάζονται από ελλιπή προγράμματα τουρνουά θα είναι άκυρες. Οι εξαιρέσεις θα αφορούν τις αγορές που έχουν ήδη καθοριστεί.

 

Κύπελλο Lance Todd

Ισχύει για τον τελικό του Rugby League Challenge Cup. Ο παίκτης του αγώνα αποφασίζεται στο τέλος του αγώνα και του απονέμεται το Lance Todd Trophy. Προσφέρονται τιμές για κάθε παίκτη που συμμετέχει στον αγώνα.

 

Ράγκμπι Λιγκ 9s

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, τα στοιχήματα αγώνων Rugby League 9s διευθετούνται στο συγκεκριμένο παιχνίδι του κανονισμού τουρνουά και δεν περιλαμβάνουν την παράταση, εάν αυτή έχει παιχτεί.

 

 

Ράγκμπι Γιούνιον

 

Γενικοί κανόνες

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα στοιχήματα ράγκμπι διευθετούνται σε 80 λεπτά παιχνιδιού. Ο όρος 80 λεπτά παιχνιδιού περιλαμβάνει τυχόν καθυστερήσεις.

 

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, τα στοιχήματα αγώνων ράγκμπι 7 και δεκάδων διευθετούνται στο συγκεκριμένο τουρνουά και δεν περιλαμβάνουν την παράταση, εάν αυτή έχει παιχτεί.

 

Σε περίπτωση αλλαγής του αντιπάλου από αυτόν που διαφημίζεται, τότε όλα τα στοιχήματα για τον συγκεκριμένο αγώνα είναι άκυρα.

 

Αγώνες που Ακυρώθηκαν

Όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός από τις αγορές όπου το αποτέλεσμα είναι ήδη καθορισμένο.

 

Στοίχημα αγώνα

 

Στοιχήματα Χάντικαπ/Στοίχημα εναλλακτικού πρόσθετου Χάντικαπ (Συμπεριλαμβανομένου του Σε-εξέλιξη)/Σύνολα αγώνα και ομάδων/ σύνολο εναλλακτικού (Συμπεριλαμβανομένου του Σε-εξέλιξη)

Για αγορές 2-Way, ισχύουν οι κανόνες άκυρα/επιστρέφονται.

Για τις αγορές 3-Way με ισοπαλία η μία επιλογή θα υπολογίζεται ως νικητής.

 

Συνολικοί πόντοι μονά/ζυγά και ομαδικοί συνολικοί πόντοι μονά/ζυγά

Το μηδέν μετράει ως ζυγός για σκοπούς διευθέτησης.

 

Ισοπαλία- Χωρίς-Στοίχημα

Εάν το παιχνίδι τελειώσει ισόπαλο, τότε τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως άκυρα/επιστρεφόμενα.

 

Πρώτο/δεύτερο ημίχρονο Ισοπαλία-Χωρίς-στοίχημα

Εάν το πρώτο/δεύτερο ημίχρονο ενός συγκεκριμένου αγώνα τελειώσει ισόπαλο, τότε τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως άκυρα/επιστρέφονται.

 

Επόμενο Try 2-Way

Εάν δεν υπάρξει επόμενο try, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 

Σύνολο Tries / Σύνολο Tries ομάδας/Αγορές περισσότερων Tries (συμπεριλαμβανομένων των εναλλακτικών)

Σε αγορές 2-Way όπου τα αποτελέσματα είναι ίσα με την τιμή που έχει ληφθεί, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Για αυτές τις αγορές το try περιλαμβάνει πέναλτι try.

 

Σύνολα ομάδων Μονά/Ζυγά 2-Way

Το μηδέν μετράει ως ζυγός για σκοπούς διευθέτησης.

 

Πρώτο παιχνίδι σκοραρίσματος/Πρώτο παιχνίδι σκοραρίσματος ομάδας/Πρώτο παιχνίδι σκοραρίσματος δεύτερου ημιχρόνου/ Να σκοράρει πρώτη (δεύτερο ημίχρονο)/Ομάδα που σκοράρει πρώτη /Ομάδα που σκοράρει πρώτη Try /Τελευταίο παιχνίδι σκοραρίσματος πρώτου ημιχρόνου/Τελευταίο παιχνίδι σκοραρίσματος αγώνα/Ομάδα που σκοράρει τελευταία/Ομάδα που σκοράρει τελευταία

Για όλες αυτές τις αγορές try περιλαμβάνει πέναλτι try. Για όλες τις αγορές παιχνιδιού με σκορ, τα conversions δεν μετράνε.

 

Σκορ Πρώτο Try /Αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου

Προβλέψτε την ομάδα που θα σκοράρει το πρώτο try, σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου. Μπορεί να δοθεί τιμή για το No Tryscorer. Για αυτή την αγορά, το try περιλαμβάνει το πέναλτι try.

 

Ομάδα που θα σκοράρει πρώτη και Αποτέλεσμα αγώνα

Προβλέψτε την ομάδα που θα σκοράρει πρώτη σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα του αγώνα, εξαιρουμένης της παράτασης, αν έχει παιχτεί.

 

Ημίχρονο με το υψηλότερο σκορ/ομάδα με το υψηλότερο σκορ ημιχρόνου

Το σύνολο του δεύτερου ημιχρόνου δεν περιλαμβάνει την παράταση, εάν έχει παιχτεί. Η ισοπαλία είναι μια επιλογή.

 

Διπλό αποτέλεσμα

Προβλέψτε την έκβαση του συγκεκριμένου αγώνα στο ημίχρονο και στην κανονική διάρκεια.

 

Διαφορά Νίκης (περιλαμβάνει Ακριβή και Εναλλακτική)

Για σκοπούς διευθέτησης λαμβάνεται η διαφορά στο τέλος του αγώνα (Η επιλογή της ισοπαλίας είναι διαθέσιμη).

 

Αγορές κούρσας

Προβλέψτε την ομάδα που θα φτάσει πρώτη σε ένα συγκεκριμένο σύνολο πόντων (καμία από τις δύο επιλογές δεν είναι διαθέσιμη).

 

Στοιχήματα Ημιχρόνου

Οι αγορές του πρώτου ημιχρόνου διευθετούνται στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Οι αγορές του δεύτερου ημιχρόνου διευθετούνται στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα και δεν περιλαμβάνουν την παράταση, εάν αυτή έχει διεξαχθεί. Το σχετικό ημίχρονο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός εάν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα της αγοράς έχει ήδη καθοριστεί.

 

 

Αποτέλεσμα αγώνα (4-Way)/Νίκη στην παράταση/Να σηκώσει το τρόπαιο/Να Προκρίθεί/Ματς που θα πάει στην παράταση

Η διευθέτηση θα περιλαμβάνει παράταση/ξαφνικό θάνατο και διαγωνισμό λακτίσματος (kicking), εφόσον παιχτούν.

 

Στοίχημα ημιχρόνου Σε-εξέλιξη

Για τα στοιχήματα εντός παιχνιδιού, το καθορισμένο ημίχρονο πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα (εκτός εάν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί). Τα στοιχήματα ημιχρόνου Σε-εξέλιξη αποκλείουν την παράταση, εάν αυτή έχει παιχτεί.

 

Ομάδα που θα πετύχει το πρώτο/τελευταίο Try

Η αγορά περιλαμβάνει την επιλογή χωρίς try.

 

Ομάδα που θα σκοράρει πρώτη/τελευταία

Συμπεριλαμβάνεται η παράταση εάν έχει παιχτεί.

 

Ομάδα που θα κερδίσει και τα δύο ημίχρονα/Να κερδίσει και τα δύο ημίχρονα/Ομάδα που θα κερδίσει οποιοδήποτε ημίχρονο

Και τα δύο ημίχρονα πρέπει να ολοκληρωθούν για να ισχύουν τα στοιχήματα.

 

Αγορές πρώτου/τελευταίου/οποιαδήποτε στιγμή Tryscorer

Τα στοιχήματα σε παίκτες που δεν θα λάβουν μέρος στον αγώνα θα είναι άκυρα/επιστρέφονται.

 

Πρώτος σκόρερ

Εάν ο παίκτης σας εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο μετά την επίτευξη ενός try, το στοίχημά σας θα είναι άκυρο/επιστρέφεται. Εάν ο παίκτης σας έχει εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο οποιαδήποτε στιγμή πριν από την επίτευξη του πρώτου try, το στοίχημά σας ισχύει. Τα πέναλτι try δεν μετράει σε αυτή την αγορά. Εάν το πρώτο try είναι πέναλτι try, ο σκόρερ του δεύτερου try θα θεωρείται νικητής για σκοπούς διευθέτησης/υπολογισμού.

 

Τελευταίος Tryscorer

Τα στοιχήματα θα ισχύουν για τους παίκτες που λαμβάνουν οποιοδήποτε μέρος στον αγώνα για τους σκοπούς του τελευταίου σκόρερ try. Εάν το τελευταίο try είναι πέναλτι try, τα στοιχήματα θα διευθετούνται στον προηγούμενο σκόρερ.

 

Οποιαδήποτε στιγμή Tryscorer (συμπεριλαμβανομένων των 2 ή περισσότερων, 3 ή περισσότερων)

Τα στοιχήματα θα ισχύουν για τους παίκτες που λαμβάνουν ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ μέρος στον αγώνα. Τα στοιχήματα σε παίκτες σε αγώνα που δεν έχει ολοκληρωθεί θα είναι άκυρα/επιστρέφονται, εκτός από εκείνα στα οποία το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί (π.χ. έχουν ήδη σκοράρει ένα try).

 

Στοίχημα Τελικού Νικιτή

Μόνο για την κανονική περίοδο, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Η τελική θέση των ομάδων στο τέλος του καθορισμένου προγράμματος αγώνων θα καθορίσει τις κατατάξεις, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα πλέι οφ ή οι επακόλουθες έρευνες (και οι πιθανές αφαιρέσεις βαθμών) από τα αντίστοιχα πρωταθλήματα.

 

Να τερματίσει το κάτω μέρος

Θα διακανονιστεί στην ομάδα που θα τερματίσει στην τελευταία θέση του καθορισμένου πρωταθλήματος μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου.

 

Να υποβιβαστεί

Όπου προσφέρεται αυτή η αγορά, η διευθέτηση βασίζεται στους κανόνες του συγκεκριμένου πρωταθλήματος.

 

Στοιχήματα σεζόν

 

Κορυφαίος Tryscorer

Διευθέτηση μόνο για την κανονική περίοδο (τα πλέι οφ δεν υπολογίζονται).

 

Να τερματίσει το κάτω μέρος

Καθορίστηκε στην ομάδα που τερματίζει στην τελευταία θέση του πίνακα (ανεξάρτητα από το αν υποβιβάζεται ή όχι). Οποιεσδήποτε άλλες αγορές που επηρεάζονται από ελλιπή προγράμματα τουρνουά θα είναι άκυρες. Οι εξαιρέσεις θα αφορούν τις αγορές που έχουν ήδη καθοριστεί.

 

Ειδικές προωθήσεις ράγκμπι

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες ομάδες φτάσουν στο ίδιο στάδιο του διαγωνισμού, τότε θα ισχύουν οι κανόνες του dead heat.

 

Για τις αγορές που σχετίζονται με το "σύνολο/αγώνα/ομάδα try", τα πέναλτι tries μετράνε για σκοπούς διευθέτησης.

 

Εάν δύο ομάδες τερματίσουν από κοινού στην κορυφή ενός πρωταθλήματος/ομίλου, τότε οι επίσημοι κανόνες του διαγωνισμού θα καθορίσουν τον νικητή για τους σκοπούς της διευθέτησης.

 

Οποιεσδήποτε άλλες αγορές που επηρεάζονται από ελλιπή προγράμματα τουρνουά θα είναι άκυρες. Οι εξαιρέσεις θα αφορούν τις αγορές που έχουν ήδη καθοριστεί.

 

 

Σνούκερ

 

Στοίχημα τελικού νικητή

 

Μη συμμετέχον - κανένα στοίχημα

Με εξαίρεση τα στοιχήματα Ante-Post που τοποθετούνται σε οποιονδήποτε παίκτη που συμμετέχει στα προκριματικά ενός συγκεκριμένου τουρνουά αλλά δεν προκρίνεται στο κυρίως τουρνουά. Τέτοια στοιχήματα θα θεωρούνται χαμένα για σκοπούς διευθέτησης. Όλοι οι συμμετέχοντες σε ένα τουρνουά θα λαμβάνουν μια τιμή για να κερδίσουν το τουρνουά.

Οι αγορές τελικού νικητή μπορεί να υπόκεινται στον κανόνα 4 (Παρακράτηση).

 

Στοίχημα αγώνα

Σε περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, ο παίκτης που θα προχωρήσει στον επόμενο γύρο ή θα κερδίσει τη νίκη θα θεωρείται νικητής για τους σκοπούς της διευθέτησης.

 

Πρώτη Έγχρωμη Μπάλα Που Θα Μπει Σε Τρύπα Κανονικά/ Να Βάλει την Πρώτη Μπάλα/ Να Βάλει την Τελευταία Μπάλα (Εξαιρείται η Free Ball)

Σε περίπτωση re-rack, το αρχικό frame θα μετράει για τους σκοπούς της διευθέτησης, υπό την προϋπόθεση ότι ένα χρώμα/μία μπάλα έχει τοποθετηθεί σε τρύπα. Τα στοιχήματα δεν περιλαμβάνουν τα χτυπήματα φάουλ.

 

Πρώτο Frame Παίκτη Σύνολο πόντων Μονά/Ζυγά

Για σκοπούς διευθέτησης το μηδέν θεωρείται ζυγός.

 

Αρχηγός μετά τα πρώτα τέσσερα Frames /Σκόρ μετά τα πρώτα τέσσερα Frames

Τα τέσσερα πρώτα frames πρέπει να ολοκληρωθούν για να ισχύουν τα στοιχήματα.

 

Υψηλότερο Μπρέικ σε έναν αγώνα

Σε περίπτωση re-rack, μόνο το υψηλότερο μπρέικ στο frame της επίσημης καταμέτρησης θα καθορίσει την διευθέτηση. Ισχύουν οι κανόνες dead heat. Εάν ο νόμιμος αριθμός των frame σε έναν αγώνα δεν ολοκληρωθεί, αλλάξει ή διαφέρει από εκείνα που προσφέρονται για σκοπούς στοιχηματισμού, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 

Σύνολο Frames Αγώνα Μονά/Ζυγά

Εάν ο προβλεπόμενος αριθμός frames σε έναν αγώνα δεν συμπληρωθεί, αλλάξει ή διαφέρει από εκείνα που προσφέρονται για σκοπούς στοιχηματισμού, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 

Στοίχημα Session (πριν τον αγώνα και Σε-εξέλιξη)

Όλα τα στοιχήματα session αναφέρονται σε συγκεκριμένο αριθμό frames - όπως ορίζεται σε κάθε αγορά (π.χ. frames 1-4, 5-9, 10-13, 14-19 κ.λπ.) και θα διευθετούνται με βάση τα αποτελέσματα που αφορούν την καθορισμένη ζώνη frames που αναφέρεται. Το πρώτο frame του καθορισμένου μίνι session πρέπει να παιχτεί για να ισχύουν τα στοιχήματα.

 

Εάν ο αγώνας λήξει φυσιολογικά κατά τη διάρκεια του session, τότε τα στοιχήματα θα ισχύουν (π.χ. ένας παίκτης κερδίζει 10-2. Τα στοιχήματα για τα frames 10-13 θα διευθετούνται με βάση τα αποτελέσματα των frames 10-12).

 

Για τις ακόλουθες αγορές μίνι- session: σε περίπτωση εγκατάλειψης, αποχώρησης ή αποκλεισμού, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν δεν υπάρχει κανένας πιθανός τρόπος να παιχτεί το frame (τα frame) ή/και ο αγώνας μέχρι τη φυσική του ολοκλήρωση χωρίς να καθοριστεί ανεπιφύλακτα το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς.

 

Υψηλότερο μπρέικ σε τουρνουά

Ισχύουν οι κανόνες του dead heat.

 

147 Μπρέικ σε έναν αγώνα/Σύνολο 50+ Μπρέικ σε αγώνα

Σε περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί.

 

Ένα Μπρέικ 50 ή περισσότερων στο πρώτο Frame /Ένα Century Μπρέικ στο πρώτο Frame

Σε περίπτωση που το πρώτο frame δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί.

 

Αγώνας σε 3,4,5 Frames

Το αντίστοιχο frame πρέπει να ολοκληρωθεί για να μπορέσουν να ισχύουν τα στοιχήματα.

 

Ατομικό Υψηλότερο Μπρέικ (Αγώνας/Τουρνουά)

Ο παίκτης πρέπει να ολοκληρώσει τουλάχιστον 1 frame /ματς για να ισχύουν τα στοιχήματα.

 

Αριθμός Frames στον αγώνα

Εάν δεν ολοκληρωθεί ο προβλεπόμενος από το νόμο αριθμός frames σε έναν αγώνα, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν δεν υπάρχει κανένας πιθανός τρόπος να παιχτεί ο αγώνας μέχρι τη φυσική του ολοκλήρωση χωρίς να καθοριστεί ανεπιφύλακτα το αποτέλεσμα αυτής της αγοράς.

 

Αναθεωρημένο στοίχημα αγώνα

Όταν προσφέρονται αναθεωρημένα στοιχήματα αγώνα (μεταξύ των sessions), πρέπει να ολοκληρωθεί ένα frame της επόμενης session για να ισχύουν τα στοιχήματα.

 

Εθνικότητα του νικητή

Τα στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα από τις αποχωρήσεις.

 

Στάδιο αποκλεισμού

Ο παίκτης πρέπει να παίξει μία βολή στο τουρνουά για να ισχύουν τα στοιχήματα.

 

Σε-εξέλιξη

 

Πρώτη Έγχρωμη Μπάλα Που Θα Μπει Σε Τρύπα Κανονικά/ Να Βάλει την επόμενη Έγχρωμη Μπάλα (Εξαιρείται η Free Ball)

Σε περίπτωση re-rack, το αρχικό frame θα μετράει για τους σκοπούς της διευθέτησης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει τοποθετηθεί ένα χρώμα. Τα στοιχήματα δεν περιλαμβάνουν τα χτυπήματα φάουλ.

 

Παίκτης που θα βάλει την πρώτη μπάλα/επόμενο frame για να βάλει την πρώτη μπάλα

Σε περίπτωση re-rack, το αρχικό frame θα μετράει για τους σκοπούς της διευθέτησης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει τοποθετηθεί μια μπάλα. Τα στοιχήματα δεν περιλαμβάνουν τα χτυπήματα φάουλ.

 

Αγορές Επόμενο Frame

Εάν το καθορισμένο frame δεν παιχτεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 

Επόμενο Frame /Χάντικαπ επόμενου Frame (βαθμοί)/Νικητής τρέχοντος Frame /Περιθώριο νίκης επόμενου Frame

Σε περίπτωση που ένα frame ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Τα στοιχήματα ισχύουν σε περίπτωση re-rack.

 

Επόμενο Frame Συνολικοί πόντοι/επόμενο Frame Υψηλότερο Μπρέικ

Σε περίπτωση που ένα frame ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί. Τα στοιχήματα παραμένουν σε περίπτωση re-rack.

 

Σε-εξέλιξη μίνι Session

 

Νικητής

Προβλέπετε το αποτέλεσμα του καθορισμένου μίνι session.

 

Χάντικαπ

Προβλέπετε το αποτέλεσμα του καθορισμένου μίνι session μετά την εφαρμογή ενός χάντικαπ.

 

Σκορ

Προβλέπετε το σκορ του αγώνα μετά το καθορισμένο μίνι session.

 

Πριν από το παιχνίδι

Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί πριν από την πλήρη ολοκλήρωση της συνάντησης, τότε όλα τα στοιχήματα ισχύουν με την προϋπόθεση ότι η διεξαγωγή του αγώνα δεν θα είχε επηρεάσει το αποτέλεσμα ή ότι η διοργάνωση θα επαναπρογραμματιστεί/επαναληφθεί εντός 24 ωρών, διαφορετικά τα στοιχήματα είναι άκυρα.

 

Όλες οι αγορές θα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση του τελικού γύρου (αγώνες πρωταθλήματος) ή την παρουσίαση στο βάθρο (ατομικοί αγώνες / Grand Prix).

 

Μεταγενέστερες προσφυγές, αποκλεισμοί και αφαιρέσεις βαθμών δεν υπολογίζονται.

 

 

Σκουός

 

Στοίχημα αγώνα

Σε περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν μετά την έναρξη του αγώνα ένας παίκτης αποκλειστεί, οπότε ο παίκτης/ομάδα που θα προχωρήσει στον επόμενο γύρο ή θα κερδίσει τη νίκη θα θεωρηθεί νικητής για σκοπούς διευθέτησης. Σε περίπτωση που ο προβλεπόμενος αριθμός αγώνων αλλάξει ή διαφέρει από αυτούς που προσφέρονται για τους σκοπούς του στοιχήματος, τότε ο παίκτης/ομάδα που θα προχωρήσει στον επόμενο γύρο ή θα κερδίσει τη νίκη θα θεωρείται νικητής για τους σκοπούς της διευθέτησης.

 

Στοιχήματα χάντικαπ/Σύνολα αγώνων

Σε περίπτωση αποχώρησης ή αποκλεισμού, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί. Σε περίπτωση αλλαγής του προβλεπόμενου αριθμού παιχνιδιών ή διαφοροποίησης από αυτά που προσφέρονται για σκοπούς στοιχηματισμού, τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα.

 

Σε-εξέλιξη

 

Στοίχημα πόντων

Προσφέρεται σε έναν παίκτη για να κερδίσει τον προτεινόμενο πόντο. Σε περίπτωση που ο πόντος δεν παιχτεί, λόγω λήξης του παιχνιδιού ή του αγώνα, όλα τα στοιχήματα για το συγκεκριμένο πόντο θα είναι άκυρα. Εάν ο καθορισμένος πόντος κατακυρωθεί ως πόντος πέναλτι, όλα τα στοιχήματα σε αυτόν τον πόντο θα είναι άκυρα.

 

Τρέχον και επόμενο γκέιμ Μονά ή Ζυγά

Σε περίπτωση που ένα γκέιμ ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

 

Συνολικοί Πόντοι Παίκτη/Συνολικοί Πόντοι Αγώνα

Σε περίπτωση αποχώρησης ή αποκλεισμού, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί ή δεν υπάρχει κανένας πιθανός τρόπος να παιχτεί το σετ ή/και ο αγώνας μέχρι τη φυσική του ολοκλήρωση χωρίς να καθοριστεί ανεπιφύλακτα το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς.

 

Νικητής του τρέχοντος και του επόμενου γκέιμ/Τρέχον και επόμενο γκέιμ/Περιθώριο νίκης, Συνολικοί πόντοι/Τρέχον και επόμενο γκέιμ Κούρσα

Σε περίπτωση που ένα παιχνίδι ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

 

Ακριβές Σκορ Γκέιμ/Συνολικοί Πόντοι Παίκτη/Συνολικοί Πόντοι Αγώνα/Νικητής Τρέχοντος και Επόμενου Γκέιμ/Συνολικοί Πόντοι Τρέχοντος και Επόμενου Γκέιμ/Πρώτος στο Τρέχον και Επόμενο Γκέιμ/Διαφορά Νίκης Τρέχοντος και Επόμενου Γκέιμ.

Πρέπει να παιχτεί ένας νόμιμος αριθμός γκέιμς. Σε περίπτωση που ο νόμιμος αριθμός γκέιμς αλλάξει ή διαφέρει από αυτά που προσφέρονται για σκοπούς στοιχηματισμού, τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα.

 

 

Επιτραπέζια αντισφαίριση (Πινγκ πονγκ)

 

Κατά περίπτωση, η παρουσίαση στο βάθρο θα καθορίσει την διευθέτηση των στοιχημάτων. Μεταγενέστεροι αποκλεισμοί ή/και προσφυγές δεν επηρεάζουν τα στοιχήματα.

 

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους κατονομαζόμενους παίκτες σε έναν αγώνα αλλάξει πριν από την έναρξη του αγώνα, τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα. Σε περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός εάν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί ή εκτός εάν δεν υπάρχει κανένας πιθανός τρόπος να διεξαχθεί το παιχνίδι ή/και ο αγώνας μέχρι τη φυσική του ολοκλήρωση χωρίς να καθοριστεί ανεπιφύλακτα το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης αγοράς.

 

Σε-εξέλιξη

 

Αγορές γκέιμ (τρέχουσες και επόμενες)

Το συγκεκριμένο γκέιμ πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός εάν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα της αγοράς έχει ήδη καθοριστεί.

 

Αγορές Κούρσας

Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση τον πρώτο παίκτη που θα φτάσει τον καθορισμένο αριθμό πόντων στο σχετικό παιχνίδι. Σε περίπτωση που κανένας παίκτης δεν φτάσει τον απαιτούμενο αριθμό πόντων (λόγω εγκατάλειψης), τότε τα στοιχήματα στη συγκεκριμένη αγορά θα είναι άκυρα. Εάν το σχετικό γκέιμ δεν διεξαχθεί, τότε όλες οι αγορές κούρσας για το συγκεκριμένο γκέιμ θα είναι άκυρες.

 

Στοίχημα πόντων

Τα στοιχήματα προσφέρονται για να κερδίσει ένας παίκτης τον καθορισμένο πόντο. Σε περίπτωση που ο πόντος δεν παιχτεί, λόγω λήξης του παιχνιδιού ή του αγώνα, όλα τα στοιχήματα για το συγκεκριμένο πόντο θα είναι άκυρα.

 

Αγορές στοιχημάτων συνολικού πόντου

Βασίζονται στον δηλωμένο αριθμό γκέιμς που παίζονται. Σε περίπτωση που ο δηλωμένος αριθμός γκέιμς αλλάξει ή διαφέρει από αυτούς που προσφέρονται για στοιχηματικούς σκοπούς, τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα.

 

Στοίχημα Χάντικαπ Σε-εξέλιξη

Οι αγορές βασίζονται στον δηλωμένο αριθμό γκέιμς που παίζονται. Σε περίπτωση που ο δηλωμένος αριθμός γκέιμς αλλάξει ή διαφέρει από αυτούς που προσφέρονται για τους σκοπούς του στοιχήματος, τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα.

 

 

Τένις

Σε περίπτωση οποιασδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν:

Αλλαγή του προγράμματος και/ή της ημέρας του αγώνα.

Αλλαγή τόπου διεξαγωγής.

Αλλαγή από κλειστό γήπεδο σε υπαίθριο γήπεδο ή το αντίστροφο.

Αλλαγή επιφάνειας (είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια ενός αγώνα).

 

Στοίχημα αγώνα Συμπεριλαμβανομένου του Σε-εξέλιξη